Bấm vào nút Ghi Danh để bắt đầu
Username:
Password:
(Dành riêng cho Webmaster)

Ghi Danh - DHTM Missouri 2018


(Hat Le: Saturday, August 04, 2018)

No Name Voice Ca Doan Date
1 Bui Mai Soprano DMLT 04/02/2018
2 Dao Thu Basso DMLT 04/02/2018
3 Đỗ thị Tơ Soprano Ca Đoàn Mẫu Tâm MN 06/02/2018
4 Hoàng Khổng Thiêng Alto Thánh Linh 03/19/2018
5 Hoàng Thị Vinh Alto Ca đoàn Mẫu Tâm MN 04/08/2018
6 Hoàng Viết Hùng Others Thánh Linh 03/05/2018
7 Hoang Vuong Basso DMLT 04/02/2018
8 Huynh Nhi Soprano DMLT 04/02/2018
9 Ivy nguyen Soprano Thánh Linh 03/22/2018
10 Khổng Trung Phương Basso WF 05/01/2018
11 Khổng Trung Thần Basso WF 05/01/2018
12 Khổng Vũ Liên Alto WF 05/01/2018
13 Kiều Hữu Chiến Basso CA ĐOÀN MẪU TÂM MN 04/03/2018
14 Lê Hằng Soprano Đức Mẹ LaVang Las Vegas 04/06/2018
15 Lê Ngân Soprano Đức Mẹ LaVang Las Vegas 04/06/2018
16 Lê thị kiều Nga Soprano Thánh Linh 03/07/2018
17 Mai Vũ Hải Lan Alto WF 05/14/2018
18 Nguyen Binh Tenor DMLT 04/02/2018
19 Nguyễn Đăng Chí Tenor Thánh Linh 06/19/2018
20 Nguyễn Đặng Thư Thư Soprano Thánh Linh 03/13/2018
21 Nguyen Diem Soprano Thanh Linh 04/02/2018
22 Nguyễn Đoan Trang Alto Teresa, Ontario 04/03/2018
23 Nguyen Dung Basso DLMT 04/02/2018
24 Nguyễn Kim Ánh Soprano Thánh Linh 03/12/2018
25 Nguyễn Kim Hải Alto Ca đoàn Mẫu Tâm MN 04/08/2018
26 Nguyen Linh Soprano DMLT 04/02/2018
27 Nguyễn Ngọc Sỹ Basso Ca đoàn Mẫu Tâm MN 04/08/2018
28 Nguyen Phuong Alto DMLT 04/02/2018
29 Nguyễn Thành Mỹ Basso Thánh Linh 03/12/2018
30 Nguyễn Thị Hạnh Mỹ Soprano Ca Đoàn Mẫu Tâm MN 06/02/2018
31 Nguyễn Thị Mão Alto Ca đoàn Mẫu Tâm MN 04/08/2018
32 Nguyễn Thị Mơ Alto Ca đoàn Mẫu Tâm MN 04/08/2018
33 Nguyễn Thi> Thủy Soprano Ca đoàn Mẫu Tâm MN 04/08/2018
34 Nguyen Thoa Alto DMLT 04/02/2018
35 Nguyen Thu Hai Soprano DMLT 04/02/2018
36 Nguyen Van Soprano DLMT 04/02/2018
37 Nguyễn Văn Tiếp Basso Ca đoàn Mẫu Tâm MN 04/08/2018
38 Nguyen Vicky Vy Soprano DMLT 04/02/2018
39 Nguyen Vy Soprano DLMT 04/02/2018
40 Nguyen Xuan Soprano DMLT 04/02/2018
41 Nguyen, Duc Basso DMLT 04/02/2018
42 Nguyen, Long Tenor Thánh Linh 03/24/2018
43 Nguyen, Quyen Soprano Thánh Linh 03/05/2018
44 Nguyen, Trang Soprano Thánh Linh 03/05/2018
45 Nhân Phan Tenor Thánh Linh 03/30/2018
46 Pham Binh Basso DMLT 04/02/2018
47 Phạm Đức Lâm Tenor Thánh Linh 06/19/2018
48 Pham Hoang Basso DMLT 04/02/2018
49 Pham Mai Soprano DMLT 04/02/2018
50 Pham Ngoc Thuỷ Soprano Đức Mẹ LaVang Las Vegas 04/06/2018
51 Phạm Sơn Tenor Teresa,Ontario 04/03/2018
52 Ta Huyen Tenor DMLT 04/02/2018
53 Tin Nguyen NhacCong Thánh Linh 03/16/2018
54 Trâm Nguyễn Soprano Ca Đoàn Mẫu Tâm MN 06/02/2018
55 Trần Huyên Basso Ca đoàn Mẫu Tâm 04/08/2018
56 Tran Alice Soprano Thanh Linh 03/06/2018
57 Tran Diep Alto Thánh Linh 03/25/2018
58 Trần Điệp Soprano Thánh Linh 03/25/2018
59 Tran Dung Tenor DMLT 04/02/2018
60 Tran Hanh Soprano DMLT 04/02/2018
61 Trần Ngọc Hoàng Tenor Thánh Linh 03/13/2018
62 Tran Phuc Tenor Thánh Linh 03/07/2018
63 Trần Thị Hường Soprano Ca đoàn Mẫu Tâm MN 04/08/2018
64 Trần Thị Tin Soprano Ca Đoàn Mẫu Tâm MN 04/03/2018
65 Tran Tien Soprano DMLT 04/02/2018
66 Tran Xuan Soprano DMLT 04/02/2018
67 Trinh Nguyễn Alto Thánh Linh 03/30/2018
68 Từ Hương Alto Thánh Linh 03/05/2018
69 Tường Nguyễn Basso Thánh Linh 03/15/2018
70 Vu Bao Chau Soprano Thanh Linh 03/14/2018
71 Vũ Hồng Nhung Alto Thánh Linh 03/24/2018
72 Vu Luu Soprano DMLT 04/02/2018
73 Vu Ngoc Dung Soprano Thanh Linh 03/14/2018
74 Vuong Son Basso DMLT 04/02/2018
Soprano: 33
Alto: 14
Tenor: 10
Basso: 15
Nhac Cong: 1
Others: 1
TOTAL: 74