Bộ Lễ

Uploaded: 12/08/09 by HH

Tên Bài Hát Tác Giả Update
Amen Danish
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2   D-Major   F-Major Kim Long Mar, 07
Bộ Lễ Ca Ngợi Thiên Chúa Trần Đại Phước Dec30, 07
Bộ Lễ Chúa Ba Ngôi Xuân Minh Nov 05, 08
Bộ Lễ Chúa Phục Sinh  Cát Minh Mar, 07
Bộ Lễ ĐMHCG     AUDIO hvh Mar, 07
Bộ Lễ Hồng Ân     MIDI hvh Jun, 06
Bộ Lễ Huyền Ca  MIDI Hải Nguyễn Jun, 07
Bộ Lễ Hương Kinh Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân May, 06
Bộ Lễ Kitô Vua   Cao Minh Thắng May, 06
Bộ Lễ Mẹ Vô Nhiễm   Đỗ Vy Hạ 11/03
Bộ Lễ Seraphim & Thiên Thần 2005   Nguyễn Văn Hòa 11/05
Bộ Lễ Tây Nguyên  MIDI Hải Nguyễn Jun, 07
Bộ Lễ Tháng Năm   Tiến Linh 07/06
Bộ Lễ Thánh Ca Tiệc Ly 2 Lm Ngô Duy Linh  
Bộ Lễ Thiên Thần  MIDI Hải Ánh Feb, 07
Bộ Lễ Thiếu Nhi  AUDIO hvh Mar, 07
Bộ Lễ Thiếu Nhi & Giới Trẻ Cao Minh Thắng Nov 12, 07
Bộ Lễ Vào Đời (2006)  Thành Tâm 06/06
Câu Tung Hô Sau Truyền Phép & Sau Kinh Lạy Cha Văn Chi 05/06
Kinh Cầu Các Thánh Xuân Thảo
Kinh Cầu Các Thánh (Phục Sinh) Ðỗ Vy Hạ 11/03
Kinh Cầu Các Thánh (Thánh Hiến) Đỗ Vy Hạ 11/03
Kinh Cầu Các Thánh Hoa Ðăng
Kinh Cầu Các Thánh
Kinh Lạy Cha (K'Ho)  MIDI Hải Ánh Mar, 07
Kinh Lạy Cha (Tây Nguyên)  MIDI Hải Ánh Mar, 07
Kinh Lạy Cha 1 Đỗ Vy Hạ 11/03
Kinh Lạy Cha 2 Đỗ Vy Hạ 11/03
Kinh Lạy Cha Liên Bình Định 6/05
Kinh Lạy Cha Ngọc Cẩn Feb01,08
Kinh Lạy Cha 2 Ngọc Cẩn Feb16,08
Kinh Tưởng Niệm Lm Vũ Thái Hòa 11/05

Notes: Update database:
Jan 14, 06 by BLAD
June 28, 07 by hvh

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys