Các Thánh Nam Nữ

Update 11/25/09 by HH

Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

c Thánh (chung) Tác Giả Notes
Ai Ra Đi Thế Thông Oct 29, 09
Alleluia Lm Xuân Thảo
Bài Ca Trên Núi Nguyễn Duy  
Bước Theo Đoàn Chứng Nhân Ngọc Khánh Imp. 7/06
Ca Mừng Các Thánh Hoài Chiên  
Ca Mừng Các Thánh Hoài Chiên - Liên Bình Định April28, 09
Ca Mừng Các Thánh Liên Bình Định April28, 09
Ca Mừng Các Thánh Nguyễn Duy  
Ca Mừng Các Thánh Thế Thông Oct 29, 09
Của Lễ Hiến Tế Ngọc Khánh Imp. 7/06
Đáp Ca: Tv23 Này Là Dòng Dõi Mi Trầm
Ðáp Ca: Tv23 Hoàng Kim  
Ðáp Ca: Tv23 Kim Long  
Ðáp Ca Tv23 Minh Tâm  
Ðáp Ca Tv23 Xuân Thảo  
Hãy Ðến Lãnh Nhận Hoài Bắc  
Mừng Các Thánh Hoài Đức Oct 25, 07
Mừng Chư Thánh Hải Triều Nov 06
Mừng Chư Thánh Kim Long  
Nào Cùng Vui Hoàng Vũ
Ngày Về Kim Long  
Ngợi Mừng Các Thánh    
     
Thánh Antôn (June 13) Tác Giả  
Thánh Antôn & Phanxicô Anh Tuấn 11/05
Thánh Bosco (Jan 31) Tác Giả  
Nguyện Xin Thánh Gioan Bosco  MIDI Nguyên Hồ  8/04
Ngọn Đuốc Yêu Thương Lê Đăng Ngôn Feb5, 08
Noi Gương Gioan Bosco Lê Đăng Ngôn Feb5, 08
     

Thánh Cecilia (Nov 22) Tác Giả  
Bài Ca Cecilia Thế Thông Oct 29, 09
Ca Khúc Cecilia Thế Thông - Miên Ly
Chào Mừng Cecilia Thế Thông  
Ca Mừng Thánh Quan Thầy Cecilia Liên Bình Định Aug 10, 09
Cecilia Kim Ân 01/06
Thánh Cecilia (4 bè) Hoài Chiên - Tiến Linh  
Thánh Cecilia (2 bè) Hoài Chiên 11//03
Thánh Cecilia Liên Bình Định 03/06
Thánh Giuse (March 19) Tác Giả  
Ca Nguyện Thánh Giuse Viết Chung
Cất Tiếng Hát Mừng Viết Chung
Cầu Xin Thánh Gia Phạm Ðình Nhu, Nguyễn Khác Tuần
Cha Công Chính Ngọc Cẩn Jan31, 08
Chúc Tụng Thánh Giuse Hải Linh
Ðáp Ca & Alleluia (Tv88) Hoàng Kim
Ðáp Ca & Alleluia (Tv88) Vũ Thành An
Ðáp Ca (Tv88) Kim Long
Ðáp Ca (Tv88) Xuân Thảo
Ðây Người Quản Gia Phan Sinh
Dòng Ðavít Viết Chung
Giuse Bầu Cử Hải Linh - Minh Ðệ
Giuse Trong Âm Thầm Thái Nguyên 11/05
Hãy Ðến Với Yuse Ðỗ Vy Hạ
Kính Mừng Giuse   MIDI Hải Nguyễn Jan 01, 09
Lạy Cha Giuse Ðại Hồng, Nguyễn Minh Trí
Lạy Cha Giuse 2
Lạy Thánh Giuse Anh Tuấn
Lạy Thánh Giuse Minh Ðệ
Ngợi Ca Thánh Cả Giuse Trần Ðại Phước
Nguyện Xin Thánh Giuse   MIDI Hải Nguyễn Jan 01, 09
Người Cha Hiền Hồng Trần
Người Như Bóng Mát Viết Chung
Thánh Cả Giuse Vũ Ðình Ân
Thánh Giuse Liên Bình Định  
Thánh Giuse Hải Linh, Minh Ðệ
Thánh Giuse Kim Long
Thánh Giuse Quốc Vinh
Thánh Giuse Trần Văn Huyến
Thánh Giuse 1 Kim Long
Thánh Giuse Bạn Ðức Trinh Nữ
Thánh Giuse Thợ Chính Trung
Tiếng Vang
Về Bến Thiên Ðàng Minh Ðệ
Yuse Tôi Tớ  Tín Trung Ðỗ Vy Hạ
Thánh Gioan Tông Đ (Dec 27) Tác Giả  
Gioan Tông Đồ Thái Nguyên 11/05
Thánh Gioan Tiền Hô (Jun 24) Tác Giả  
Ai Cao Trọng Hơn Hải Ánh Apr 07
Có Một Người Phạm Ðình Nhu - Tiến Linh
Dâng Lời Cảm Tạ Anh Tuấn
Chúa Đã Biết Con (Tv138) Hải Triều  
Dâng Lời Ngợi Ca Anh Tuấn 11/05
Ðây Là Ðấng Hải Triều
Ðáp Ca Lễ Vọng Tv70   MIDI Mi Giáng Jul 23, 08
Ðáp Ca Tv138   MIDI Mi Giáng Mar 7, 08
Ðáp Ca Tv138 Mi Trầm
Ðáp Ca & Alleluia Mi Trầm - hvh
Ðáp Ca Tv138 Cảm Tạ Chúa Hoàng Kim
Ðáp Ca Tv138 Chúa Dựng Nên Con Hải Triều
Đáp Ca Tv138 & Alleluia hvh
Đáp Ca Tv138 Ngọc Cẩn June21, 09
Gioan Tiền Hô Thái Nguyên 11/05
Hài Nhi Tên Gioan
Hài Nhi Tên Gioan (2)
Huyền Thoại Gioan  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Kính Thánh Gioan Tiền Hô
Ngài Lớn Lên
Ngày Vui Gioan Chào Ðời
Người Ðến Từ Sa Mạc Nguyễn Duy
Người Là Ai ? Thiên Nhân
Thánh Gioan Tiền Hô Kim Long  
Theo Gót Gioan Tiền Hô Phương Anh
Theo Gương Gioan Tiền Hô Thái Nguyên 11/05
Tôi Biết, Tôi Đã Tin Vào Ai Hoàng Kim  
Từ Tấm Bé M. Phú
     
Thánh Martinô (Nov 3) Tác Giả  
Thánh Martin  MIDI Nguyên Hồ 8/04
Thánh Martinô   20/06
Thánh Monica (Aug 27) Tác Giả  
Mừng Kính Thánh Nữ Monica  MIDI Hải Ánh 08/04
Nguyện Cầu Thánh Nữ Monica  MIDI Nguyên Hồ  8/10/04
     
Thánh Phanxicô Tác Giả  
Ca Mừng Cha Thánh   MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Phanxicô Assisi   MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Đáp Ca (Tv1)  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Thánh Phêrô & Phaolô (Jun29) Tác Giả  
Alleluia Elizabeth Kim Nguyễn
Chìa Khóa Phêrô Nguyễn Duy
Con Thuyền Phêrô Thế Thông - Miên Ly
Cầu Cho Giáo Hội hvh 6/05
Ðây Những Anh Hùng Trần Mừng NL
Đáp Ca Lễ Vọng Tv18   MIDI Mi Giáng Jul23, 08
Đáp Ca Lễ Vọng Tv18   Ngọc Cẩn Jun 21, 09
Ðáp Ca Lễ Vọng Phero-Phaolo Tv18   MIDI Cao Thanh Hoàng Jun25, 08
Ðáp Ca Tv33   MIDI Cao Thanh Hoàng Jun25, 08
Alleluia   MIDI Cao Thanh Hoàng Jun25, 08
Ðáp Ca Tv33   MIDI Mi Giáng Mar 7, 08
Ðáp Ca & Alleluia TV33 Mi Trầm
Ðáp Ca TV33 Hoàng Kim ?
Ðáp Ca & Alleluia Hoàng Kim ?
Ðáp Ca TV116 Lễ Thánh Phaolô Trở Lại Xuân Thảo
Ðáp Ca TV18B Lễ Vọng
Ðáp Ca TV33 Hoàng Kim
Ðáp Ca TV33 Phan Sinh
Ðáp Ca Tv33 hvh
Ðáp Ca Tv33 Elizabeth Kim Nguyễn
Đáp Ca Tv33 Ngọc Cẩn  
Hai Tông Đồ Ngọc Cẩn Feb1,08
Hai Vị Thánh  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Tv33 Nguyễn Chánh 6/04
Lễ Thánh Phêrô & PhaoLô Nguyễn Duy
Mừng Hai Thánh Tông Ðồ Mi Trầm
Mừng Hai Thánh Tông Ðồ 2
Mừng Hai Thánh Tiên Phong Minh Tâm
Mừng Thánh Phêrô Phaolô
Ông Thánh Phêrô Trần Anh Linh
Phaolô Yêu Thương Nguyễn Chánh 2/04
Thánh Phêrô
Tin Yêu Ca (Lễ Thánh Phaolô) Nguyễn Thắng  
Tôi Biết Tôi Đã Tin Vào Ai ( Lễ Thánh Phaolo) Hoàng Kim Jan21, 08
Tôi Sống Trong Niềm Tin (Thánh Phaolo) Cao Nguyên Jan21, 08
Tuyên Xưng Hải Triều, Liên Bình Định Apr30, 08
     
Thánh Têrêsa Hài Đồng (Oct 1) Tác Giả  
Đáp Ca (Phần Đáp Ca Đặc Biệt)  
Bài Ca Têrêsa Việt Khôi 11/05
Bông Hồng Têrêsa  MIDI Mi Giáng Aug23, 07
ĐC: Tv148 Ca Tụng Thánh Danh  MIDI Mi Giáng Aug23, 07
ĐC: Tv44 Xin Hãy Nghe  MIDI Mi Giáng Aug23, 07
ĐC: Tv44 Xin Hãy Nghe  Hải Nguyễn Aug01, 09
Hãy Mưa Hoa Hồng  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Hoa Hồng Ân Kim Ân 01/06
Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Hải Ánh Apr 07
Thánh Têrêsa Liên Bình Định  
Têrêsa Thái Nguyên 11/05
     

Các Thánh Tử Đạo VN (Nov 24)

Tên Bài Hát Tác Giả  
Alleluia Phạm Đức Huyến, Đỗ Vy Hạ
Anh Hùng Tử Đạo Hồ Khanh
Bài Ca Ngàn Trùng Kim Long
Bia Đá Ngàn Thu Thái Nguyên 11/05
Bước Tử Hùng Đinh Công Lý 6/05
Chào Mừng Thánh Tử Đạo
Ðáp Ca (Phần Ðáp Ca Ðặc Biệt)
Đoàn Người Anh Dũng Mi Trầm
Đường Thập Giá
Ca Vang Khải Hoàn  MIDI Kim Long  
Lòng Trung Nghĩa Nguyễn Bang Hanh
Lưu Danh Thiên Thu Kim Long  
Máu Chứng Niềm Tin Thái Nguyên 10/05
Máu Hiến Dâng Thái Nguyên 10/05
Mừng Các Thánh Tử Đạo VN Kim Ân 01/06
Mừng Thánh Tử Đạo Việt Nam Liên Bình Định 6/05
Ngành Vạn Tuế Hoa Anh 11/03
Người Đi Kim Long
Người Ði (2 bè) Kim Long  
Người Ði trong Nước Mắt Kim Long  
Nhân Chứng Đức Tin   MIDI Hải Linh, Xuân Thảo
Nhân Chứng Tình Yêu Thái Nguyên 10/05
Những Giọt Máu   MIDI Phương Anh  
Những Giọt Máu Đào Đinh Công Huỳnh 06/05
Niềm Tin Kiêu Hùng Mi Trầm
Tạ Ơn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam   MIDI Hải Nguyễn Aug 26, 09
Tiếng Nhạc Oai Hùng Hải Linh
 Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  MIDI  Lời ViệtL Nguyên Hạnh, HÂ TĐP 11/05
Vết Tử Hùng Tâm Bảo - Văn Thi 11//05

Update databse Jun 28, 07 by hvh

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys