Update: 11/21/2009

Chúa Thánh Thần

Bài Hát

Tác Giả

Cầu Chúa Thánh Thần Thanh Ðạt
Cầu Xin Chúa Thánh Thần T.N Phan - Phương Linh
Cho Tình Người Hiệp Nhất Nguyễn Duy
Ðã Bao Lần Trần Mừng
Hãy Chiếu Soi Phanxicô
Hoa Quả Thánh Thần Xuân Thảo 2/05
Kinh Nguyện Chúa Thánh Thần  MIDI Phaolo Đạt Jun 07
Lạy Chúa Việt Trì
Lạy Chúa Thánh Thần
Lạy Chúa Thánh Thần Ðỗ Xuân Quế - Tiến Linh
Lạy Chúa Thánh Thần Nguyễn Duy
Lạy Chúa Thánh Thần Khổng Vĩnh Thành 1/06 - Imp
Lạy Chúa Xin Sai
Lạy Thánh Linh Trần Mừng
Lễ Hiện Xuống M. Phú
Này Thần Linh Chúa
Ngài Sai Tôi Ði Ngọc Cẩn
Ngôi Ba Thiên Chúa Ngô Duy Linh
Ngọn Nến Thánh Thần Phanxicô
Người Sai Tôi Ði Nam Hải
Nguyện Chúa Thánh Thần Kim Long Aug22, 09
Nguyện Ngôi Ba
Nguyện Thánh Linh Nam Hoa
Nguyện Thánh Thần Thái Nguyên 3/06
Nguyện Xin Chúa Thánh Thần Vương Diệu
Nguyện Xin Tình Yêu Chúa Khoa Tâm
Như Cha Đã Sai Thầy
Ôi Thần Linh Chúa Vinh Hạnh
Ôi Thần Linh Chúa Vinh Hạnh - Tiến Linh
Ôi Thần Linh Chúa Liên Bình Định Aug21, 09
Thánh Thần Chân Lý Nguyễn Duy
Thánh Thần Chúa Trần Văn Huyến
Thánh Thần Hãy Ðến Thành Tâm
Thần Khí Chúa
Thần Khí Chúa Hải Triều, Liên Bình Định Jun9, 08
Thần Khí Chúa Thiên Lan
Thần Khí Chúa Sai Tôi Kim Long
Thần Khí Chúa Sai Tôi Kim Long, Liên Bình Định Jan 07
Thần Linh Chúa
Thần Linh Thiên Chúa Hoàng Kim
Trong Ơn Chúa Thánh Thần Nguyễn Duy
Từ Gốc Giet-Xê M. Phú
Veni Creator Spiritus    
Veni Sancte Spiritus Trần Anh Linh
Xin Ban Thánh Linh
Xin Chúa Ngôi Ba Nguyễn Văn Vượng
Xin Chúa Thánh Thần Kim Long
Xin Chúa Thánh Thần Ngự Ðến
Xin Ngài Ngự Đến  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa Kim Long
Xin Thánh Thần Hùng Lân
Xin Thánh Thần Ngự Đến   MIDI Thế Phong April 28, 2008

Database Updated: Jun 28, 07 by HH

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys