Dâng Lễ

Update 11/25/09 by HH

Tên Bài Hát Tác Giả IMP  
Bài Ca Dâng Hiến Trầm Hương, Dao Kim
Bàn Tiệc Lễ Dâng Thế Thông   Oct21, 09
Bánh Thơm Rượu Nồng (Nguyễn Duy) Nguyễn Duy
Bánh Trắng Kim Long 2/05
Biết Bao Là Hạt Lúa Xuân Thảo Imp Jun 07
Ca Dâng Lễ (J. Vi) J. Vi
Ca Khúc Trầm Hương   MIDI Dao Kim  
Chẳng Biết Lấy Gì (Thành Tâm) Thành Tâm
Chén Vàng và Lời Con Hát Thế Thông   Oct21, 09
Con Kính Dâng Lên Ngài  Ngọc Khánh Imp 7/06
Con Tiến Dâng  Kim Long 3/05
Con Xin Dâng  Kim Long 3/05
Con Xin Dâng (Mi Trầm Mi Trầm
Con Xin Tiến Dâng (Kim Long) Kim Long
Con Xin Tiến Dâng Nguyễn Duy 7/05
Của Lễ Con Dâng Liên Bình Định 01/06
Của Lễ Con Dâng Nguyễn Mộng Huỳnh  
Của Lễ Dâng Cha Nguyễn Mộng Huỳnh   Oct1,07
Của Lễ Dâng Chúa  MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Của Lễ Đời Con (Phanxicô) Phanxicô
Của Lễ Đời Con (Phanxicô) Phanxicô - Liên Bình Đi,nh Oct29,08
Của Lễ Hy Sinh Thái Nguyên Imp 3/06
Của Lễ Mới Thái Nguyên Imp 3/06
Của Lễ Nhân Sinh (TM) Trần Mừng
Của Lễ Sớm Mai Thế Thông   Oct21, 09
Của Lễ Tình Yêu   Midi Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín 8/05
Của Lễ Tình Yêu 1  (HA) Hiếu Anh
Của Lễ Tình Yêu 1  Midi Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín 8/05
Cùng Hiệp Dâng Thế Thông   Oct21, 09
Cùng Tấm Bánh (KL) Kim Long
Cùng Tiến Dâng (Phanxicô) Phanxicô
Cùng Tiến Dâng Phanxicô - Liên Bình Định Oct29,08
Cuộc Đời Con Dâng Thế Thông   Oct21, 09
Dâng  MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Dâng 1 Cao Minh Thắng 6/05
Dâng 2 Cao Minh Thắng 8/05
Dâng (Anh Tuấn) Anh Tuấn
Dâng (Nguyễn Duy) Nguyễn Duy
Dâng & Kính Dâng Ngài Anh Tuấn
Dâng Ba Ngôi Thế Thông   Oct21, 09
Dâng Ba Ngôi Thái Nguyên Imp 5/06
Dâng Bánh (NDV) Nguyễn Duy Vi
Dâng Cha 1 Thái Nguyên Imp 5/06
Dâng Chúa ?
Dâng Chúa Đời Con Nguyễn Chánh, Sa Mạc Hồng May6, 09
Dâng Chúa Niềm Vui Kim Ân 9/06
Dâng Chúa Toàn Năng Thế Thông   Oct21, 09
Dâng Chúa Trời & Của Lễ Con Dâng Phanxicô
Dâng Chúa Tuổi Thơ Liên Bình Định Aug18,07
Dâng Chúa Tuổi Trẻ ?
Dâng Hiến Thế Thông   Oct21, 09
Dâng Hiến Nguyễn Mộng Huỳnh Jul2,08
Dâng Hồn Xác Hùng Lân
Dâng Hồn Xác Hùng Lân, Liên Bình Định 8/05
Dâng Lên Cha    MIDI Hải Nguyễn   Mar9, 08
Dâng Lên Cha  Ngọc Khánh Imp 7/06
Dâng Lễ1 (PLH) Phạm Liên Hùng
Dâng Lễ15 (PLH) Phạm Liên Hùng
Dâng Lễ Với Ngài Nguyễn Hùng Cường  
Dâng Lên (HT) Hải Triều
Dâng Lên Ba Ngôi Liên Bình Định 01/06
Dâng Lên Ba Ngôi Vũ Đình Ân Jun2.09
Dâng Lên Cha  MIDI Hải Nguyễn Imp Sep20, 07
Dâng Lên Chúa  MIDI Hải Nguyễn Imp Sep20, 07
Dâng Lên Chúa       MIDI Vũ Thái Hoà 06/05
Dâng Lên Ngài ?
Dâng Lên Người Cuộc Đời Kim Ân 01/06
Dâng Ngài (TY) Thy Yên
Dâng Ngài Lm Vũ Thái Hoà 06/05
Dâng Ngài Ðời Con Nguyễn Hùng Cường- Phương Ý  
Dâng Ngài Niềm Tri Ân Nguyễn Hùng Cường  
Dâng Người Phanxicô
Dâng Những Niềm Vui Nguyễn Hùng Cường  
Dâng Niềm Cảm Mến Phanxicô   Jan24,08
Dâng Niềm Cảm Mến Phanxicô - Liên Bình Định   Sep18,09
Dâng Niềm Tin Yêu ? 02/06
Dâng Thiên Toà Thế Thông   Oct21, 09
Dâng Tiến Thế Thông   Oct21, 09
Dâng Tiến 4
Dâng Tiến 4 (NVT) Nguyễn Văn Trinh
Dâng Trọn Cuộc Đời Phanxicô
Dâng Tuổi Xuân ?
Dâng Về Chúa   MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Dâng Về Chúa Cha Liên Bình Định   Nov19, 08
Dâng Về Ngài   MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Đây Bánh Miến (TL) Trọng Linh
Đây Hy Lễ (KL) Kim Long
Đây Hy Lễ Kim Long - Liên Bình Định Oct25,08
Đời Con Dâng Chúa Kim Ân Mar9, 08
Đời Con Dâng Lên Thế Thông   Oct21, 09
Đời Miệt Mài Dâng Chúa ?
Đôi Tay Này ?
Đồi Xưa Thái Nguyên Imp 7/06
Giấc Mơ Chưa Tròn  Nhất Chi Vũ 11/06
Giọt Mồ Hôi   MIDI Hải Nguyễn Jan01, 09
Hiến Lễ  Lê Đăng Ngôn 9/06
Hiến Lễ Con Dâng (PĐH) Phạm Đức Huyến
Hiến Lễ Đời Con Thái Nguyên 11/05
Hiến Lễ Tình Yêu Nguyễn Hùng Cường  
Hiến Lễ Tình Yêu Nguyễn Mộng Huỳnh  
Hiến Lễ Tình Yêu Thế Thông - Miên Ly   Oct21, 09
Hiến Lễ Vượt Qua Thái Nguyên Imp 3/06
Hiến Tế (36) ?
Hiệp Dâng Thái Nguyên Imp 3/06
Hiệp Dâng Thế Thông   Oct21, 09
Hiệp Dâng Lễ Vật Liên Bình Định Feb6, 09
Hương Lòng 1 Nguyễn Văn Chánh 2/04
Hương Lòng 2 Nguyễn Văn Chánh 2/04
Hương Lòng 3 Nguyễn Văn Chánh 2/04
Hương Lòng 4 Nguyễn Văn Chánh 2/04
Hương Lòng 5 Nguyễn Văn Chánh 2/04
Hương Lòng 6 Nguyễn Văn Chánh 2/04
Hương Lòng 7 Nguyễn Văn Chánh 2/04
Hương Thơm Vinh Hạnh
Hy Lễ Cuộc Ðời Văn Chi 2/04
Hy Lễ Cuộc Ðời Văn Chi - Liên Bình Định Oct25,08
Hy Lễ Đoạn Trường   MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Hy Lễ Tình Yêu     MIDI Thế Thông 3/06
Kinh Dâng Lễ Văn Chi
Kính Dâng Cha Liên Bình Định Mar8, 09
Kính Tiến Dâng Cha  MIDI Hải Ánh  Feb 04
Kính Tiến Dâng Cha  Hải Ánh - Liên Bình Định Oct25, 08
Khúc Hát Tạ Ơn (TY) Thy Yên
Khúc Hoài Niệm ?
Là Một Giọt Nước Thế Thông   Oct21, 09
Lạy Cha Rất Thánh (VD) Vương Diệu
Lấy Gì Đáp Đền ?
Lễ Ban Chiều  MIDI Hải Ánh  Nov  03
Lễ Dâng 2 ?
Lễ Dâng (TH) Thu Hương
Lễ Dâng Nguyễn Mộng Huỳnh  
Lễ Dâng Cuộc Đời Liên Bình Định 8/05
Lễ Dâng Đầu Mùa Liên Bình Định 01/19/06
Lễ Dâng Ðời Con Nguyễn Hùng Cường  
Lễ Dâng Kiếp Người   MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Lễ Dâng Tình Yêu (DT) Đào Trung
Lễ Dâng Toàn Thiêu ?
Lễ Vật Dâng Hiến (ND)  MIDI Nguyễn Duy  
Lễ Vật Đầu Năm Liên Bình Định 8/05
Lễ Vật Giao Hoà (NK) Nguyên Kha
Lễ Vật Hòa Bình ?
Lễ Vật Hòa Bình ? - Liên Bình Định Feb 07
Lễ Vật Hòa Bình (3 bè) Mi Trầm - Liên Bình Định Oct29.08
Lễ Vật Huyền Siêu ?
Lễ Vật Tri Ân ?
Lòng Thành Dâng Cha Liên Bình Định Aug21,09
Lời Chân Thành (KL) Kim Long
Lời Con Kêu Khấn (KL) Kim Long
Lời Dâng 1 Nguyễn Duy Dec 06
Lời Dâng 2 Nguyễn Duy
Lời Dâng (VC) Văn Chi
Lời Kinh Yêu Thương Cao Minh Thắng 07/05
Một Niềm Phó Thác Nguyễn Mộng Huỳnh  
Nâng Cao 2 (HD) Hạ Đăng
Nén Hương Lòng (VC)  MIDI Viết Chung  
Nếu Con Chợt Nhớ (PA) Phương Anh
Nguyện Dâng Chúa
Như Áng Hhương Trầm (MT) Mi Trầm
Như Áng Hương Trầm Liên Bình Định   Nov19, 08
Như Con Dã Tràng ?
Như Hạt Miến (TT) Thành Tâm
Như Làn Hương Thơm (2 bè) Liên Bình Định   Apr28, 09
Như Làn Hương Thơm (3 bè) Liên Bình Định   Apr28, 09
Như Lễ Tế Chiều Hôm  MIDI Hải Ánh  Nov  03
Như Nén Hương (HA) Hải Ánh
Rượu Nho Thắm Nồng Thế Thông   Oct21, 09
Sứ Thần Hiệp Dâng Hồng Trần Phạm Đình Đài 9/04
Tâm Tình Dâng   MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Tâm Tình Dâng Chúa  MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Tấm Bánh Miến (KL) Kim Long
Tặng Vật Cho Ngài (ND) Nguyễn Duy
Thánh Lễ Tạ Ơn (MT) Mi Trầm
Thân Lúa Miến (MT) Mi Trầm
Tiến Chúa Trời Thế Thông   Oct21, 09
Tiến Dâng Hoàng Khánh - Kim Long
Tiến Dâng Cha
Tiến Dâng Cha (TT) Thành Tâm
Tiến Dâng Lên ?
Tình Cha Hải Ánh 3/04
Tình Yêu Mến ?
Trầm Hương Con Dâng Nguyễn Văn Chánh 2/04
Trên Bàn Thánh Thế Thông - Khương Huệ   Oct21, 09
Trên Đĩa Thánh (MT) Mi Trầm
Từ Tay Thiên Sứ Thế Thông   Oct21, 09
Tựa Hạt Miến ?
Tựa Làn Trầm Hương (ĐVH) Đỗ Vy Hạ
Từng Giọt Rượu (ND) Nguyễn Duy
Tuổi Thơ Dâng Chúa ?
Từ Ruộng Đất (VC)  MIDI Viết Chung  
Về Đi ?
Xin Chúc Tụng Chúa (HB) Hoài Bắc
Xin Dâng Hương Vĩnh Imp Jun 07
Xin Dâng 2      
Xin Dâng Cha Huy Hoàng
Xin Dâng Cha Huy Hoàng - Liên Bình Định Oct29,08
Xin Dâng Cha 2 (PQ) Phạm Quang
Xin Dâng Chúa Thế Thông   Oct21, 09
Xin Dâng Kiếp Sống Thế Thông   Oct21, 09
Xin Dâng Lên Nguyễn Mộng Huỳnh  
Xin Dâng Lên 2 Nguyễn Mộng Huỳnh Feb11,08
Xin Dâng Lên & Hy Lễ Cuộc Đời ? , Văn Chi
Xin Dâng Lên 4 Hoàng Vũ
Xin Dâng Lên 6 Mi Trầm
Xin Dâng Lên Cha Trần Hoà Yên
Xin Dâng Lên Ngài Liên Bình Định 8/05
Xin Dâng Lên Ngài Thế Thông   Oct21, 09
Xin Mở Mắt Con Khổng Vĩnh Thành Imp 9/06

Các bài hát được bỏ vào Database:
Jan 18, 06 by BLAD
Jun 29, 07 by HH

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys