Đức Mẹ

Updated: 11/21/09 by HH

Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Tên Bài Hát Tác Giả Notes Upload
Ai Người Có Hiểu Thái Nguyên 11/05
Alleluia Kính Chào Mẹ
Ánh Huy Hoàng Rực Rỡ Tiến Linh Mẹ Thiên Chúa
Ave Maria VKP
Ave Maria   MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Ave Maria F.S, Liên Bình Định 8/05
Ave Maria  Liên Bình Định Nov19,08
Ave Maria Ngọc Cẩn
Ave Maria Thành Tâm
Ave Maria Liên Bình Định 7/05
Ave Maria (Nhạc Pháp) Liên Bình Định 2/06
Ave Maria 1 Bach
Ave Maria 2 Bach
Ave Maria Con Chào Mẹ Huyền Linh
Ave Maria Trăng Từ Bì Nguyễn Duy
Bài Ca Cho Mẹ
Bài Ca Dâng Mẹ Kim Long
Bài Ca Lữ Hành Nguyễn Duy
Bài Ca Lữ Hành Tiến Dũng, Ðỗ Xuân Quế
Bài Ca Truyền Tin 3/06
Bảy Hoa Hải Triều
Bên Mẹ Cỏ May
Bên Mẹ Từ Phong Thế Thông Oct 24, 09
Bên Mẹ Chiều Về Thái Nguyên 11/05
Bên Mẹ Khi Xuân Về
Bông Hoa Dâng Mẹ Kim Long
Ca Dao Mẹ Dịu Hiền Văn Chi
Calvê Mặt Trời Ðã Tắt Nguyễn Duy
Ca Mừng Mẹ Thiên Chúa Tiến Linh Mẹ Thiên Chúa
Ca Mừng Mẹ Vô Nhiễm Nam Hải Mẹ Vô Nhiễm
Ca Ngợi Chúa Văn Hữu
Ca Nhập Lễ: Mẹ Thiên Chúa Xuân Thảo Mẹ Thiên Chúa 11/03
Ca Nhập Lễ: Tôi Mừng Rỡ Ngọc Cẩn
Ca Tụng Mẹ Nguyên Thanh
Cảm Tạ Mẹ Lavang Thế Thông Oct 24, 09
Cầu Cùng Mẹ Thế Thông Oct 24, 09
Cầu Mẹ Thương Xứ Ðạo Con Nguyễn Hùng Cường  
Cậy Trông Mẹ Nguyễn Duy
Chiều Nhẹ Buông Thế Thông   Oct1, 07
Chiều Nhẹ Buông (hợp xướng) Thế Thông Oct 24, 09
Chúc Khen Danh Me (July 30, 04) Hải Ánh Midi  
Chúc Tụng Mẹ Lavang Phạm Ðức Huyến
Chuỗi Hạt Nước Mắt Lê Đăng Ngôn 9/06
Chuỗi Mân Côi
Chuỗi Ngọc Dâng Mẹ Cao Minh Thắng 8/05
Chuỗi Ngọc Vàng Kinh Phạm Đức Huyến 4/05
Chút Tình Con Thơ Nguyễn Duy
Chứng Nhân Mẹ Yêu Thái Nguyên 11/05
Có Mẹ Cùng Đi Ngọc Cẩn Aug2, 09
Con Về Ðây Ðinh Thanh Hiền
Con Xin Dâng Mẹ Văn Chi
Cung Chúc Trinh Vương Hoài Ðức
Cung Tiến Ca Thế Thông Oct 24, 09
Cùng Mẹ Con Kính Dâng Thế Thông Oct 24, 09
Cùng Mẹ Dâng Hiến Thái Nguyên 11/05
Cùng Mẹ Đem Bánh Cho Đời Thế Thông Oct 24, 09
Cùng Mẹ Ra Khơi Thế Thông Oct 24, 09
Cùng Mẹ Sống Lời Chúa Thế Thông Oct 24, 09
Cùng Về Lavang Thế Thông Oct 24, 09
Dâng Câu Kính Mừng Nguyễn Chánh 2/04
Dâng Hiến Cho Mẹ Thái Nguyên 05/06
Dâng Hoa
Dâng Hoa Hải Triều - Liên Bình Định Oct 20,08
Dâng Hoa, Dâng Lòng Hoàng Kim
Dâng Hoa Kính Mẹ Dao Kim
Dâng Mẹ Hoài Ðức
Dâng Mẹ Liên Bình Định Aug31, 09
Dâng Mẹ Hôm Nay Liên Bình Định Oct 18, 07
Dâng Mẹ Năm Sắc  MIDI Hải Nguyễn Jun  07
Dâng Mẹ Niềm Tin Yêu Kim Long 3/06
Dâng Mẹ Tình Yêu  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Dâng Mình Cho Ðức Mẹ Hải Linh
Dâng Về Mẹ Kim Long
Dưới Áo Mẹ Vũ Ðình Ân
Ðáp Ca: Lễ Chung Về Ðức Mẹ Tiến Linh
Ðáp Ca: Lễ Truyền Tin ÐM Truyền Tin
Ðáp Ca Lễ chung về Ðức Mẹ
Ðáp Ca Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv66) Mẹ Thiên Chúa
Ðáp Ca: Lễ Mẹ Vô Nhiễm (Tv97) Mẹ Vô Nhiễm
Đất Trời Hoan Ca   MIDI Cao Thanh Hoàng July 1, 08
Ðem Con Về Trời
Ðền Tạ Trái Tim Mẹ Nguyễn Khắc Tuần
Đến Bên Mẹ Thế Thông Oct 24, 09
Đến Bên Mẹ Tà-Pao     MIDI Hải Nguyễn ĐM Tà Pao Jul23, 08
Điềm Lớn Xuất Hiện Ngọc Cẩn Nhập Lễ Đức Mẹ Jan31,08
Ðoàn Con Ðang Trầm Luân Hoài Chiên
Đôi Mắt Sao Hôm  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Ðời Con
Ðời Con Là Ðóa Mân Côi Cung Thương
Ðức Mẹ Lên Trời
Ðức Mẹ Lên Trời Nguyễn Duy
Đức Mẹ Suối An Bình Thế Thông - Đỗ Xuân Quế Oct 24, 09
Ðức Mẹ Thăm Viếng Nguyễn Duy
Đường Lên Thiên Quốc Thế Thông Oct 24, 09
Gần Lòng Mẹ Ðào Trung
Giờ Ðây Êm Ái Vinh Hạnh
Giúp Con Hoàng Ðức
Hành Hương La Vang Ðỗ Xuân Quế
Hành Trang Mân Côi Nguyễn Chánh 2/04
Hát Khen Mừng Mẹ Hải Linh Mẹ Mân Côi
Hãy Ðến Với Mẹ Nguyễn Chánh 2/04
Hãy Nhìn Về Mẹ Thái Nguyên 11/05
Hãy Về Bên Mẹ Phạm Ðức Huyến, Vũ Ðình Ân
Hoa 5 Sắc   MIDI Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín Tháng Hoa 8/05
Hoa Năm Sắc Con Dâng
Hoa Lòng Dâng Mẹ An Di
Hoa Lòng Dâng Mẹ Thế Thông Oct 24, 09
Hoa Mùa Thương Hải Triều
Hoa Đỏ Thái Nguyên 05/06
Hoa Thơm Kính Dâng  MIDI Cao Thanh Hoàng Aug 5, 08
Hoa Tím Thái Nguyên 11/05
Hoa Từ Lòng Đất Mẹ Thế Thông Oct 24, 09
Hoa Trắng Thái Nguyên 11/05
Hoa Vàng Thái Nguyên 11/05
Hoa Xanh Thái Nguyên 11/05
Hoan Ca Maria Kim Long
Hơi Ấm Bình An Quang Uy
Hợp Dâng Với Mẹ Thái Nguyên 11/05
Hôm Nay Gốc Gessê Hoàng Kim Mẹ Vô Nhiễm
Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa Kim Long
Hương Kinh Lavang Thế Thông Oct 24, 09
Hương Lòng  MIDI Hải Nguyễn Jun  07
Hương Lòng Kính Mẹ
Khi Bóng Chiều
Khiêm Cung Mừng Mẹ  MIDI Hải Nguyễn Jun  07
Khúc Ca Yêu Mẹ Tháng Hoa
Khúc Hát Dâng Hoa Hải Triều Tháng Hoa
Kinh Cầu Mẹ Măng Đen Thế Thông Oct 24, 09
Kinh Ngợi Khen Thái Nguyên 11/05
Kìa ai  Vinh Hạnh
Kìa Bà Nào  Hoàng Diệp
Kìa Bà Nào 2 bè Hoàng Diệp & Liên Bình Định July 20, 07
Kìa Bà Nào 3 bè  Hoàng Diệp & Liên Bình Định July 20, 07
Kinh Khấn Ðức Mẹ HCG1 Hvh
Kinh Khấn Ðức Mẹ HCG2 Hvh
Kinh Kính Mừng    MIDI Hải Nguyễn   Oct 22, 09
Kinh Kính Mừng (4 bè)   MIDI Hải Nguyễn   Oct 22, 09
Kính Chào Ðức Nữ Vương Hải Triều
Kính Chào Ðức Nữ Vương M. Phú
Kính Chào Mẹ La Vang Phạm Ðức Huyến
Kính Chào Nữ Vương
Kính Chào Nữ Vương Vũ Ðình Ân - Phạm Ðức Huyến
Kính Chào Nữ Vương Khổng Vĩnh Thành Feb16, 08
Kính Chào Nữ Vương Tiến Dũng, Thiên Thanh
Kính Chào Thánh Mẫu Hải Triều - Liên Bình Định Oct 20,08
Kinh Chiều Anh Tuấn
Kinh Chiều Ðình Bảng, Thiện Cẩm
Kinh Chiều  Nguyễn Duy
Kính Lạy Mẹ Kim Long
Kính Lạy Nữ Vương Ðình Bảng, Hải Triều
Kính Mừng Ngọc Linh
Kính Mừng Maria Liên Bình Định Sep18,09
Kính Mừng Maria Xuân Thánh
Kính Mừng Maria Nguyễn Chánh 2/04
Kính Mừng Maria Kim Ân 01/06
Kính Mừng Maria   MIDI Trần Đại Phước 04/06
Kính Mừng Mẹ La Vang Liên Bình Định Mẹ La Vang 01/06
Kính Tôn Danh Mẹ  Thy Yên
Lavang Điệp Khúc Yêu Thương Thế Thông Oct 24, 09
Lạy Bà Ðầy Ơn (NL Mẹ Mân Côi) Kim Long Mẹ Mân Côi
Lạy Ðức Mẹ Chúa Trời Trường Châu Mẹ Thiên Chúa
Lạy Ðức Mẹ La Vang Hoàng vũ, Dao Kim
Lạy Ðức Mẹ La Vang Hoàng vũ, Liên Bình Định Mẹ LaVang Aug 18, 07
Lạy Ðức Mẹ La Vang Nguyễn Duy
Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Ðỗ Xuân Quế
Lạy Mẫu Nghi Cao Cả Duy Ân Mai Mẹ Thiên Chúa
Lạy Mẫu Nghi Cao Cả Ngọc Cẩn Mẹ Thiên Chúa Jul08,08
Lạy Mẫu Nghi Cao Cả Thy Yên Mẹ Thiên Chúa
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp Ngọc Cẩn Apri30,08
Lạy Mẹ La Vang Bạch Quỳnh
Lạy Mẹ La Vang Nguyễn Chánh Mẹ LaVang 12/04
Lạy Mẹ Nhân Hậu Khổng Vĩnh Thành 1/06
Lạy Mẹ Trà Kiệu Nguyễn Văn Thành
Lạy Mẹ Từ Bi Hùng Lân
Lạy Mẹ Xin Yên Ủi Nguyễn Khắc Xuyên
Lạy Thánh Nữ Maria
Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyễn Như Mẹ Vô Nhiễm
Lạy Nữ Vương Mân Côi Nguyễn Bang Hanh Mẹ Mân Côi
Linh Hồn Tôi 1 Kim Long
Linh Hồn Tôi 2 Kim Long
Linh Hồn Tôi Ngợi Khen M. Phú
Lời Ca Của Mẹ
Lời Cầu Dâng Mẹ
Lời Kinh Dâng Mẹ
Lời Kinh Dâng Mẹ Anh Tuấn
Lời Kinh Dâng Mẹ Ðỗ Vy Hạ
Lời Kinh Mân Côi Thái Nguyên 11/05
Lời Kinh Yêu Mến Thái Nguyên 11/05
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Huyền Linh
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Huyền Linh, hvh
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Huyền Linh, Tiến Linh
Lời Mẹ Ru
Lời Ru Tà Pao     MIDI Hải Nguyễn ĐM Tà Pao Jul23, 08
Lòng Mẹ Từ Nhân Mi Trầm
Lúc Chiều Buông
Magnificat Tiến Linh
Magnificat Lâm T. Vũ
Maria Nữ Vương (2 bè) Liên Bình Định   Apr15, 09
Maria Nữ Vương (4 bè) Liên Bình Định   Apr15, 09
Maria Nữ Vương  (Version Bb) Vinh Hạnh Mẹ Vô Nhiễm
Maria Nữ Vương Bình An Kim Ân 1/06
Maria Nữ Vương Công Lý Hoà Bình Kim Ân Jan14//09
Maria, Nữ Vương Thánh Điện Thế Thông Oct 24, 09
Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Vô Nhiễm
Maria, Xin Thương Nhậm Liên Bình Định 2//06
Mẹ Châu Lệ  MIDI Hải Nguyễn Jun  07
Mẹ Dẫn Con Ði Kim Long
Mẹ Dẫn Đầu Lê Đăng Ngôn 9/06
Mẹ Ðau Thương Thế Thông, Mai Khôi, Khương Huệ
Mẹ Ðầy Ơn Phúc Kim Long Mẹ Mân Côi
Mẹ Ðầy Ơn Phúc  Thành Tâm Mẹ Mân Côi
Mẹ Ðẹp Tươi (1 bè) Kim Long
Mẹ Ðẹp Tươi (3 bè) Kim Long
Mẹ Ðồng  Công Phanxicô
Mẹ Ðứng Ðó (2 bè) Kim Long
Mẹ Ðứng Ðó (3 bè) Kim Long
Mẹ Hằng Cứu Giúp Hoài Chiên
Mẹ Hiệp Thông Thái Nguyên 05/06
Mẹ Hiệp Thông Cứu Chuộc Mi Trầm
Mẹ Hoài Ðứng Ðó Ðỗ Vy Hạ
Mẹ La Vang Liên Bình Định Sep28,09
Mẹ La Vang Ngọc Cẩn
Mẹ La Vang Nguyễn Duy
Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam Ðỗ Xuân Quế, M. Phú
Mẹ Là Bến Đợi Thế Thông Oct 24, 09
Mẹ Là Bóng Mát Phanxicô
Mẹ Là Hiển Vinh Văn Hữu
Mẹ Là Mùa Xuân Thái Nguyên 05/06
Mẹ Là Ngồn Ân Sủng Kim Ân 01/06
Mẹ Là Nguồn Hạnh Phúc Tiến Linh
Mẹ Là Nguồn Hy Vọng Kim Ân Oct 18, 07
Mẹ Là Nguồn Vinh Quang Hoàng Kim
Mẹ Là Trạng Sư Lê Đăng Ngôn Imp Oct  06
Mẹ Là Niềm Tin Vũ Ðình Ân
Mẹ Lên Trời   MIDI Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín Mẹ Lên Trời 8/05
Mẹ Lên Trời Liên Bình Định Mẹ Lên Trời 01/06
Mẹ Lên Trời Nguyễn Duy Mẹ Lên Trời
Mẹ Lên Trời Kim Long Mẹ Lên Trời
Mẹ Lên Trời Phanxicô Mẹ Lên Trời
Mẹ Lên Trời Triệu Hà Mẹ Lên Trời
Mẹ Lên Trời Tiến Linh Mẹ Lên Trời
Mẹ Lên Trời Mi Trầm Mẹ Lên Trời
Mẹ Mãi Yêu Thương Ðinh Thanh Hiền Mẹ Thiên Chúa
Mẹ Maria Nguyễn Duy Mẹ Cân Côi
Mẹ Maria Nữ Vương Vinh Hạnh
Mẹ Muôn Hoa  MIDI Hải Nguyễn Jun  07
Mẹ Muôn Hoa Ngọc Linh Tháng Hoa
Mẹ Ngàn Hoa Sơn Ca Tháng Hoa
Mẹ Nhân Loại Phanxicô Mẹ Thiên Chúa
Mẹ Nhân Thế Kim Long Mẹ Sầu Bi
Mẹ Như Rạng Ðông Tiến Thắng, Hùng Lân
Mẹ Ơi Ðình Bảng, Xuân Thảo
Mẹ Ơi Con Biết
Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ
Mẹ Ơi Đoái Nhìn SATB Thế Thông Oct 24, 09
Mẹ Ơi Hãy Đến Thế Thông Oct 24, 09
Mẹ Ơi Mẹ Là Suối Cao Ðệ
Mẹ Tà Pao     MIDI Hải Nguyễn ĐM Tà Pao Jul23, 08
Mẹ Thiên Chúa Mẹ Thiên Chúa
Mẹ Thiên Chúa Ðỗ Vy Hạ  Mẹ Thiên Chúa  11/ 03
Mẹ Thưa Xin Vâng Trầm Hương Lễ Truyền Tin 3/06
Mẹ Triển Dương Vinh Hạnh, T. Ch Mẹ Camelo
Mẹ Trung Gian Thanh Thiên Giang
Mẹ Truyền Tin Thế Thông Oct 24, 09
Mẹ Truyền Tin (SATB) Thế Thông Oct 24, 09
Mẹ Từ Bi Minh Trân
Mẹ Về Thiên Cung Hoàng Kim Mẹ Lên Trời
Mẹ Về Trời Mi Trầm Mẹ Lên Trời
Mẹ Về Trời Thế Thông Oct 24, 09
Mẹ Viếng Thăm Ngô Trần Mẹ Truyền Tin
Mẹ Việt Nam (July 30, 2004) Hải Ánh Midi  
Mẹ Vinh Quang Nguyễn Khắc Tuần Mẹ Thiên Chúa
Mẹ Mới Con Thái Nguyên 05/06
Mẹ Vô Nhiễm Lutha Mẹ Vô Nhiễm 12/ 04
Mẹ Vô Nhiễm 1 Thế Thông Mẹ Vô Nhiễm Oct 24, 09
Mẹ Vô Nhiễm 2 Thế Thông Mẹ Vô Nhiễm Oct 24, 09
Mẹ Vô Nhiễm 3 Thế Thông Mẹ Vô Nhiễm Oct 24, 09
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðỗ Vy Hạ Mẹ Vô Nhiễm 11/ 03
Mẹ Vô Nhiễm Thai Võ Thanh Hương Mẹ Vô Nhiễm
Mẹ Yêu Dấu Nguyễn Duy
Mỗi Phút Có Mẹ Thế Thông   Oct 24, 09
Một Ðiềm Lạ Mẹ Lên Trời
Một Điềm Lạ Vĩ Đại (8/10) Dao Kim Mẹ Lên Trời  
Mùa Hoa Mới Hải Triều Tháng Hoa
Một Bà Tiên Thế Thông   Oct 24, 09
Một Trời Hoa  Viết Chung - Ngô Duy Linh Tháng Hoa 4/06
Một Trời Lavang (2 bè) Thế Thông   Oct 24, 09
Một Trời Lavang Thế Thông   Oct 24, 09
Mừng Khen Giavê Thành Tâm Magnificat 8/04
Mừng Mẹ Lên Trời Mẹ Lên Trời
Mừng Mẹ Lên Trời Nguyễn Chánh Mẹ Lên Trời Aug 5, 08
Mừng Sinh Nhật Mẹ Kim Long Sinh Nhật Mẹ
Muôn Khúc Tân Ca Kim Long
Năm Câu Lạy     MIDI Hải Nguyễn   Jul23, 08
Năm Sắc Hoa Tháng Hoa
Năm Sự Mừng Thế Thông   Oct 22, 09
Năm Sự Sáng Thế Thông   Oct 22, 09
Năm Sự Thương Thế Thông   Oct 22, 09
Năm Sự Vui Thế Thông   Oct 22, 09
Nắm Tay Con Hải Triều - Liên Bình Định Oct 20,08
Nay Mẹ Lên Trời Nguyễn Duy Mẹ Lên Trời
Nến Hồng Dâng Mẹ Thế Thông   Oct 24, 09
Ngài Bảo Gì Hãy Làm Theo Thế Thông   Oct 24, 09
Ngàn Hoa Trọng Linh Tháng Hoa
Ngọn Nến Lung Linh Thế Thông   Oct 24, 09
Ngợi Ca   MIDI Cao Thanh Hoàng Mẹ Mân Côi July 1, 08
Ngợi Khen Hải Linh Magnificat
Ngợi Khen Danh Mẹ Anh Tuấn Mẹ Thiên Chúa
Ngước Nhìn Nữ Vương Lian
Nguồn Cậy Trông Hoàng Vũ
Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ Văn Chi
Ngũ Bái  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Ngũ Lạy  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Nhìn Mẹ Về Trời Mẹ Lên Trời
Nhịp Bước Chiều Nay Thế Thông   Oct 24, 09
Nhờ Mẹ 2 & Lời Kinh Dâng Mẹ ? , Ðỗ Vy Hạ
Nhờ Mẹ Mân Côi Cung Thương
Như Dạ Lý Mùa Xuân Ngọc Kôn
Như Là Áo Mẹ
Như Mẹ Maria
Những Cành Hoa Dâng Mẹ Nguyễn Duy Tháng Hoa
Nữ Vương Hòa Bình Hải Linh
Nữ Vương Mân Côi Hải Linh Tháng Mân Côi Oct1, 07
Nữ Vương Thiên Đàng Thế Thông   Oct 24, 09
Nữ Vương Tinh Tuyền Lê Đăng Ngôn 9/06
Ôi Mẹ Linh Mục
Ôi Nữ Vương Hải Linh
Ôi Thánh Thay Mẹ Hiền Khổng Vĩnh Thành   Apr 07
Ôi Thánh Thay Mẹ Hiền 2 Khổng Vĩnh Thành   Feb16, 08
Ôi Uy Linh   MIDI Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín Mẹ Lên Trời 8/05
Phép Ngắm Rosa Mẹ Mân Côi
Phó Dâng Nơi Mẹ Nguyễn Duy
Sắc Hoa Dâng Mẹ Hoài Bắc Tháng Hoa
Salve Regina
Salve Regina (với lời Việt) Cao Minh Thắng 9/06
Sao Mai Ðưa Lối Phượng Mi
Sinh Nhật Mẹ 1 Thế Thông   Oct 24, 09
Sinh Nhật Mẹ 2 Thế Thông   Oct 24, 09
Sống Có Mẹ Huyền Linh
Sống Một Ngày Như Mẹ
Tạ Ơn Mẹ Cứu Giúp Ngọc Cẩn Jul22, 08
Tâm Tình Dâng Mẹ  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Tận Hiến Cho Mẹ Huyền Linh
Tận Hiến Cho Mẹ Nguyễn Chánh July20, 07
Tấu Lạy Bà (1 bè) Vinh Hạnh
Tấu Lạy Bà (2 bè) Vinh Hạnh
Tháng Ðức Mẹ Minh Ðệ Mẹ Mân Côi
Tháng Hoa Về Cao Minh Thắng Tháng Hoa 6/05
Tiến Dâng Mẹ
Tiếng Gọi Fatima Phanxicô
Tiếng Hát Lữ Hành Jb Phúc
Tiếng Hát Thiên Thu Dao Kim, Thiên Tân
Tiếng Lòng Cảm Mến Nguyễn Duy
Tiến Hoa Tháng Hoa
Tiến Hoa Mai Nguyên Vũ Tháng Hoa
Tiến Hoa Năm Sắc Tháng Hoa
Tiến Về La Vang Thy Yên
Tìm Về Mẹ Tà Pao Thế Thông   Oct 24, 09
Tình Mẹ
Tình Mẹ Tình Con Thế Thông   Oct 24, 09
Tình Yêu Bất Tử   MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Tình Yêu Giáng Thế  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Tình Yêu Hiến Tế   MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Tình Yêu Vào Đời   MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Tôi Hớn Hở Vui Mừng Nam Hải, Hải Linh Magnificat
Tôi Mừng Rỡ Ngọc  Cẩn Ca Nhập Lễ Feb1, 08
Tôn Vinh Mẹ Lavang   MIDI Vũ Thái Hoà Mẹ Lavang 4/06
Tràng Hoa Mân Côi Văn Chi Mẹ Mân Côi
Tràng Hoa Mân Côi Yến Thu Mẹ Mân Côi
Trầm Hương Dâng Mẹ Thế Thông - Khương Huệ 12/03
Trẻ Thơ Ấy Hải Triều
Trinh Vương Maria Phạm Ðức Huyến
Trong Cánh Tay Mẹ Hiền Viết Chung
Trong Tình Mẹ Nguyễn Duy
Trong Tình Yêu Mẹ   (Nghe) Thế Thông Oct 06
Trung Kiên Chờ Mẹ Nguyễn Duy Các Linh Hồn
Trước Toà Dâng Hoa  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Tuyệt Vời Người Nữ Thánh Thể Thế Thông   Oct 24, 09
Từ Chốn Luyện Hình Kim Long Các Linh Hồn
Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng Trầm Hương Lễ Truyền Tin 3/06
Tung Hô Nữ Vương Nguyễn Duy Vi
Về Bên Mẹ Thế Thông   Oct 24, 09
Về Ðây Hát Kính Mừng
Về Cùng Mẹ Lavang Ðinh Công Huỳnh
Về Bên Mẹ  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Về La Vang Hải Triều
Vì Ðấng Toàn Năng Văn Chi Magnificat
Xin Dâng Về Mẹ (July 30, 2004) Hải Ánh Midi  
Xin Kính Chào Xuân Thảo Mẹ Thiên Chúa Dec31,08
Xin Mẹ Bên Con Thái Nguyên 05/06
Xin Mẹ Dạy Con  MIDI Thế Phong May26, 08
Xin Mẹ Hãy Nhớ Nguyễn Duy
Xin Mẹ Nhận Con Sơn Ca Linh
Xin Mẹ Thương Hương Ðan
Xin Vâng & Trời Chiều Mi Trầm, Kim Long
Xin Vâng Mi Trầm
Xin Vâng 2 Mi Trầm
Xin Vâng Theo Mẹ Kim Ân Jan/14//09
       

Database Updated: Jun 29, 07 by HH

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys