Hiệp Lễ và Ca Nguyện

Update 11/29/09 by HH
Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Tên Bài Hát Tác Giả Imp Date
Alleluia Chúc Tụng Chúa Thế Thông   Oct 21, 09
25 Năm Hồng Ân   MIDI Trần Thế Imp Mar 28
Ai Muốn Theo Ta Nguyễn Chánh Aug 04
Ai Phục Vụ Thầy Nguyễn Chánh Jul 04
Ai Rước Chúa Hải Triều, Liên Bình Định Apr30, 08
Ai Xin Thì Sẽ Được Nguyễn Chánh April21, 08
Ân Tình Chúa Liên Bình Định   Aug31,09
Ân Tình Muôn Thuở Thế Thông   Oct 21, 09
Ánh Tôn Nhan Ngọc Cẩn Imp Jan31.08
Ánh Sáng Ngàn Thu  MIDI Thế Phong Feb18, 08
Ánh Sáng Và Ơn Cứu Độ  Khổng Vĩnh Thành Imp July 30, 09
Bao La Tình Chúa (Tình Chúa Thương Con) Giang Ân   Jun25, 09
Bài Ca Cảm Tạ Antonius Hạnh
Bài Ca Cảm Tạ  MIDI Hải Ánh Feb 06
Bài Ca Cảm Tạ Antonius Hạnh
Bài Ca Đức Mến Ngọc Cẩn Imp Jan31.08
Bài Ca Yêu Thương Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Bài Ca Hiệp Nhất Thành Tâm Nov 03
Bài Ca Hiệp Nhất Thế Thông   Oct 21, 09
Bàn Tay Ngài Thái Nguyên Oct 05
Bến Bờ Yêu Thương Thế Thông   Oct 21, 09
Bến Thiên Đàng Hải Triều, Hải Linh
Biến Đổi Đời Con Thái Nguyên Oct 05
Biết Chúa Biết Con Ân Đức
Biết Chúa, Biết Con Ngọc Cẩn   Nov12,07
Biết Đến Bao Giờ Thế Thông   Oct 21, 09
Biết Lấy Chi Đền Đáp  Khổng Vĩnh Thành Imp July 30, 09
Bỏ Ngài Con Theo Ai P. Kim
Bốn Mùa Yêu Thương Nguyễn Duy Jan 04
Bước Đường Chúa Đi Thế Thông   Oct 21, 09
Bước Trong Tình Yêu Linh
Ca Ngợi Chúa Hương Vĩnh
Ca Khen Mừng Chúa Thế Thông   Oct 21, 09
Ca Khúc Tạ Ơn Thế Thông   Oct 21, 09
Ca Tình Tri Âm Kim Long
Ca Vang Tình Yêu Chúa Đinh Minh Hoàng Jun 05
Cao Vời Khôn ví Hùng Lân
Câu Ca Tạ Ơn   MIDI Uyên Khanh Feb 06
Câu Tạ Ơn   MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Cảm Mến Tình Ngài Anh Tuấn
Cảm Tạ
Cảm Tạ Chúa Đàm Minh Hoa
Cảm Tạ Hồng Ân Thế Thông   Oct 21, 09
Cao Cả Thay Thế Thông   Oct 21, 09
Cát Biển Sao Trời Phanxicô
Chân Lý Yêu Thương
Chỉ Có Chúa Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Chỉ Một Chúa Thôi Thế Thông   Oct 21, 09
Chỉ Một Tình Mến Thế Thông   Oct 21, 09
Chính Nhờ Ngài Nguyễn Duy
Chính Thầy Là Sự Sống Nguyễn Chánh Jul 04
Cho Con Được Nên Thánh Kim Ân Jan 06
Cho Con Tìm Về Nguyễn Chánh Mar 04
Cho Dù Là Ngọc Cẩn Imp Jan31.08
Chúa Cha Nhân Từ Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Chúa Chăn Nuôi Tôi  MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Chúa Chăn Nuôi Tôi Duy Thiên
Chúa Chăn Nuôi Tôi  MIDI Hải Ánh Feb 06
Chúa Chăn Nuôi Tôi Quang Ánh
Chúa Dẫn Con Đi
Chúa Dắt Dìu Con Nguyễn Duy
Chúa Dắt Dìu Con Tuấn Anh
Chúa Dìu Dắt Đời Con Thế Thông
Chúa Đã Biết Thế Thế Thông   Oct 21, 09
Chúa Ðã Là Người Tị Nạn Nguyễn Mộng Huỳnh  
Chúa Đã Yêu Kim Long
Chúa Giêsu Ngọt Ngào Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Chúa Không Lầm Kim Long
Chúa Là Ánh Sáng Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Chúa Là Ánh Sáng Đích Thực Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Chúa Là Cây Nho Ân Đức
Chúa Là Con Đường Phanxicô
Chúa Là Đấng Từ Bi Thế Thông   Oct 21, 09
Chúa Là Gia Nghiệp Hoàng Ngô
Chúa Là Gia Nghiệp Mi Trầm
Chúa Là Gia Nghiệp Ngọc Linh Dec 03
Chúa Là Lẽ Sống Kim Ân Jan 06
Chúa Là Mục Tử
Chúa Là Nguồn Sức Sống Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Chúa Là Nguồn Sức Sống   Midi Nguyễn Mộng Huỳnh & NĐK July21,09
Chúa Là Nguồn Yêu Thương Nguyễn Chánh Mar28,09
Chúa Là Quê Hương Nguyễn Mộng Huỳnh Jul  06
Chúa Là Sức Mạnh  MIDI Thế Thông Oct 10 06
Chúa Là Tất Cả Đời Con  Giang Ân   Sep18,09
Chúa Là Thành Lũy  Khổng Vĩnh Thành Imp July 30, 09
Chúa Là Tình Yêu Trọng Nhân
Chúa Luôn Còn Mãi Phanxicô
Chúa Muôn Đời Vẫn Thế Nguyễn Mộng Huỳnh   Nov 14, 09
Chúa Nguồn Tình Yêu
Chúa Nguồn Tình Yêu   MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Chúa Ngự Trong Con Nguyễn Hùng Cường  
Chúa, Niềm Mơ Ước Đời Con Thế Thông   Oct 21, 09
Chúa ở Bên Con
Chúa Ở Lại (Thôi) Vinh Hạnh, Anh Linh Apr30, 08
Chúa Ở Với Con Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Chúa Ở Với Tôi  Giang Ân   Sep18,09
Chúa Sánh Bước Với Con Nguyễn Hùng Cường  
Chúa Sẽ Đền Bù Mi Trầm
Chúa Sống Trong Tôi
Chúa Sống Trong Tôi Nguyễn Duy
Chúa Thăm Hồn Con Thế Thông   Oct 21, 09
Chúa! Tình Ngài Bao La   Aug20,07
Chúa Tốt Lành Biết Mấy Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Chúa Trong Cuộc Đời Nguyễn Duy
Chúa Trong Đời Con Thái Nguyên Oct 05
Chúa Trong Lòng Con Thái Nguyên Oct 05
Chúa Vẫn Thánh Hóa Mi Trầm
Chúa Vẫn Thánh Hóa Mi Trầm - Liên Bình Định Oct20, 08
Chúa Vẫn Thương Yêu Thế Thông   Oct 21, 09
Chúa Yêu Thy Yên   Jan24,08
Chúc Khen Danh Ngài Thế Thông   Oct 21, 09
Chung Tấm Bánh Cao Huy Hoàng
Chúng Con Cần Đến Chúa Phanxicô
Chút Lòng Son Hồng Trần Jun 05
Chuỗi Ðời Lời Kinh Nguyễn Mộng Huỳnh  
Chuông Chiều Nguyễn Mộng Huỳnh  
Có Bao Giờ Hùng Lân
Có Chúa Con Không Sợ Gì Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Có Chúa Bên Con Nguyễn Chánh, Sa Mạc Hồng Jul 16,08
Có Chúa Trong Đời Nguyễn Mộng Huỳnh Aug10, 09
Có Gi Để Dâng Từ Duyên
Con Ðường Bé Nhỏ Phanxicô
Con Không Đáng   Mar5, 09
Con Luôn Cần Chúa Kim Ân   Jan24, 08
Con Luôn Vững Tin Anh Tuấn   Oct21, 09
Có Một Chỗ Nguyễn Mộng Huỳnh June 06
Con Chỉ Là Tạo Vật Phanxicô
Con Chỉ Là Tạo Vật Liên Bình Định - Phanxicô Jan 06
Con Đã Về Đây Nguyễn Chánh - Sa Mạc Hồng   Mar30, 09
Con Đi Tìm Chúa   MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 19, 07
Con Gặp Chúa
Con Đường Theo Chúa Thái Nguyên Imp Mar 06
Con Kêu Cầu Lên Chúa Nguyễn Mộng Huỳnh Aug10, 09
Con Không Đáng Mar 05
Con Luôn Cần Chúa Kim Ân   Jan24,08
Con Luôn Cậy Trông Lê Đăng Ngôn Imp Oct 06
Con Luôn Vững Tin Anh Tuấn Feb 06
Con Nay Sẽ Lấy Gì Kim Long
Con Tiếp Rước Ngài Ngô Trần
Con Tin Nơi Chúa Cao Minh Thắng Feb 06
Con Tin Vào Chúa Kim Ân Jan 06
Con Thuộc Về Chúa Thái Nguyên Oct 05
Con Yêu Ngài Muộn Màng Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Cúi Lạy Ngài Mi Trầm
Của Ăn Hằng Sống Cao Minh Thắng Jun 05
Cung Đàn Dâng Tiến Thế Thông Oct 21, 09
Cung Nhạc Yêu Thương 1   MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Cung Nhạc Yêu Thương 2   MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Cùng Ngài Con Đi Thế Thông Oct 21, 09
Cuộc Đời   MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Cũng Một Kiếp Người Phạm Quang May 05
Dâng Lời Cảm Tạ Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Dâng Lời Cảm Tạ Ngọc Cẩn Imp Jan31.08
Dẫn Con Về Tình Yêu Chúa Kim Ân   Nov 29, 09
Dấu Ái Tình Ngài Cao Minh Thắng Jun 05
Dấu Chân Ngài Phanxicô
Đàn Ca Mừng Chúa Thế Thông Oct 21, 09
Đây Vị Thượng Tế Thế Thông Oct 21, 09
Ðâu Có Tình Yêu Thương (4 bè) Vinh Hạnh
Đây Thập Giá Ngọc Cẩn Imp Jan31.08
Điều Đẹp Lòng Cha Thế Thông Oct 21, 09
Đến Mà Ăn Hoàng Kim
Đến Thăm Dân Người Anh Ðức
Đến Với Con
Đến Với Ta
Đi Tìm Chúa Ngô Duy Linh   April28, 08
Diù Dắt Đời Con Thế Thông Oct 21, 09
Điều Răn Trọng Nhất Khổng Vĩnh Thành
Đời Ca Tụng Ngọc Cẩn   Jul18,08
Đời Có Chúa Nguyễn Mộng Huỳnh   Sep27, 07
Đồng Cỏ Non Xanh   MIDI Cao Thanh Hoàng Aug 5, 08
Đồng Cỏ Tươi Hùng Lân
Ðồng Xu Nhỏ Nguyễn Mộng Huỳnh - Phương Ý  
Đức Giêsu Kitô Là Chúa Ngọc Cẩn Imp Jan31.08
Đức Kitô, Đấng Cứu Độ Thế Thông Oct 21, 09
Đức Kitô là Hy Vọng & Ánh Sáng Cao Minh Thắng Jun 05
Đừng Bỏ Tôi Đơn Hành Nguyễn Duy
Đừng Lià Xa Con Nguyễn Mộng Huỳnh Dec9, 07
Đừng Lo Ngày Mai
Đừng Sợ Kim Ân Jan 06
Đường Tin Yêu Thái Nguyên Oct 05
Gần Bên Chúa Thái Nguyên Oct 05
Gần Lòng Chúa Ngọc Linh Dec 03
Gia Nghiệp Đời Con Thái Nguyên Imp Oct 05
Giêsu, Bài Tình Ca Thái Nguyên Oct 05
Giêsu Dịu Dàng Ánh Sáng
Giêsu Ơi, Người Ở Đâu  Giang Ân   Sep18,09
Giêsu, Tình Yêu Của Tôi Thái Nguyên Oct 05
Giêsu, Tôi Hát Về Ngài Thái Nguyên Oct 05
Giữa Cảnh Đời
Giữa Đám Mây Ngọc Cẩn Imp Feb1, 08
Hàng Rào Ngọc Cẩn Sep 7, 09
Hạnh Phúc 1 Xuân Thảo Jun 05
Hạnh Phúc Nào Hơn  MIDI Hải Ánh Feb 06
Hạnh Phúc 1 Xuân Thảo Jun 05
Hạnh Phúc Thay Thế Thông Oct 21, 09
Hạt Bụi Thân Con   MIDI Hải Nguyễn May8, 09
Hạt Gieo Vào Ðất Midi Hải Ánh Feb 04
Hạt Giống Tình Yêu Lm Phương Anh Mar30,09
Hãy Đi Thế Thông Oct 21, 09
Hãy Lúa Hải Triều, Liên Bình Định Jun9, 08
Hãy Chỉ Cho Tôi Ngọc Cẩn   Aug26, 09
Hãy Chiếu Soi Hoài Bắc Jan 03
Hãy Chiếu Soi Phanxicô
Hãy Chúc Tụng Chúa Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Hãy Ðến Cùng Giêsu Nguyễn Chánh Mar 04
Hãy Đến Dự Tiệc Cưới
Hãy Đến Với chúa Mi Trầm
Hãy Đến Với Ta - Piano - Flute - Violin Cao Minh Thắng Oct 05
Hãy Mở Lòng Ra Nguyễn Mộng Huỳnh   Sep27, 07
Hãy Nhìn Ðến Mà Xem Midi Hải Ánh  Feb 04
Hãy Nếm Thử   MIDI Hải Nguyễn Mar7, 08
Hãy Ở Lại Trong Chúa Kim Ân Jan28, 09
Hòa Khúc Tạ Ơn v1 Thế Thông Oct 21, 09
Hoà Khúc Tạ Ơn v2 Thế Thông Oct 21, 09
Hóa Thân Nguyễn Duy
Hồn Con Mong Ngài
Hồng Ân Chúa Bao La (2 bè) Thiện Cẩm - Liên Bình Định Jul31,07
Hồng Ân Chúa Bao La (4 bè) Thiện Cẩm - Liên Bình Định Jul31,07
Hồng Ân Chúa Mãi Theo Con Thế Thông Oct 21, 09
Hồng Ân Huyền Diệu Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Hương Nguyện Tình Yêu Ân Đức
Hy Vọng Của Con Kim Ân Oct 06
Isaiah Nguyễn Mộng Huỳnh Jun 06
Khao Khát Mong Ngài Thế Thông Oct 21, 09
Khao Khát Tình Cha Ðinh Công Huỳnh
Khát Mong Tình Chúa Cao Minh Thắng Jun 05
Khát Xa Nguồn Kim Long
Khi Con Suy Tưởng Nguyễn Văn Tuyên - Tiến Dũng Aug 04
Khúc Hát Thanh Xuân Thế Thông Oct 21, 09
Kinh An Bình Xuân Thảo Imp Oct21,08
Kinh Cầu Cho Các Linh Mục Thế Thông Oct 21, 09
Kinh Chiều Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Kinh Hòa Bình Kim Long
Kinh Hòa Bình  MP3 Liên Bình Định - Kim Long Jan 06
Kinh Phó Thác Lm Vũ Thái Hòa Nov 05
Khúc Ca Cảm Tạ Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Khúc Hát Dâng Ðời Nguyễn Mộng Huỳnh  
Khúc Hát Một Loài Hoa Ân Đức
Khúc Hát Tạ Ơn Đinh Công Huỳnh Jun 05
Kỳ Công Tay Chúa Thế Thông Oct 21, 09
Làm Sao Con Biết  Giang Ân   Sep18,09
Làm Sao Con Nói Nên Lời  Khổng Vĩnh Thành Imp July 30, 09
Lạy Chúa Uy Linh Kim Long Imp Mar 06
Lạy Linh Hồn Chúa Kitô Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Lắng Nghe Lời Chúa Nguyễn Duy
Lênh Đênh Phận Người Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Loan Báo Tin Mừng Thế Thông   Oct 24, 09
Lòng Con Kiên Vững Thế Thông - Bình Nhiêu Lộc   Oct 22, 09
Lời Ban Sự Sống Thái Nguyên Oct 05
Lời Ca Nguyện Cầu Vũ Di
Lời Ca Tạ Ơn Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Lời Ca Tri Ân Đàm Minh Hoa
Lời Cầu Nguyện Nguyễn Chánh Feb 04
Lời Chúa  Khổng Vĩnh Thành Imp July 30, 09
Lời Chúa Thế Thông   Oct 22, 09
Lời Con Kêu Khấn Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Lời Hằng Sống Hạt Sương Nguyên
Lời Hằng Sống (Tv18) Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Lời Khấn Nguyện   MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Lời Kinh Tạ Ơn Kim Ân   Jan24, 08
Lời Kinh Trên Dòng Ðời Nguyễn Mộng Huỳnh , Nguyễn Hùng Cường  
Lời Nguyện Giữa Đời Thế Thông   Oct 22, 09
Lời Nguyện Hiến Tế 3 Thành Tâm
Lời Ru Của Hồn Văn Chi - Liên Bình Định Jun 05
Lời Thiêng Nguyễn Mộng Huỳnh  
Lời Thiêng Xuân Tưởng
Lòng Hân Hoan Kim Long
Lòng Mạnh Tin Mi Trầm
Lòng Thương Xót Chúa Lm Trường Cửu Imp July30, 09
Luật Yêu Thương Nguyễn Duy
Luôn Cậy Trông Ngài Thái Nguyên Oct 05
Lương Thực Trường Sinh Thái Nguyên Imp May 06
Magnificat Đỗ Vy Hạ Mar 05
Mang Theo Câu Hát Thế Thông - Miên Ly   Oct 22, 09
Máu Cứu Độ Thái Nguyên Imp May 06
Mầu Nhiệm Tình Yêu Thái Nguyên Imp May 06
Mắt Tôi Nhìn Chúa (Tv24) Ngọc Cẩn May12, 08
Miên Ca Thế Thông - Miên Ly   Oct 22, 09
Mình Con Với Chúa  Giang Ân   Sep18,09
Món Quà Tôi Nhận Ngọc Cẩn July 5, 09
Mong Về Bên Chúa Phanxicô
Mối Tình Giêsu  Giang Ân   Sep18,09
Mỗi Ngày Đời Con Thái Nguyên Oct 05
Một Bài Ca Mới Thế Thông   Oct 22, 09
Một Đời Yêu Thương Kim Ân Sep 06
Mơ Về Yêu Thương Ngọc Linh Dec 03
Mở Cho Con Đôi Mắt  MIDI Thế Phong   Apr28,08
Mở Lòng Ngọc Linh Dec 03
Mùa Hồng Ân (Hợp Xướng) Thế Thông   Oct 22, 09
Mùa Hồng Ân (lyrics) Thế Thông   Oct 22, 09
Mừng Năm Thánh 2010 Ngọc Cẩn May12. 08
Mừng Ơn Cứu Độ  Khổng Vĩnh Thành Imp July 30, 09
Mười Cô Trinh Nữ
Nai Khát   MIDI Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín Oct 05
Này Đời Con Thế Thông   Oct 22, 09
Nếu Trái Tim Con Martinô
Nếm Thử Mà Xem Cát Minh Imp Mar 06
Ngài Đã Thương Ban
Ngài Đưa Tôi Đi
Ngài Đến Trong Đời Tôi Thái Nguyên Oct 05
Ngài Là Bến Đợi Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Ngài Là Đường Mi Trầm
Ngài Là Thiên Chúa Con Thờ Thế Thông   Oct 22, 09
Ngài Là Thiên Chúa Con Thờ (Lyrics) Thế Thông   Oct 22, 09
Ngài Mãi Yêu Con Nguyễn Mộng Huỳnh   Sep27, 07
Ngài Ở Nơi Ðâu Nguyễn Hùng Cường, Phương - Ý  
Ngài Yêu Đến Cùng Thế Thông   Oct 22, 09
Ngàn Kỳ Công Tay Chúa Thế Thông   Oct 22, 09
Ngọn Bạch Hạp Lung Linh Ngọc Cẩn Imp Feb1, 08
Ngọt Ngào Tình Yêu Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Người Đã Cất Bước Tri Văn Trinh
Người Mù Giêricô Thế Thông   Oct 22, 09
Nguồn Sống Yêu Thương Nguyễn Duy
Nguồn Vui Ơn Thánh (Amazìng Grace) John Newton Jun 05
Nguồn Trợ Lực Đời Tôi Nguyễn Duy
Nguyện Cho Lời Kinh Con Vọng Tới Ngài Cao Minh Thắng Jun 05
Nhà Xây Trên Đá  MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Nhận Ra Người Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Nhà Xây Trên Đá Mi Trầm
Nhạc Khúc Yêu Thương Thái Nguyên Oct 05
Nhân Chứng Tình Yêu Nguyễn Duy
Nhiệm Mầu Của Yêu Thương Thái Nguyên Oct 05
Như Con Thơ Thái Nguyên Oct 05
Như Loài Chim Sẻ  MIDI Mi Giáng Imp Oct1,07
Như Nai Tìm Suối
Như Thầy Đã Yêu Thế Thông   Oct 22, 09
Những Khát Mong Thái Nguyên Oct 05
Những Người Đó Phạm Quang Imp Jul31,07
Niềm Tin Yêu Thái Nguyên Imp May 06
Niềm Vui Bên Chúa
Niềm Vui Ơn Cứu Độ Thái Nguyên Oct 05
Nơi Bàn Tiệc Thánh  Khổng Vĩnh Thành Imp July 30, 09
Nơi Nào Có Tình Yêu Kim Long
Nơi Tha Hương Nguyễn Mộng Huỳnh  
Ôi Giêsu   MIDI Thế Phong May26,08
Ôi Nhiệm Mầu Xuân Tưởng
Ôi Thần Linh Chúa Vinh Hạnh
Ôi Tình Yêu Thái Nguyên Oct 05
Ơn Phù Trợ Chúng Ta Nguyễn Chánh Aug 04
Phải Chăng Ngọc Cẩn   Nov12,07
Phó Thác Cậy Trông Nguyễn Mộng Huỳnh Jun 06
Phó Thác Cho Ngài Cao Minh Thắng Jun 05
Phúc Cho Ai Hằng Giữ Ngọc Linh Dec 03
Quân Vương Khắp Gian Trần Thế Thông   Oct 22, 09
Sao Tôi Không Tời Thế Thông   Oct 22, 09
Sống Cho Tình Yêu Thái Nguyên Oct 05
Sống Hiệp Thông và Phục Vụ Thế Thông   Oct 22, 09
Sống Là Đức Kitô Thế Thông   Oct 22, 09
Sống Lời Chúa Thế Thông   Oct 22, 09
Sống Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thái Nguyên Imp May 06
Sống Tình Cha Thế Thông   Oct 22, 09
Sống Trong Niềm Vui Nguyễn Duy
Sống Trong Tình Cha Liên Bình Định Feb6, 09
Sống Trong Tình Cha (3 bè) Liên Bình Định Feb6, 09
Sống Với Chúa Kim Long
Sống Với Chúa Thái Nguyên Oct 05
Suối An Bình Kim Ân Sep 06
Suối Nguồn Tình Yêu Thái Nguyên Oct 05
Suối Trong Nguyễn Bang Hanh Mar20, 08
Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi Phanxicô
Tạ Ơn Chúa Đừng Quên Khổng Vĩnh Thành Imp Apr 07
Tạ Ơn Thiên Chúa   MIDI Hải Nguyễn   Aug26, 09
Tạ Ơn Trời Phanxicô
Tám Mối Phúc Thật  MIDI Hải Nguyễn Imp Sep20, 07
Tán Tụng Tình Yêu Ngọc Linh Dec 03
Tâm Ca Ngọn Nến  MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Tâm Sự Ngọn Nến   MIDI Hải Nguyễn May8, 09
Tâm Tình Cảm Tạ Thái Nguyên Oct 05
Tâm Tình Khúc Thế Thông   Oct 22, 09
Tấm Bánh Bẻ Ra Thế Thông   Oct 22, 09
Thánh Chỉ Chúa Ban Ngọc Cẩn Imp Feb1, 08
Thánh Giá Chúa Ngồn Cứu Độ Kim Ân Jan 06
Thánh Giá Đợi Chờ Ngọc Cẩn Imp Feb1, 08
Thánh Vịnh 33 Liên Bình Định Sep18,09
Thánh Ý Ngài Thế Thông Sep 06
Thao Thức Một Đời Thái Nguyên Oct 05
Thắp Sáng Lên Kim Long Jun 05
Thật Hạnh Phúc Thay Thế Thông   Oct 22, 09
Thầy Là Cây Nho Hải Triều, Liên Bình Định Jun23, 08
Theo Chúa
Theo Chúa Phương Anh
Theo Dấu Chân Người Kim Ân Jan 06
Thôi!
Thuộc Về  Giang Ân   Sep18,09
Tiệc Thánh Trần Gian
Tiếng Chuông Chiều Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Tiếng Chúa Kêu Mời Thái Nguyên Oct 05
Tìm Nước Chúa Trước Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Tìm Về  Giang Ân   Sep18,09
Tìm Về Chân Lý Phanxicô MIDI
Tìm Về Chân Thiện Mỹ Nguyên Kha
Tìm Về Suối Ngồn Kim Ân Jun 06
Tin Hay Không Tin Nguyễn Lý
Tin Mừng Cho Người Muốn Nghe Phạm Quang
Tin Theo Chúa Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Tin Tưởng Nơi Ngài Liên Bình Định Nov19,08
Tin Yêu Ca Nguyễn Thắng   Jan21,08
Tin Vào Lòng Chúa Thương Xót Kim Ân May20, 09
Tin Vào Tình Chúa Mi Trầm
Tin Vào Tình Chúa Mi Trầm - Liên Bình Định Oct 11,08
Tình Ca Muôn Thuở Ngọc Linh
Tình Ca Tri Ân Thái Nguyên Oct 05
Tình Chúa Thế Thông   Oct 22, 09
Tình Chúa Bên Con Kim Ân Oct 13, 09
Tình Chúa Khôn Vơi Thế Thông   Oct 22, 09
Tình Chúa Yêu Con Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Tình Chúa Vô Biên Ngọc Linh Dec 03
Tình Chúa Vô Biên N. Hoàng Tuấn Chưa Feb 06
Tình Con Yêu Chúa Thái Nguyên Oct 05
Tình Hiến Dâng Thái Nguyên Oct 05
Tình Khúc Ân Đức Nov2, 08
Tình Ngài Cho Con Cao Minh Thắng Jun 05
Tình Ngài Viên Miễn Nguyễn Mộng Huỳnh Jan16, 09
Tình Ngài Yêu
Tình Thiên Chúa Phanxicô
Tình Thương Chúa Vô Biên Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Tình Thương Nhiệm Mầu Hồng Trần Aug 04
Tình Trời Cơn Mưa Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Tình Chúa Khôn Vơi Thế Thông   Oct 22, 09
Tình Yêu Chúa
Tình Yêu Chúa, Hy Vọng Của Con Kim Ân Jan 06
Tình Yêu Chúa Tuyệt Vời
Tình Yêu Của Chúa Ngọc Linh
Tình Yêu hy Vọng Thái Nguyên Oct 05
Tình Yêu Thiên Chúa Thế Thông, Đình Diễn
Tình Yêu Thiên Chúa (v2) Thế Thông, Đình Diễn Oct22, 09
Tình Yêu Thương Vời Vợi Phanxicô
Tình Yêu và Ánh Sáng Kim Ân Mar9, 08
Toàn Cầu Hãy Tung Hô Khổng Vĩnh Thành Imp Feb16, 08
Tôi Biết, Tôi Đã Tin Vào Ai Hoàng Kim Aug 04
Tôi Kết Hiệp Hoàng Diệp - Liên Bình Định Oct20, 08
Tôi Luôn Ước Mong Ngọc Linh Dec 03
Tôi Sẽ Ca Tụng Ngọc Linh Dec 03
Tôi Thâm Tín Hoàng Đức Aug 05
Tôi Tin Thành Tâm
Tôi Tin Chắc Rằng Đỗ Nguyên Feb5,08
Tôi Tin Chắc Rằng 2 Nguyễn Chánh Feb11,08
Tôi Tin Chúa Thương Tôi Anh Tuấn
Tôn Vinh Chúa Khổng Vĩnh Thành Imp Feb16, 08
Trái Tim Chúa Giêsu Mi Trầm
Trái Tim Người Nguyễn Khắc Tuần
Trái Tim Tinh Tuyền Mi Trầm Sep 03
Trái Tim Tinh Tuyền Mi Trầm - Liên Bình Định Feb6, 09
Tri Ân Thiên Tình Thạch Ngọc Mar13, 08
Tri Ân Tình Chúa Ngọc Linh Dec 03
Trọn Ðời Chúa Vẫn Yêu Con Nguyễn Hùng Cường  
Trọn Niềm Tin Mến Văn Chi
Trong Tay Ngài Thế Thông )ct 22, 09
Trong Thanh Vắng Ngọc Cẩn Feb5,08
Trong Tình Chúa Quan Phòng Phanxicô
TrongTình Yêu Chúa Nguyễn Mộng Huỳnh Jul 06
Trong Trái Tim Chúa Phanxicô
Trở Về Lòng Thương Xót Nguyễn Chánh Mar 5, 09
Trông Cậy Chúa Nguyễn Duy
Trung Tín Đợi Chờ Thái Nguyên Oct 05
Tung Hô Chúa Tạ Ơn Ngài    MIDI Thiên Quang Jul 05
Tuyên Xưng Danh Chúa  Khổng Vĩnh Thành Imp July 30, 09
Từ Buổi Sớm Nguyễn Mộng Huỳnh Nov 05
Từ Thuở Hoang Sơ Jun 05
Từng Ngày Theo Chúa Thái Nguyên Oct 05
Vàng Châu Ngọc Báu Cao Huy Hoàng
Về Bên Chúa Nguyễn Mộng Hùynh Jun23, 08
Về Bên Chúa Thế Thông )ct 22, 09
Vì Chúa Yêu Con Ngọc Linh Dec 03
Vì Con Chưa Tin  Giang Ân   Sep18,09
Vì Yêu (Chúa Chịu Phép Rửa) Ân Đức Jan 2, 08
Vì Yêu Tôi Thế Thông )ct 22, 09
Vinh Danh Thiên Chúa  MIDI Thế Phong May26,08
Với Chúa Con Đi Thái Nguyên Oct 05
Vui Ngày Trở Về Thành Tâm
Vùng Thập Giá Ngọc Cẩn Feb5,08
Vững Tin Nơi Ngài Liên Bình Định Nov19,08
Xin Ban Thêm Lòng Tin Mi Trầm
Xin Chỉ Cho Con Hùng Lân Imp Feb16,09
Xin Chiếu Sáng Nguyễn Mộng Huỳnh July2,08
Xin Cho Con Bước Theo Ngài  MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Xin Cho Con Nhận Biết Ngài Cao Minh Thắng Jun 05
Xin Cho Con   MIDI Hải Nguyễn Apr7, 08
Xin Cho Con Nguyễn Mộng Huỳnh Jan16, 09
Xin Cho Tôi Nguyễn Duy
Xin Chở Che Con Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Xin Chúa Đến Với Con Đức Thảo
Xin Dạy Con Thực Hiện Thế Thông )ct 22, 09
Xin Dạy Con Yêu Ngài ThànhTâm Dec 04
Xin Dâng Lời Tạ Ơn  MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Xin Đoái Nhìn Thế Thông )ct 22, 09
Xin Đưa Con Về Ngọc Khánh Imp Jul 06
Xin Giữ Gìn Con
Xin Giữ Gìn Con (TV15) Thế Thông Oct22, 09
Xin Giữ Con Mi Trầm
Xin Hiến Dâng Nguyễn Mộng Huỳnh  
Xin Mở Rộng Tay Nguyên Kha
Xin Nghe Tiếng Con Thế Thông Oct22, 09
Xin Ở Lại Với Con Cao Minh Thắng Aug12,2007
Xin Ở Với Con Viết Chung
Xin Tạ Ơn Ngài Nguyễn Hùng Cường, Phương Ý  
Xin Tạ Ơn Ngài Thế Thông Oct22, 09
Xin Tán Dương Ngài Thế Thông Oct 21, 09
Xin Tình Yêu Dạy Con Ngọc Linh Dec 03
Xin Xót Thương Thế Thông Oct22, 09
Xuôi Dòng Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Yêu Chuộng Luật Pháp Chúa Thế Thông Oct22, 09
Yên Vui Một Đời Nguyễn Mộng Huỳnh Jan 05
Yêu Không Ðổi Thay Nguyễn Hùng Cường, Phương Ý  
Yêu thương 6 Bảo Toàn
Yêu Thương Cho Người
Yêu Thơng Nhân Thế  MIDI Hải Ánh Feb 06
Yêu Thương Phục Vụ Nguyễn Chánh Mar, 07

Notes: Update database:
 Oct 05, 2006 by Lâm-Minh
June 28, 07 by hvh

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys