Kết Lễ

Update: 11/21/2009 by HH

Tên Bài Hát Tác Giả Date
Bài Ca An Bình Ra Đi Cao Minh Thắng 6/05
Bài Ca Phục Vụ Mi Trầm
Bài Ca Tạ Lễ Cao Minh Thắng 6/05
Ca Phó Thác           MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Cảm Tạ Chúa           MIDI Vũ Thái Hoà 6/05
Cảm Tạ Hồng Ân Hồng Trần Pham Ðình Ðài
Chứng Nhân Tin Mừng Thái Nguyên 3/06
Có Chúa Song Hành Hải Ánh 2/04
Cùng Vui Bước Ngọc Linh
Đem Tin Mừng Martinô
Đi Theo Chúa ?
Điều Gì Phải Lo Nguyễn Duy
Đường Ta Đi Thái Nguyên
Đường Thập Giá ?
Đường Đi Có Chúa ?
Hãy Ra Ði Bình An Nguyên Hô 2/04
Kinh Tạ Lễ ?
Kinh Tạ Lễ Nguyễn Hùng Cường  
Lạy Cha Xin Cho (KL) Kim Long
Lên Ðường Nguyên Hô 2/04
Lễ Ðã Xong Nguyên Hô 2/04
Lời Cha Sơn Ca Linh
Lời Chúa (4) ?
Lễ Hết Mi Trầm
Nào Ta Ra Đi Ngọc Cẩn July 15, 09
Người Là Đường  ?
Người Sai Ta Đi  Khổng Vĩnh Thành 1/06 - Imp
Như Giêsu ?
Ở Phía Trước Ngọc Cẩn Feb01, 08
Sống Thánh Lễ Cuộc Đời Thái Nguyên 3/06
Tạ Ca           MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Ta Ra Về Hải Ánh 2/04
Tạ Lễ Truyền Giáo Nguyễn Chánh 8/04
Thánh Lễ Cuộc Đời
Thánh Lễ Đã Hết Rồi Lê Phú Hải
Thánh Lễ Kết Nối Hải Ánh 2/04
Thánh Lễ Xong Nguyên Hô 2/04
Thắp Sáng Trong Con Trầm Hương
Trong An Bình Nguyễn Duy
Truyền Rao Đi ?
Vui Lên Ðường Hải Ánh 2/04
Xây Dựng Nước Trời Thái Nguyên 3/06
Xin Ngài Dạy Con ?
Xin Ơn An Bình Hồng Trần - Phạm Ðình Ðài

Database Updated: Jun 30, 07 by HH

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys