Các Linh Hồn

Chú Ý: Một số bài trong phần này có thể xử dụng cho phần Mùa Chay, hoặc ngược lại

Updated 11/21/2009 by HH

Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Tên Bài Hát Tác Giả Update
Alleluia
An Bình Ra Đi   MIDI Hải Nguyễn Jan02, 09
An Nghỉ Trong Chúa Thanh Đan Jun 07
Bao Giờ Thy Yên
Biệt Khúc   MIDI Phanxicô
Bộ Lễ Mỹ Sơn
Ca Dâng Lễ   Vũ Ðình Ân
Ca Nhập Lễ Mỹ Sơn
Cầu Hồn (Viết Chung) Viết Chung
Câu Xướng Tin Mừng ?
Chốn Luyện Hình Liên Bình Định Mar8, 09
Chúa Chăn Nuôi Tôi Duy Thiên
Chúa Chăn Nuôi Tôi  MIDI
Chúa Chăn Nuôi Tôi 3   MIDI Quang Ánh
Chúa Chí Ái   Lê Đăng Ngôn (Imp)
Chúa Chiên Lành   Viết Chung
Chúa Là Nguồn Ánh Sáng  MIDI
Chúa Là Nơi Con Nương Tựa   Hoàng Kim
Chúa Là Phần Gia Nghiệp  
Chúa Luôn Khoan Hồng  
Chúa Luôn Từ Ái 
Chúa Luôn Xót Thương   Vũ Ðình Ân
Chúa Nhân Từ   Kim Long
Con Vươn Tới Chúa  MIDI
Con Xin Dâng   Mi Trầm
Của Lễ Cậy Trông  MIDI
Của Lễ Ðền Tội  Ðức Hùng
Cuộc Đời Trần Gian   MIDI
Đáp Ca
Ðến Trình Diện Cha
Ðợi Nắng Mai Nguyên Vũ
Ðồng Cỏ Tươi Hùng Lân
Ðưa Con Về Trời Lại Quốc Hùng - Nhạc ngoại quốc
Ðứng Trước Nhan Ngài Ân Ðức
Giêsu Maria Giuse   MIDI Hải Nguyễn Jan02, 09
Hát Tiễn Hồn Cha  MIDI Hải Nguyễn Dec19,07
Hãy Mở Cho Tôi Hoàng Kim Aug 17, 09
Hãy Tiếp Nhận Con Hùng Lân  2/04
Hướng Nhìn Chúa Viết Chung Nov3, 08
Hy Lễ Cuối Cùng  MIDI Ân Đức
Ký Thác Hồn Con hvh Nov3, 08
Lạy Chúa, Chúa Đã Thấy  MIDI Lan Thanh
Linh Hồn Con Khao Khát   MIDI ?
Lời Cầu Từ Vực Sâu   MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Lời Cầu Xin   MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Lời Cuối 
Lời Đoan Nguyện  MIDI ?
Lời Kinh Tạm Biệt
Lời Người Ra Đi  Liên Bình Định Apr28, 09
Lời Từ Ly   MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Một Lần Nằm Xuống Ngọc Linh 2/04
Ngài Là Niềm Hy Vọng Kim Ân 01/06
Ngày Mai Đó  MIDI ?
Ngày Về   MIDI Kim Long
Người Là Cùng Đích Kim Ân 01/06
Người Nằm Đó, Người Còn Đây Đỗ Vy Hạ
Người Nằm Xuống Giang Ân Sep18,09
Người Ơi Hãy Nhớ  MIDI ?
Người Ra Đi   MIDI ?
Nguồn Vui Ơn Thánh   MIDI Lời: Trần Cao Tường, Phạm Văn Tuệ
Niềm Hy Vọng  Hằng Sống Ân Đức
Ôi Giêsu Lân Tuất   MIDI ?
Sầu Ca Mất Cha   MIDI Hải Nguyễn Dec19,07
Sầu Ca Mất Mẹ   MIDI Hải Nguyễn Jun, 07
Sự Sống Thay Đổi   MIDI Phanxicô
Tâm Tình Ca 2 Thành Tâm Nov3, 08
Thánh Vịnh 62   MIDI ?
Thân Con Bụi Đất  Giang Ân Sep18, 09
Trần Gian Ngày Đó   MIDI ?
Trên Đường Về Nhà Cha Ngọc Cẩn Dec10,08
Trên Thập Giá  MIDI ?
Trong Gian Truân   MIDI Hoàng Khánh, Kim Long
Trở Về Cõi Sống Đỗ Vy Hạ
Trung Kiên Chờ Mẹ Nguyễn Duy
Từ Chốn Luyện Hình   MIDI ?
Từ  Chốn Tối Tăm
Từ Nơi Ngục Hình Duy Thiên
Từ Vực Sâu 2  MIDI Kim Long
Về Bên Nhan Chúa  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Vì Danh Chúa Kim Long
Vì Công Nghiệp Con Chúa  Hoa Phượng Vi No3, 08
Vọng Tiếng Vực Sâu  Lê Đăng Ngôn (Imp)
Xin Chúa Thương   MIDI
Xin Ngài Ðến Ngay Bên Đỗ Vy Hạ
Xin Ngài Thương Con Thành Tâm
Xin Thứ Tha Đỗ Vy Hạ
Xin Từ Giã Cuộc Ðời Nguyễn Chánh 3/04
Xin Vĩnh Biệt   MIDI Mi Trầm
Xin Xót Thương Con Đỗ Vy Hạ

Update database Jun 28, 07 by hvh

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys