Mùa Chay

Chú Ý: Một số bài trong phần này có thể xử dụng cho phần Cầu Hồn, hoặc ngược lại

updated: 11/21/09 by HH

Tên Bài Hát Tác Giả IMP Date
(Alleluia) Các Câu Xướng CN Mùa Chay Đỗ Vy Hạ
Anh Em Đã Chỗi Dậy Nguyễn Chánh Feb 07
Ăn Năn Lê Đăng Ngôn Imp Oct 06
Bao La Tình Chúa Ðinh Công Huỳnh Imp
Bài Ca Thống Hối Hoàng Ái Việt
Bài Ca Thống Hối
Bài Ca Thống Hối Khổng Vĩnh Thành Imp July30, 09
Bài Ca Thương Khó Phương Anh Imp Oct 06
Bụi Tro Phanxico 2/04
Bụi Tro Ngọc Kôn Imp 2/04
Cha Ơi Con Đã Về Nguyễn Qung Hiểm   Oct1,07
Cha Vẫn Chờ Con Thái Nguyên Imp 11/05
Chiên Hoang Trở Về Ðinh Công Huỳnh Imp
Chiều Xưa Thập Giá   MIDI Hải Ánh 2/06
Cho Con Tìm Về Nguyễn Chánh 2/04
Chờ đến Bao Giờ Mi Trầm
Chúa Cấm Con Thất Vọng Mi Trầm
Chúa Đành Bỏ Con Thái Nguyên Imp 2//06
Chúa Là Đấng Cứu Độ Khổng Vĩnh Thành Imp Feb16,08
Chúa Nhân Từ
Chúa Từ Bi Thái Nguyên Imp 2/06
Chúa Vẫn Tha Thứ Thái Nguyên Imp 2/06
Chúa Yêu Thế Gian Thái Nguyên Imp 3/06
Chút Lòng Son Hồng Trần - Phạm Ðình Ðài
Có Chúa Trong Đời Giang Ân Imp 3/06
Con Đường Chúa Đã Qua Văn Chi
Con Hân Hoan Đi Tìm (Tv26) Mi Trầm Imp
Con Nay Trở Về Hùng Lân Imp
Con Nay trở Về Thái Nguyên Imp 2/06
Con Nghiêng Sâu     Oct1,07
Con Quyết Trở Về Liên Bình Định   Mar 8, 09
Con Thưa Cùng Chúa  MIDI Hải Ánh 2/06
Con Tim Tìm Về Nguyễn Chánh 2/04
Con Về Với Cha Giang Ân Imp 3/06
Con Xin Trở Về Khổng Vĩnh Thành Imp Apr 07
Của Lễ Con Dâng Thái Nguyên Imp 2/06
Dâng Lời Sám Hối Thái Nguyên Imp 2/06
Dâng Thân Phận Thái Nguyên Imp 2/06
Dù Con Chưa Thấy Ngài Nguyễn Duy
Đáp Ca Mùa Chay (Phần Thánh Vịnh & Đáp Ca)
Đêm Giã Từ Khuất Duy Linh 1/05
Đến Với Chúa Thái Nguyên Imp 2/06
Đừng Cứng Lòng Nữa
Đường Ta Đi Thái Nguyên Imp 2/06
Đường Thập Tự Đỗ Vy Hạ   Apr26,08
Giêsu Vua Tình Yêu Thái Nguyên Imp 3/06
Giọt Lệ Ân Năn Giang Ân Imp 3/06
Giọt Lệ Thống Hối
Giọt Lệ Thống Hối Văn Chi
Giờ Tử Nạn Hoài Đức
Hạt Bụi Phanxico 1/05
Hãy Chỗi Dậy Kim Long   Jan24,08
Hãy Đến Với Chúa Lê Phú Hải
Hãy Nhớ Cho Kim Long Imp 2/04
Hãy Quay Về Mi Trầm
Hãy Trở Về
Hãy Trở Về Với Cha Nguyễn Chánh 2/04
Hãy Xé Lòng & Giọt Lệ Sầu
Hồng Ân Hoà Giải 2 Khổng Vĩnh Thành Imp July30, 09
Hỡi Người Hãy Nhớ Kim Long Imp
Hướng Nhìn Về Chúa Thái Nguyên Imp 2/06
Hy Lễ Chiều Xưa 3/06
Kiếp Cỏ Hoang
Kinh Chay Nguyễn Duy
Kinh Đầu Lễ Huyền Linh Imp
Lạy Chúa
Lạy Chúa Trời Con Lan Thanh 1/05
Lễ Dâng Mùa Cứu Độ Viết Chung Imp 2/05
Lời Kinh Nguyện Trầm Đỗ Vy Hạ
Lời Người Chuộc Tội Đỗ Vy Hạ
Lời Người Thống Hối Khổng Vĩnh Thành Imp July30, 09
Lời Trần Tình Thái Nguyên Imp 2/06
Mẹ Hoài Đứng Đó Đỗ Vy Hạ
Nay Con Trở Về Mi Trầm
Nguyện Chúa Chí Ái Kim Long Imp
Nguyện Xin Chúa Khổng Vĩnh Thành Imp Feb16,08
Người Là Bụi Tro Vũ Đình Ân, Phạm Đức Huyến Feb 07
Người Ơi 2/04
Người Ơi Chớ Quên Phanxicô Imp Feb 07
Nhớ Bóng Thập Hình Nguyễn Vân Nam
Nương Bóng Chúa Ngọc Linh 1/05
Ôi Thân Phận Người
Phận Người Bụi Tro Lê Đăng Ngôn Imp Oct 06
Phúc Thay Cho Ai Nguyễn Chánh Feb 07
Quê Hương Chúng Ta Trên Trời Nguyễn Chánh Feb 07
Quỳ Bên Cung Thánh
Sám Hối Thái Nguyên Imp 2/06
Tạ Tội
Tâm Tình Ăn Năn Anh Tuấn 2/06
Tâm Tình Người Con Thứ   MIDI Hải Nguyễn Feb21,09
Tâm Tình Sám Hối Nguyễn Duy 2/06
Tâm Tình Sám Hối Thái Nguyên Imp 11/05
Tân Ca Madalena Văn Chi 1/05
Thân Bụi Tro
Thánh Giá Suối Nguồn MIDI Thiên Uyên - Nguyên Hồ 2/06
Thập Tự Canvê Ðinh Công Huỳnh Imp
Theo Đường Chúa Đi Thái Nguyên Imp 2/06
Thời Gian Vẫn Trôi
Tình Thánh 2
Tình Yêu Mời Gọi Giang Ân Imp 3/06
Trên Con Đường Trở Về
Trong Ngàn Nỗi Gian Truân Lê Đăng Ngôn Imp Oct 06
Trở Lại Thiên Đường
Trở Về Bên Chúa Đỗ Vy Hạ
Trở Về Cát Bụi 2/04
Trở Về Đi Lê Đăng Ngôn Imp Oct 06
Trở Về Lòng Thương Xót Nguyễn Chánh   Feb21, 09
Tv50  Lê Đăng Ngôn   Feb24, 09
Vác Thánh Giá  Nguyễn Chánh   Mar5, 09
Về Bên Chúa  MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Về Bên Chúa Kim Ân Feb22,08
Về Bên Lòng Cha Đỗ Vy Hạ
Về Với Cát Bụi Thái Nguyên 2/06
Vết Xưa
Vì Tội Chúng Con Thái Nguyên 2/06
Vươn Cao Linh Hồn Nguyễn Duy
Xa Mặt Trời Hoàng Nam Nov06
Xin Chúa Thứ Tha Đức Dũng Feb1, 08
Xin Chúa Thương Vinam
Xin Đừng Ẩn Mặt Ngọc Cẩn Feb16, 08
Xin Dâng 2
Xin Gục Đầu Sám Hối Đỗ Vy Hạ
Xin Lắng Nghe Thái Hòa, Vũ Mộng Thơ
Xin Ngài Đến Ngay Bên Đỗ Vy Hạ
Xin Ngài Tha Thứ Nguyễn Vân Nam
Xin Ngài Thương Con Thành Tâm
Xin Thương Con Thái Nguyên Imp 2/06
Xin Vác Lấy Thập Giá Đỗ Vy Hạ
Xin Xót Thương Con Đỗ Vy Hạ
Xin Xót Thương Con Hồng Trần - Phạm Ðình Ðài
Yêu Như Chúa Yêu Thái Nguyên Imp 2/06

Notes: Update database:
Jan 15,  06 by Lâm-Minh
Jun 30, 07 by HH

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys