Mùa Vọng

Updated 10/18/2002 by HL

Tên Bài Hát Tác Giả Upload
Alleluia & Ðáp Ca Xin coi phần Ðáp Ca  
Bài Ca Mùa Vọng Lê Đăng Ngôn Nov 05, 08
Bài Ca Mùa Vọng 2 Lê Đăng Ngôn Nov 05, 08
Bài Ca Lưu Đày Hạ Ðăng  
Christus Vincit Aloys Kuno - T.Ch  
Chúa Đã Gần Đến Lê Đăng Ngôn Imp Oct  06
Có Tiếng Kêu Kim Long  
Con Hướng Về Chúa   MIDI    
Con Mong Chờ Ngài Ðỗ Vy Hạ  
Con Nâng Tâm Hồn Lên Xuân Thảo  
Con Nâng Tâm Hồn Lên Xuân Thảo - Tiến Linh  
Ðêm Qua Rồi Hải Triều  
Ðổi Mới
Hãy Chỗi Dậy Kim Long
Hãy Dọn Ðường Mi Trầm Nov 03
Hãy Dọn Đường Chúa Lê Đăng Ngôn Imp Oct 06
Hãy Tỉnh Thức Phạm Quang  
Hãy Vùng Đứng Vinh Hạnh  
Hỡi Mây Ngàn   Midi Hải Ánh Oct 04
Hỡi Muôn Dân  Midi Hải Ánh Oct  04
Hướng Nhìn Chúa (Tv24) Viết Chung Oct  04
Hướng Về Chúa (2 bè)  4-bè Kim Long Nov 03
Hướng Về Trời Cao    
Lạy Trời  MIDI Hải Nguyễn Mar7, 08
Lễ Dâng Trông Đợi Viết Chung  
Lời Vọng Thái Nguyên 11/05
Maranatha MIDI Thành Tâm  
Mau Mau Dọn Ðường Anh Tuấn
Mây Ơi Mưa Xuống Nguyễn Duy Dec 06
Mùa Noel, Mùa Hồng Ân Lê Đăng Ngôn Nov 05, 08
Mong Chờ Giêsu  MIDI Negro Spiritual
Mong Chúa Ðến Kim Long
Mong Ðợi Chúa Ðến Nguyễn Hùng Cường  
Mừng Vui Lên    
Này Dân Sion Nguyễn Khắc Xuyên
Này Đây Trinh Nữ Hải Triều & Liên Bình Định Apr 2, 08
Ngày Ấy Vinh Hạnh
Nguyện Mùa Vọng MIDI Hoàng Vũ  
Nguyện Xin Chúa Đến Khổng Vĩnh Thành Imp, Feb 16, 08
Ngước Mắt Trông Lên Cao Đỗ Vy Hạ 11/04
Nhập Lễ Mùa Vọng 11/05
Nước Trời Đã Gần Thành Tâm  
Sion Hãy Vui Mừng Lê Đăng Ngôn Nov 05, 08
Thánh Ca Isaia12 Lê Đăng Ngôn Imp, Oct 06
Thân Phận Lưu Đày MIDI  Xuân.Quế.Dũng  
Tiếng Gọi Trong Sa mạc MIDI Xuân Thảo  
Trẻ Thơ Ấy Hải Triều
Trời Cao   MIDI Duy Tân  
Trời Cao Hỡi Khổng Vĩnh Thành Imp, Feb 16, 08
Trời Cao Ơi   MIDI Hải Nguyễn Aug26, 09
Trời Cao Sương Xuống Thế Thông
Trông Chờ Chúa Đến MIDI Lan Thanh  
Trông Ðợi Didier Rimaud - J. Bình
Tv24 - Nhập Lễ CN-Vọng I Trần Văn Huyến Dec 02, 09
Tv84 - Hiệp Lễ CN-Vọng I Trần Văn Huyến Dec 02, 09
Vì Chúa Sẽ Ðến Nov 03
Vui Lên  Midi Hải Ánh Oct 04
Vui Lên Mi Trầm  
Vui Lên Sion Thành Tâm  
Vùng Lên Giêrusalem Hải Triều & Liên Bình Định Apr 2, 08
Vươn Lên Tới Chúa  Midi Hải Ánh Oct 04
Xin Ban Hồng Ân Cứu Ðộ Viết Chung
Xin Chúa Đến Kim Long  
Xin Chúa Đến ?  
Xin Chúa Xuống Nhạc: Didier Rimaud Dec 06
Xin Ðổ Sương Mai Thế Thông
Xin Người Ðến Hải Triều
Xin Như Mặt Trời Lên Ðỗ Vy Hạ  
Xin Trời Xanh  MIDI Hải Nguyễn Aug26, 09
     

Database Updated: July 2, 07 by HH

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys