Nhập Lễ

Update: 11/21/2009
Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Tên Bài Hát Tác Giả Upload
Abba Ngọc Cẩn Jan31, 08
Ai Mong Tìm Chúa Hoàng Khánh, Kim Long
Ai Sẽ Cho Con Kim Long
Bài Ca Lên Ðền Văn Chi 2/04
Bài Ca Chúc Tụng Liên Bình Định 01/06
Bài Ca Mới & Hò Reo Lên ?
Bạn Hãy Ký Thác (Tv36) MIDI Hải Nguyễn Aug23, 07
Ca Ngợi Chúa ?
Ca Ngợi Chúa Đi (Tv146) MIDI Mi Giáng Aug23, 07
Ca Nhập Lễ Truyền Thống  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Ca Tụng Chúa Đi (Tv148)  MIDI Hải Nguyễn Jul 07
Ca Tụng Đấng Toàn Năng (Tv147)  Liên Bình Định Apr28,09
Các Tầng Trời (Chúa Chịu Phép Rửa) Xuân Thảo
Chung Lời Cảm Tạ Nguyễn Duy
Chung Một Niềm Tin Ðỗ Vy Hạ
Chúa Chiên Lành Hoàng Khánh
Chúa Dưỡng Nuôi hvh June03, 09
Chúa Là Ánh Sáng ?
Chúc Tụng Chúa Đi Cao Minh Thắng 8/05
Chúc Tụng Đức Chúa  MIDI Hải Nguyễn Jul 07
Con Bước Lên Bàn Thờ Kim Long
Con Hân Hoan Kim Long
Con Hân Hoan & Khúc Hát Lên Đền Nguyễn Duy
Con Hân Hoan & Thánh Lễ Misa Vũ Đình Ân
Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ Hoàng Phúc, Hoàng Ngô
Con Tới Gần Bàn Thờ Hoài Chiên Aug 5, 08
Con Tiến Vào Đền Thánh  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Cứ Dấu Này ?
Cứ Tin Tưởng Vào Chúa (Tv36) MIDI Mi Giáng Aug23, 07
Cửa Công Chính (tv118) Hoàng Khánh - Kim Long
Dẫn Đưa Con Đi ?
Dâng Lời Chúc Tụng (CƯ4) MIDI Mi Giáng Aug23, 07
Đàn Ca Lên ?
Đâu Có Tình Yêu Thương Vinh Hạnh
Đây Cung Điện Chúa Trời Cao Minh Thắng 6/05
Đấng Chí Tôn Lê Đăng Ngôn Aug13,07
Đi Về Nhà Cha ?
Đi Về Nhà Cha Thái nguyên 01/06
Đi Về Nhà Chúa  MIDI Hải Nguyễn Sep20, 07
Đi Về Nhà Chúa Trầm Hương
Hát Lên Bài Ca Kim Long
Hát Mừng Chúa Lê Đăng Ngôn Aug13,07
Hãy Ca Tụng Chúa Kim Long
Hãy Ca Tụng Giavê Liên Bình Định 01/06
Hãy Chúc Tụng Người Khổng Vĩnh Thành 1/06 - Imp
Hãy Ðến Ngọc Linh
Hãy Đến Đây ?
Hãy Đến Đây Khổng Vĩnh Thành 1/06 - Imp
Hãy Đến tung Hô Trọng Linh
Hãy Hát Lên ?
Hãy Mở Cho Tôi Kim Long
Hãy Ngợi Khen Chúa Ngô Duy Linh Apr 07
Hãy Ngợi Khen Chúa 1 Lê Đăng Ngôn Aug13,07
Hãy Ngợi Khen Chúa 2 Lê Đăng Ngôn Aug13,07
Hãy Vui Lên Lê Đăng Ngôn Aug13,07
Hãy Vui Mừng (2) ?
Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa Phụng Ca
Hoan Ca Lên Đền   MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Hoan Hô Chúa Ðỗ Vy Hạ
Hoan Hô Vua Giêsu ?
Họp Lại Đây ?
Hỡi Thế Trần Kim Long
Kinh Cầu Tạ Ơn Khổng Vĩnh Thành 1/06 - Imp
Khúc Hát Lên Đền Sơn Ca Linh
Khúc Hát Lên Đền (2 bè) Sơn Ca Linh 9/06
Lên Đền Ngài Thái Nguyên 11/05
Lên Đền Thánh Thành Tâm
Lên Đền Thánh Thế Thông Oct 20, 09
Lên Đường Về Nhà Cha Mai Nguyên Vũ
Liên Kết Trong Tình Mến
Lối Ngài Bước Đi Cao Huy Hoàng
Lòng Con Hân Hoan & Tâm Tư Con Reo Mừng Vũ Đình Ân
Lửa Hồng Ngàn Đời
Mắt Tôi Nhìn Chúa Ngọc Cẩn Feb1, 08
Mến Chúa Yêu Người ?
Mở Rộng Quyền Bính Ngọc Cẩn Feb1, 08
Muôn Dân Hỡi Phương Anh
Muôn Ngàn Đời (Tv135)  MIDI Hải Nguyễn Jul 07
Nào Ta Hân Hoan ?
Nào Ta Mau Đến Thế Thông Oct 20, 09
Nào Về Đây ?
Nào Về Đây (2) Ngọc Khánh Imp. 
Ngàn Dân Ơi Kim Long
Ngợi Ca Nguyễn Duy
Ngợi Ca Thiên Chúa  (Tv84)  MIDI Hải Nguyễn Jul 07
Ngợi Khen Cảm Tạ Chúa Ba Ngôi hvh Jun5, 09
Ngợi Khen Chúa Khổng Vĩnh Thành 1/06 - Imp
Ngợi Khen Chúa Lê Đăng Ngôn Aug13,07
Người Ơi Mau Tới Mi Trầm
Nguồn Ánh Sáng ?
Nhanh Lên Nào ?
Nhập Lễ (2) Nguyễn Văn Trinh
Nối Liền Trời Với Đất Từ Thánh Linh
Ơn Cứu Độ Lê Đăng Ngôn Aug13,07
Thời Giờ Hồng Phúc ?
Tiến Lên Đền Thánh Khổng Vĩnh Thành July30, 09
Tiến Tới ?
Tiến Vào Nhà Chúa Thế Thông Oct 20, 09
Tiến Về Đền Vua   MIDI Cao Thanh Hoàng Aug 5, 08
Tiến Về Nhà Cha Thế Thông Oct 20, 09
Tiến Về Nhà Chúa Viết Chung
Tim Dâng Ý Thơ Kim Long
Tìm Về Bên Chúa Kim Ân 01/06
Tôi Vui Mừng ?
Tôi Vui Mừng Kim Long - Liên Bình Định 2/06
Trái Đất Hãy Reo Mừng Khổng Vĩnh Thành 1/06 - Imp
Trăm Triệu Lời Ca Nguyễn Văn Hoà, Tiến Dũng
Trèo Lên Cao Sơn & Alleluia Hùng Lân
Trên Sông Giodan (Chúa Chịu Phép Rửa) hvh Jan 2, 08
Trời Đất Mở Hội Hoà Ca ?
Trời Và Trái Đất ?
Trời Xanh Tường Thuật ?
Trước Nhan Vua Trời Thế Thông Oct 20, 09
Trước Thiên Nhan Ngọc Cẩn Feb5,08
Tung Hô Chúa Lê Đăng Ngôn Aug13,07
Từ Thánh Điện Ngọc Cẩn Feb5,08
Ước Gì Hôm Nay Ngọc Cẩn Feb5,08
Vang Tiếng Ngợi Khen Ðỗ Vy Hạ
Vào Cung Thánh Hoàng Khánh, Kim Long
Vào Đền Thánh Phạm Liên Hùng
Vào Đời Thành Tâm Mar31,09
Vào Nhà Chúa   MIDI Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín 8/05
Vào Nhà Chúa   MIDI Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín 8/05
Về Bên Cha Nguyễn Duy
Về Đây Hỡi Người Lan Thanh
Về Nhà Cha Cao Minh Thắng 6/05
Về Nhà Cha Lê Đăng Ngôn Aug13,07
Về Nhà Cha & Chung Lời Cảm Tạ Trọng Nhân - Nguyễn Duy
Về Nhà Chúa Khổng Vĩnh Thành Apr 07 Imp
Về Nhà Thiên Chúa Liên Bình Định 01/06
Về Nơi Đây ?
Về Nơi Ðây Nguyễn Chánh 2/04
Về Nới Đây (2) ?
Vinh Danh Ba Ngôi Ðỗ Vy Hạ
Vinh Quang Chúa Hùng Lân
Vinh Quang Chúa Liên Bình Định - Hùng Lân 01/06
Vua Hiển Vinh Lê Đăng Ngôn Aug13,07
Vui Vào Nhà Chúa Thế Thông Oct 20, 09
Vui Sống ?
Xin Nghe Tiếng Khẩn Cầu  (Tv139)  MIDI Hải Nguyễn Jul 07
     

Database Updated: July 1, 07 by HH

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys