Phục Sinh

Updated: 11/21/09 by HH

Tên Bài Hát Tác Giả IMP  
Alleluia  G.F.Handel
Alleluia Liên Bình Định Sep13/07
Alleluia, Amen Liên Bình Định 2/06
Ánh Sáng Phục Sinh Nguyễn Chánh Mar, 07
Ánh Sáng Phục Sinh Lutha 3/06
Bài Ca Mới Nguyễn Như
Bài Ca Phục Sinh Đỗ Vy Hạ
Ca Khúc Phục Sinh Nguyễn Chánh 3/04
Ca Mừng Phục Sinh Viết Chung
Ca Mừng Phục Sinh
Ca Mừng Phục Sinh Nguyễn Chánh 2/04
Ca Nhập Lễ CN3-B Đỗ Xuân Quế
Ca Vang Ngày Mới Nguyễn Duy
Cất Tiếng Ca Mừng (tv65) Hoài Bắc
Chiên Lễ Vượt Qua Cát Minh
Chiên Vượt Qua Cát Minh, Tiến Linh
Chúa Chiến Thắng Khải Hoàn Ngọc Khánh Imp 7/06
Chúa Đã Phục Sinh Kim Long
Chúa Ðã Phục Sinh Hải Ánh 2/04
Chúa Đã Phục Sinh Lời Việt: Phạm Hoàng 3/06
Chúa Đã Sống Lại
Chúa Đã Sống Lại     (Bb) Cát Minh
Chúa Đã Sống Lại Đỗ Vy Hạ
Chúa Đã Sống Lại Nguyễn Duy
Chúa Đã Sống Lại Phương Anh 2/06
Chúa Đã Sống Lại Thật Viết Chung
Chúa Là Cây Nho Ân Đức
Chúa Là Mục Tử (tv22) Trần Anh Linh
Chúa Là Mục Tử (tv22) Nguyễn Duy Vi, Tiến Linh
Chúa Phục Sinh Nguyên Hữu
Chúa Phục Sinh Trần Văn Huyến
Chúa Phục Sinh & Mừng Chúa PS
Chúa Phục Sinh Kim Long
Chúa Sống Lại
Chúa Sống Lại Rồi Thành Tâm
Chúa Thống Trị Hoàng Kim
Chúa Từ Cõi Chết Sống Lại Ngọc Linh 3/06
Chúc Tụng Chúa Đi Nguyên Hữu, Tiến Linh
Con Đường Chúa Đi Qua Văn Chi
Con Đường Theo Chúa Thái Nguyên Imp 3/06
Con Hãy Nhớ Rằng Hoàng Kim
Con Hãy Nhớ Rằng 2 Hoàng Kim
Dâng Lễ Phục Sinh Nguyễn Chánh Feb 07
Đáp Ca Mùa Phục Sinh Trong phần Đáp Ca
Đây Đoàn Chiên Mới Sinh Nguyễn Ngọc Tỉnh
Đoàn Người Sống Lại
Đức Kitô Hoàng Kim
Ðức Kitô Ðã Phục Sinh Hải Ánh 2/04
Đức Kitô Đã Sống Lại Xuân Thảo
Ðức Kitô Quang Lâm Nguyễn Chánh 03/04
Đức Kitô Phục Sinh Kim Ân Mar5 09
Đức Kitô Sống Lại Hiển Vinh Kim Long 2/05
Đường Emmau  MIDI Hải Ánh Mar 07
Exsultet Nguyễn Văn Hòa
Exultet (bản ngắn) 
> Cách dùng
Nguyễn Văn Hòa
Exsultet - Trổi Vang Lên Hoàng Kim
Giêsu Khởi Thắng
Giêsu: Con Xin Ngài ? 2/06
Hát Lên Mừng Chúa Tiến Linh
Hãy Loan Tin Ngọc Linh
Hãy Cảm Tạ Thiên Chúa Tiến Linh
Hãy Đặt Tay
Hãy Mừng Vui Kim Long
Hãy Tạ Ơn Chúa (tv117) Ngọc Cẩn
Hãy Vui Lên Quốc Vinh
Hãy Vui Lên    MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Hãy Xỏ Vào Đây Tiến Linh
Hiến Lễ Con Dâng Ngọc Khánh Imp 7/06
Hiến Lễ Vượt Qua Thái Nguyên Imp 3/06
Hôm Nay Là Ngày
Hoà Bình Viên Mãn Kim Long
Hò Reo Lên
Hoan Ca Phục Sinh Nguyễn Duy
Hoan Ca Phục Sinh Hùng Lân
Hoan Ca Phục Sinh Thế Thông 3/06
Hỡi Muôn Người Thế Nguyên Hữu
Hy Lễ Vượt Qua Kim Ân 01/06
Kết Lễ: Thánh Lễ Cuộc Đời
Khải Hoàn Ca Linh Giang
Khải Hoàn Ca Nguyễn Duy
Khúc Ca Phục Sinh Nguyễn Chánh 2/04
Khúc Hát Vượt Qua Viết Chung
Kinh Cầu Các Thánh
Kinh Cầu Các Thánh Đỗ Vy Hạ
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Thiện Cẩm - Tiến Dũng 4/04
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Khổng Vĩnh Thành Imp Apr 07
Lên Núi Sion Hùng Lân, Vũ Văn Tuynh
Lòng Thương Xót Lm Trường Cửu
Lòng Thương Xót Chúa hvh Mar31,08
Lòng Thương Xót Chúa 1 Nguyễn Chánh Apr07
Lòng Thương Xót Chúa 2 Nguyễn Chánh Apr07
Lòng Thương Xót Chúa 3 Nguyễn Chánh Apr07
Lòng Thương Xót Chúa 4 Nguyễn Chánh Apr07
Lòng Thương Xót Chúa 5 Nguyễn Chánh Apr11,08
Lòng Thương Xót Chúa 6 Nguyễn Chánh Aug22,08
Lòng Thương Xót Chúa 7 Nguyễn Chánh Sep7,08
Lòng Thương Xót Chúa 8 Nguyễn Chánh Sep17,08
Maria Hỡi Hãy Nói Đi
Mỗi Lời Kinh (Dâng Lễ) Kim Long
Một Ngày Mới Mi Trầm
Một Ngày Mới & Chúa Phục Sinh Mi Trầm
Mừng Chúa Phục Sinh Kim Ân 01/06
Mừng Chúa Phục Sinh Liên Bình Định Apr8,09
Mừng Chúa Phục Sinh Vũ Đình Ân 3/06
Mừng Chúa Sống Lại ? 2/06
Mừng Chúa Sống Lại Nguyễn Chánh Feb18,08
Mừng Ngày Phục Sinh Đỗ Xuân Quế
Mừng Vui Lên Minh Phú
Này Chị Maria Madalena Xuân Thảo Mar7,08
Nai Tới Suối Nguyễn Khắc Xuyên, Duy Tân 6/05
Nào Ta Hãy Mừng Vui Kim Long
Nếu Các Con
Ngày Chúa Tạo Thành
Ngày Đức Kitô Thái Nguyên Imp 3/06
Ngày Phục Sinh Thái Nguyên Imp 3/06
Ngày Vượt Qua Hoàng Kim 2/06
Người Sai Tôi Đi Nam Hải
Nhận Ra Chúa Hải Triều, Liên Bình Định Jun23, 08
Như Trẻ Sơ Sinh
Nữ Vương Thiên Đàng Thái Nguyên Imp 3/06
Phục Sinh Nguyên Thanh
Phụng Vụ Phép Rửa Hoàng Kim 3/06
Rảy Nước: Từ Cạnh Sườn Chúa Kim Long
Reo Mừng Lên Thái Nguyên Imp 3/06
Rượu Nồng Bánh Thơm Ngọc Khánh Imp 7/06
Sing Alleluia (English)
Tay Chúa Quan Phòng (tv32) Linh Giang
Thân Xác Làm Bánh Bach - VKP
Thánh Ca Phục Sinh Monsigny
Thánh Ca Phục Sinh 2 Monsigny
Tiến Ca Phục Sinh & Xin Dâng Chúa
Tiến Ca Phục Sinh
Tiến Ca Phục Sinh Cát Minh
Tiếng Chuông Phục Sinh Vũ Đình Ân, Phạm Đức Huyến Mar 07
Tin Mừng Phục Sinh Nguyễn Duy
Tin Mừng Sống Lại Nguyễn Duy Vi
Tình Thương Chúa Trần Anh Linh
Tình Thương Của Chúa Cao Nguyên
Tình Yêu Chiến Thắng Nguyễn Duy Apr. 07
Toàn Thể Địa Cầu Cao Nguyên
Tôi Đã Thấy
Tôi Ðã Thấy Nước 2/04
Tung Hô: Chúc Tụng Chúa Đi Nguyễn Như
Tôma Hãy Tin 2/05
Trên Đĩa Thánh Ánh Đăng
Trên Đường Emmau Thành Tâm
Trong Ánh Lửa Phục Sinh Mạnh Tuyên 3/06
Từ Lòng Đất
Tung Hô Tin Mừng
Vinh Quang và Phục Sinh Mar30,09
Vì Chúa Ðã Sống Lại 2/04
Vì Chúa Đã Sống Lại Khổng Vĩnh Thành Imp Apr 07
Vui Ca Phục Sinh Hoài Bắc
Xin Dâng Chúa (Dâng Lễ)
Xin Ngài
Xin ở Lại Với Con Hải Triều

Lễ Chúa Lên Trời

Tên Bài Hát Tác Giả IMP  
Câu Xướng: Chúa Lên Trời & TT ?
Ca Mừng Chúa Lên Trời Thế Thông ? 05/04
Chúa Đã Lên Trời Phanxicô ? 05/04
Chúa Lên Trời ?
Chúa Lên Trời  MIDI Hải Nguyễn Imp Jun 07
Chúa Lên Trời Hoài Đức ? 05/04
Chúa Lên Trời ? ? 05/04
Chúa Lên Trời Ngô Duy Linh ? 05/04
Chúa Về Trời Thái Nguyên Imp 3/06
Đáp Ca & Alleluia (Trong phần Đáp Ca Mùa Phục Sinh) ?
Hôm Nay Chúa Lên Trời Nguyễn Chánh   Apr07
Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời ?
Hãy Ca Mừng Chúa Thái Nguyên Imp 3/06
Kèn Vang Mi Trầm ?
Này Các Bạn Xuân Thảo Imp 05/04
Thầy Sẽ Ở Cùng Các Con ?

Database updated:
Jan 16, 06 by Lâm Minh
July 2, 07 by HH

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys