Vào Đời & Sinh Hoạt Đoàn Thể

Tên Bài Hát Tác Giả Note
Bài Ca Phục Vụ Mi Trầm
Bài Ca Thân Ái   MIDI Hải Nguyễn un 07
Cám Ơn  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Cho Nước Trời Mai Sau Nguyễn Duy
Đi Theo Chúa ?
Điều Gì Phải Lo Nguyễn Duy
Đường Thập Giá ?
Đường Đi Có Chúa ?
Gặp Gỡ Đức Kitô Tiến Lộc
Giêsu Kitô & Remember Me    
Hái Hoa  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Hành Trang Người Trẻ Hoàng Đức  
Lời Cầu Khẩn & Xin Ở Lại Cùng Con    
Lời Chúa (4) ?
Lời Nguyện Ca Đoàn  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Như Giêsu ?
Như  Gương Thánh Bosco  MIDI Hải Ánh 2/06
Tạm Biệt Kim Ân 1/06
Thắp Sáng Lên Trong Con Trầm Hương
Truyền Rao Đi ?
Xin Ngài Dạy Con ?
Đường Hy Vọng Trần Đăng Tuấn 1/05
Về Miền Đất Hứa Cao Minh Thắng 8/05

Phong Trào

Cursillo Cursillistas Hành Khúc midi
Cursillo Lòng Tôi An Vui midi
Cursillo Ta Ra Về (Hải Ánh) midi
Cursillo Thề Chung Tiến Bước (Hải Ánh) midi
Cursillo Xin Nhu Người Tù (Hải Ánh) midi
Cursillo De Colores mp3

Database Updated: July 2, 07 by HH

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys