Tận Hiến

Updated: 11/21/09 by HH

Bài Hát

Tác Giả

Date

25 Năm Tin Mừng Nguyễn Chánh 2/04
Alleluia
Alleluia Xuân Thảo
Ân Tình Cảm Tạ Đào Trung
Ân Tình Chúa Nguyễn Duy
Bài Ca Dâng Hiến Trầm Hương, Dao Kim
Bài Ca Linh Mục Duy Tân, Ân Đức
Bài Ca Truyền Giáo Nguyễn Chánh 2/04
Bàn Tay Cứu Độ Nguyễn Duy
Bước Chân Giao Ước Nguyễn Chánh Mar 04
Bước Chân Huyền Diệu Nguyễn Duy
Bước Theo Ngài 2
Ca Khúc Hồng Ân 1 Nguyễn Duy
Ca Khúc Hồng Ân 2 Nguyễn Duy
Cát Bụi  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Cảm Mến Hồng Ân Kim Long Jun3, 08
Cảm Mến Tình Ngài Anh Tuấn
Cảm Mến Tình Ngài 2 Anh Tuấn
Cảm Tạ Hồng Ân Nguyễn Duy
Cầu Cho Linh Mục Mi Trầm
Chính Chúa Chọn Con Mi Trầm
Chính Nhờ Ngài Nguyễn Duy
Chỉ Vì Yêu Con Anh Tuấn
Cho Con Ðến Với Ngài Hồng Trần - Phạm Ðình Ðài
Cho Con Vững Tin
Chúa Dẫn Đưa Tôi Anh Tuấn
Chúa Dắt Dìu Con Nguyễn Duy
Chúa Đã Yêu Con
Chúa Dìu Con
Chúa Cất Tiếng Gọi Con
Chúa Gọi Con
Chúa Là Gia Nghiệp Mi Trầm, Liên Bình Định 8/05
Chúa Là Gia Nghiệp Hoàng Ngô, Liên Bình Định 8/05
Chứng Nhân Tình Yêu Nguyễn Duy
Con Biết Dâng Gì Đây Ân Đức, Tiến Linh
Cho Con Ðến Với Ngài Hồng Trần
Con Đã Chọn Ngài Ngọc Linh 8/10
Con Là Tư Tế Muôn Đời Liên Bình Định 01/06
Con Nay Sẽ Lấy Gì Kim Long
Con Thuộc Về Ngài Hồng Trần Jun 07
Con Xin Anh Tuấn
Con Xin Đến
Con Xin Làm Của Lễ
Của Lễ Đời Con Nguyễn Duy
Dẫn Con Từng Bước Nguyễn Duy
Dâng Chúa
Dâng Chúa Đời Con Nguyễn Chánh - Sa Mạc Hồng May 6, 09
Dâng Hy Lễ
Dấu Ấn Tình Yêu Ân Đức
Đem Tin Mừng Martinô
Đến Để Phục Vụ Nguyễn Duy
Đẹp Thay Mi Trầm
Đi Theo Ngài Anh Tuấn
Đời Linh Mục Nguyễn Duy
Đồng Hành Với Con Nguyễn Duy
Đường Con Đi Nguyễn Duy
Đường Đi Theo Chúa Nguyễn Duy
Giao Ước Ánh Đằng, Liên Bình Định Sep 17, 07
Giao Ước Ánh Đằng, Thiên Cung
Gieo Bước Hải Hồ, Trần Định
Hãy Ði Rao Giảng Lê Đăng Ngôn Oct16, 08
Hãy Ði Rao Giảng Nguyễn Chánh 2/04
Hãy Nên Thánh Nguyễn Duy
Hãy Ra Khơi Lê Đăng Ngôn Oct16, 08
Hiến Lễ Cuộc Đời Anh Tuấn
Hiến Lễ Đời Con
Hiến Lễ Tình Yêu
Hoan Ca Tận Hiến
Hoan Ca Tri Ân Nguyễn Duy
Hồng Ân Bao La Minh Tâm
Hồng Phúc Chúa Ban Ðinh Công Huỳnh
Khát Khao Ngô Duy Linh
Khi Con Vào Đời Nguyễn Duy
Kinh Cầu Linh Mục (2 bè)   MIDI Hải Nguyễn Aug26, 09
Kinh Cầu Linh Mục (4 bè)    MIDI Hải Nguyễn Aug26, 09
Không Phải Con
Không Phải Vì Con
Khúc Ca Cảm Ta Nguyễn Duy
Khúc Ca Hồng Ân Nguyễn Duy
Khúc Hát Tạ Ơn Ðinh Công Huỳnh
Kinh Cầu Cho Các Linh Mục Nguyễn Duy
Lạy Chúa Con Đây Jun 07
Lạy Chúa Xin Hãy Sai Đi
Lấy Gì Đáp Đền Ơn Ngài Nguyễn Duy
Lễ Dâng Đầu Mùa Liên Bình Định 01/06
Lễ Vật Đơn Thành
Linh Mục Người Là Ai
Lời Chúa Trong Cuộc Đời Nguyễn Duy
Lời Gọi Trong Ðêm Ðinh Công Lý
Lời Kinh Dâng Mẹ
Lời Nguyện Phó Tế Nguyễn Duy
Lời Nguyện Truyền Giáo Hoài Chiên
Mãi Mãi Con Chọn Ngài Nguyễn V Hòa, Phạm V Chính
Mỗi Ngày
Một Điều Xin Chúa Anh Tuấn
Muối Men Cho Ðời Hồng Trần Dec 03
Này Con Đây
Này Con Xin Đến Nguyễn Duy
Này Con Xin Đến Nguyễn Duy
Này Con Xin Đến 2 Nguyễn Duy
Ngài Đã Thương Ban
Ngàn Đời Thương Mến
Người Đã Cất Bước Tri Văn Vinh
Người Ðã Chọn Tôi
Nhân Loại Vẫn Cần
Như Lời Ngôn Sứ Nguyễn Duy
Như Người Đã Đến Nguyễn Duy
Niềm Vui Tận Hiến
Niềm Vui Tận Hiến Hải Hồ, Trần Định Jun3,08
Niềm Vui Thánh Hiến
Nữ Vương Linh Mục
Ôi Mẹ Linh Mục Nguyễn Duy
Ơn Chúa Gọi Nguyễn Duy
Ơn Gọi Hiệp Thông Nguyễn Duy
Sao Chúa Gọi Con Nguyễn Duy
Tâm Ca Cảm Tạ Nguyễn Duy
Tâm Ca Linh Mục
Tâm Tình Hiến Dâng 1 Oanh Sông Lam
Tâm Tình Hiến Dâng 2 Oanh Sông Lam
Tâm Tình Hiến Dâng OSL - Liên Bình Định 8/05
Tâm Tình Người Tôi Tớ Thiên Lan 2/06
Tâm Tình Phó Thác Nguyễn Hoà - Hồng Trần 11/04
Tận Hiến
Thánh Gía Vinh Quang
Thánh Hóa Linh Mục
Theo Bước Chúa Nguyễn Duy
Theo Chúa
Theo Chúa Phương Anh
Theo Chúa Lên Đường Nguyễn Duy
Thiên Chức Linh Mục Nguyễn Duy
Tìm Ngài Nguyễn Duy
Tình Ca Mùa Dâng Hiến Ân Đức
Tình Dâng Hiến
Tình Khúc Ân Đức
Tình Thương Ấp Ủ Nguyễn Duy
Tình Yêu Chúa Gọi Tội Nguyễn Duy
Tình Yêu Chúa Thẳm Sâu Kim Long
Tình Yêu Thánh Giá Nguyễn Duy
Tình Yêu Thiên Chúa Kim Long
Tình Yêu Thiên Chúa Kim Long - Liên Bình Định 2/06
Tình Yêu Thiên Chúa Thế Thông, Đình Diễn
Tin Mừng Cứu Độ Nguyễn Duy
Tôi Chỉ Ước Trông Hoàng Khánh, Kim Long
Trên Đường Hiến Tế
Tri Ân Tình Chúa Ðinh Công Huỳnh
Trọn Đời Cảm Mến Nguyễn Duy
Trong Yêu Thương Nguyễn Duy
Từ Bây Giờ
Từ Đây Kim Long
Từ Nay Con Sống Anh Tuấn
Từ Ngàn Xưa Kim Long
Từ Rất Xa Khơi Đỗ Vy Hạ 8/04
Tv15 Chúa Là Gia Nghiệp Mi Trầm
Tv115 Biết Lấy Gì Nguyễn Duy
Tv118 Khúc Ca Cảm Tạ Nguyễn Chánh
Tv137 Lễ Ngân Khánh Nguyễn Chánh 2/04
Ước Mơ Một Đời Nguyễn Duy
Vì Ngài Chọn Con
Xin Cảm Tạ
Xin Cho Tôi Nguyễn Duy
Xin Chúa Nhận Vũ Mộng Mơ
Xin Chúc Mừng  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Xin Dậy Con Anh Tuấn
Xin Được Sống Một Đời Nguyễn Duy
Xin Sai Con Đi
Yêu Cho Đến Cùng Nguyễn Duy

Database Updated: July 1, 07 by HH

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys