Thánh Thể và Thánh Tâm

Uploaded: 11/21/09

Tên Bài Hát Tác Giả Upload
Bí Tích Tình Yêu Thành Tâm
Chính Mình Máu Ta Tri Văn Vinh
Con Phụng Thờ Khổng Vĩnh Thành Feb16, 08
Con Quỳ Gối Tâm Bảo 1/05
Con Quỳ Nơi Đây Giang Ân Oct15, 09
Con Thờ Lạy Chúa Giang Ân Oct15, 09
Con Tin Yêu  Kim Long
Dâng Mình Hoài Ðức
Dâng Về Thánh Tâm Giang Ân Oct15, 09
Ðây Nhiệm Tích Kim Long
Ðây Nhiệm Tích 3 Kim Long
Gần Bên Lòng Chúa Giang Ân Oct15, 09
Giêsu Tình Yêu Thái Nguyên 11/05
Kho Tàng Tình Yêu Kim Long
Lạy Thánh Tâm Tiến Linh
Lạy Trái Tim Chúa ?  
Lòng Thương Xót Chúa 1 Nguyễn Chánh 04/07
Lòng Thương Xót Chúa 2 Nguyễn Chánh 04/07
Lòng Thương Xót Chúa 3 Nguyễn Chánh 04/07
Lòng Thương Xót Chúa 4 Nguyễn Chánh 04/07
Máu Trái Tim Thái Nguyên 05/06
Mầu Nhiệm Tình Yêu Giang Ân Oct15, 09
Mầu Nhiệm Yêu Thương Nguyễn Duy
Này Con Là Ðá Mai Quân
Này Con Là Ðá &
Cầu Cho Ðức Giáo Hoàng
Hoài Ðức ?
Ngọn Lửa Tình Yêu Thái Nguyên 3/06
Người Ơi Hãy Ðến Anh Tuấn
Người Ơi Hãy Ðến Anh Tuấn
Nguyện Dâng Thánh Tâm Chu Công, Hiệp Doãn
Nguyện Yêu Chúa Hoài Chiên 1/05
Ôi Nhiệm Mầu Xuân Tưởng
Ôi Thần Linh Chúa Vinh Hạnh
Phút Linh Thiêng Thành Tâm
Phút Than Thở T. Phụng, Tâm Bảo
Tantum Ergo
Thánh Tâm Nguyên Lý
Thánh Tâm Chúa Giêsu Huyền Linh
Thánh Tâm Vua Giêsu Hoài Ðức
Thánh Thể 1 Nguyễn Chánh 3/04
Thánh Thể 2 Nguyễn Chánh 3/04
Thánh Thể 3 Nguyễn Chánh 3/04
Thánh Thể 4 Nguyễn Chánh 3/04
Thánh Thể 5 Nguyễn Chánh 3/04
Thánh Thể 6 Nguyễn Chánh 3/04
Thờ Lạy Chúa Hoài Ðức
Thờ Lạy Chúa Giêsu THái Nguyên 11/05
Tiệc Thánh Trần Gian Nguyền Công Hìền
Tình Ca Lời việt: CMT
Trái Tim Chúa Xót Thương Nguyễn Chánh Jun 07
Trái Tim Người Nguyền Khác Xuyên
Trái Tim Nhân Lành Thái Nguyên 05/06
Trái Tim Nhân Hiền &
Lạy Trái Tim Chúa
Trái Tim Rực Cháy Thái Nguyên 05/06
Trên Đá Này
Từ Trái Tim

Database Updated: Jul 2, 07 by HH

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys