Tuần Thánh
(Từ Lễ Lá tới Thứ Sáu) 

Updated: 11/21/09 by HH

Tên Bài Hát Tác Giả Date
Bài Thương Khó (Maccô) Lễ Lá
> Cách dùng
Nguyễn Văn Hòa
Bài Thương Khó (Gioan)   Nguyễn Văn Hòa
Bài Thương Khó (Gioan)2 Nguyễn Văn Hòa
Bàn Tiệc Ly Năm Nào Phanxicô 03/05
Bi Ca 03/05
Ca Tâm Niệm - Suy Tôn Thánh Giá 03/05
Câu Xướng: Tuần Thánh Đỗ Vy Hạ
Canvê Chiều Tím Đỗ Vy Hạ
Các Trẻ Do Thái
Chiên Vượt Qua Khổng Vĩnh Thành Apr 07
Chiều Tiệc Ly Phanxicô 03/05
Chúa Vào Thành Vũ Mộng Thơ
Chúa Rửa Chân Con Sao ? Cát Minh
Con Xin Phó Thác (Tv30) Thái Nguyên 3/06
Con Xin Vâng Lời Hải Triều, Liên Bình Định Jun9, 08
Cứ Dấu Này Kim Long
Dân Do Thái _ câu xướng PÂ Nguyên Hữu
Dân Ta Ơi Hoàng Kim
Dân Ta Ơi Kim Long
Dân Ta Ơi Nguyên Thanh
Dâng Lễ: Đâu Có Tình Yêu Kim Long
Đáp Ca Tuần Thánh (Phần Thánh Vịnh & Đáp Ca)
Đường Lên Golgotha  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Giêsu Giêsu Thành Tâm
Hoan Hô
Hoan Hô Chúa
Hoan Hô Con Vua Đavit
Hoan Hô Vua Giêsu
Lạy Bánh Trường Sinh Khổng Vĩnh Thành Apr 07
Lạy Chúa (Rửa Chân) Quốc Vinh
Lạy Linh Hồn Chúa Kitô Duy Linh, Tiến Linh
Lời Vọng Tình Yêu Đỗ Vy Hạ
Luật Yêu Thương Nguyễn Duy
Nếu Có Thể Kim Long
Mình Thánh: Chính Mình Máu Ta Tri Văn Trinh
Mình Thánh: Đây Mình Ta Hoàng Kim
Mình Thánh: Đây Là Mình Thầy Cát Minh
Mình Thánh: Nào Ca Hát Hoàng Lý
Nếu Có Thể Được Cát Minh
Ngài Gánh Lấy Hoàng Kim
Nhớ Ngày Năm Xưa Hùng Lân 3/06
Những Người Do Thái (Rước Lá) Nguyên Hữu
Niềm Tâm Sự Anh Linh 5/05
Ở Đâu Có Yêu Thương Khổng Vĩnh Thành Apr 07
Ôi Thập Giá Kim Long
Phó Thác Nguyễn Duy
Rước Lá
Rước Lá 1 Thái Nguyên Jan 07
Rước Lá 2 Thái Nguyên Jan 07
Sao Chúa Bỏ Con (Tv21) Kim Long
Sao Chúa Bỏ Con Phanxicô 03/05
Sao Chúa Đành Bỏ Con Ngọc Linh Mar 5, 09
Tâm Tình Ca 4 Thành Tâm 3/06
Thánh Giá Cứu Độ Khổng Vĩnh Thành 1/06 - Imp
Thập Giá Cứu Độ Trần Văn Huyến
Thập Giá Đức Kitô Trần Văn Huyến, Tiến Linh
Thập Giá Ngất Cao Hoàng Kim
Thập Giá Niềm Tự Hào Thái Nguyên 3/06
Thập Giá Nói Gì Phanxicô
Thánh Giá Trung Tín Nguyễn Vũ Lân
Thầy Là Cây Nho Hùng Lân 5/05
Tình Ngài Bao La
Tình Yêu Thập Giá Hương Vĩnh
Trên Cây Thập Giá Thái Nguyên 3/06
Vang Lời Tụng Ca
Vinh Dự Của Chúng Ta Hoàng Kim
Vinh Dự Của Con Là Thánh Giá Khổng Vĩnh Thành Apr 07
Vinh Quang Của Ta 1 Hải Ánh Feb 07
Vinh Quang Của Ta 2 Hải Ánh Feb 07
Vinh Quang Của Ta Hoàng Kim
Vua Hiển Vinh Thái Nguyên 3/06
Xin Vâng Ý Cha Thành Tâm
Xác Thân Làm Bánh (1) Hồ Đăng Tín - Vũ Khởi Phụng Mar 5, 09
Xác Thân Làm Bánh (2) Vũ Khởi Phụng Mar 5, 09
Xưa Chúa Vào Thành Thánh Hải Triều 03/05

Database Updated: Jul 2, 07 by HH

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys