VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
 

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Ánh Thiều - Xuân Văn - Liên Bình Định Giết-Sê-Ma-Ni Lòng con mong đến
Ánh Thiều, lời: Xuân Văn Xin Giúp Con Trong cô đơn âm thầm con lên tiếng van
Ánh Đăng - Thiên Cung Giao Ước Từ đó vâng từ đó
Ánh Sáng GiêSu Dịu Dàng Ôi Giêsu biết bao dịu dàng
Ánh Đăng Trên Đĩa Thánh Trên đĩa thánh cuộc đời Chúa ơi!