VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
 

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Ân Đức - Phương Tri Tôi Mừng Rỡ Hân hoan trong tình yêu
Ân Đức Chúa Là Cây Nho Chúa là cây nho con là cành nho.
Ân Đức Đứng Trước Nhan Ngài Ngày lại ngày ôi lạy Chúa
Ân Đức Lời Cầu Tội Nhân Xin thương con ôi lạy Chúa từ nhân
Ân Đức Nhớ Nguồn Chim có tổ, suối có nguồn
Ân Đức Niềm Hy Vọng Hằng Sống Tôi tin rằng Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống
Ân Đức Tình Khúc Lạy Đấng Tình Quân con tôn thờ
Ân Đức Vì Yêu (Chúa Chịu Phép Rửa) Vì yêu thế gian vô vàn
Ân Đức Tình Nào Lớn Hơn Tình nào lớn lao cho bằng là tình của người vì yêu
Ân Đức - Tiến Linh Con Biết Dâng Gì Đây Con biết dâng gì đây
Ân Đức Dấu Ấn Tình Yêu Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài
Ân Đức Hương Nguyện Tình Yêu Ôi ngọt ngào, ôi hồng ân
Ân Đức Hy Lễ Cuối Cùng Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài
Ân Đức Khúc Hát Một Loài Hoa Con là một loài hoa trong muôn loài hoa
Ân Đức Tình Ca Mùa Dâng Hiến Tình là tình yêu Chúa
Ân Đức Tình Khúc Lạy Đấng Tình Quân con tôn thờ
Ân Đức Biết Chúa Biết Con Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con
Ân Đức Chúa Là Cây Nho Chúa là cây nho, con là cành nho