VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Thái Nguyên Bên Mẹ Chiều Về Chiều xuống âm thâm....
Phương Anh Calvê Mặt Trời Ðã Tắt Khi mặt trời đồi Calvê....
Nguyễn Duy Cậy Trông Mẹ Mẹ ơi, đoàn con kính chào Mẹ nhân lành...
Hải Ánh Chúc Khen Danh Me Lời con, tiếng ca dịu dang...
Thái Nguyên Chứng Nhân Mẹ Yêu Mẹ yêu ơi đây cuộc đời con dâng hiến cho Mẹ
Cao Minh Thắng Chuỗi Ngọc Dâng Mẹ Này lời kinh thắm nồng, đẹp tưa ngàn đóa hồng...
Phạm Đức Huyến Chuỗi Ngọc Vàng Kinh Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân côi....
Thái Nguyên Cùng Mẹ Dâng Hiến Tim con rộn ràng reo vang khúc nhạc mới
Dâng Hoa Dâng hoa, dâng hoa trọn tình con yêu Mẹ
Hoàng Kim Dâng Hoa, Dâng Lòng Dâng hoa dâng lòng dâng lên cửu trùng Nữ Vương Thiên Đang..
Thái Nguyên Hãy Nhìn Về Mẹ Ngước nhìn về Mẹ để con trông thây...
Thái Nguyên Hoa Tím Hoa buồn hoa màu tím
Thái Nguyên Hoa Trắng Mẹ ơi con dâng lên Mẹ
Thái Nguyên Hoa Vàng Con tiến dâng lên một đoá hoa vàng
Thái Nguyên Hoa Xanh Hoa xanh hoa của lòng thành
Thái Nguyên Hợp Dâng Với Mẹ Hợp dâng hy lễ lòng tha thiêt...
Hương Lòng Kính Mẹ Dâng hoa năm sắc trước toà Mẹ
Hải Triều Khúc Hát Dâng Hoa Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa
Xuân Thánh Kính Mừng Maria Kính mừng Maria đầy ơn phúc
Kim Ân Kính Mừng Maria Kính mừng Maria đầy ơn phúc
Liên Bình Định Kính Mừng Mẹ La Vang Thương đoàn con nay Mẹ ghé thăm...
Thái Nguyên Kinh Ngợi Khen Vang lên lời ngợi ca cùng chúc tụng Ngài
Nguyễn Chánh Lạy Mẹ La Vang Đức Mẹ Lavang đoàn con xin đến bên Mẹ
Nguyễn Bang Hanh Lạy Nữ Vương Mân Côi Lậy Nữ Vương rất thánh Mân Côi
Thái Nguyên Lời Kinh Mân Côi Mẹ ơi, con dâng Mẹ ngàn lời kinh...
Thái Nguyên Lời Kinh Yêu Mến Mẹ ơi khi chiều rơi bên thềm
Lâm T. Vũ Magnificat Tôi hớn hở vui mừng
Kim Ân Mẹ Là Nguồn Ân Sủng Mẹ ơi năm tháng qua trong tình Mẹ
Liên Bình Định Mẹ Lên Trời Mẹ lên trời lãnh nhận vương quyền
Hải Ánh Mẹ Việt Nam Ngày ngày con hát ca vang
Lutha Mẹ Vô Nhiễm Mẹ là nhánh huệ trinh nguyên
Ðỗ Vy Hạ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Ngàn lời kinh con dâng Mẹ chí nhân
Hải Linh Ôi Nữ Vương Ôi Nữ Vương cao sang quyền phép trên trời
Hải Ánh Xin Dâng Về Mẹ Xin dâng về Mẹ tràng hoa Mân Côi
Trầm Thiên Thu Ân Tình Miên Man Tình Ngài là vầng dương soi đường con đi
Trầm Thiên Thu 14 Chặng Thánh Giá Vì phàm nhân ác tâm
Trầm Thiên Thu 14 Chặng Thánh Giá Vì phàm nhân ác tâm
Trần Thế 25 Năm Một Tình Yêu Lòng mừng vui
Hải Nguyễn 25 Năm Tạ Ơn Từ khi con chưa hoài thai
Nguyễn Chánh 40 Năm Linh Mục Con xin cảm tạ Chúa
Hải Nguyễn Ai Yêu Mến Thầy Ai giữ điều răn Thầy
Hiền Hòa Alleluia Chúa Đã Sống Lại Alleluia trần hoàn hỡi hát lên bài ca
hvh Alleluia Lễ Cầu Hồn Alleluia Chúa phán: Ta là sự sống lại
Thế Thông Alleluia Nếu Ai Yêu Thày Alleluia nếu ai yêu Thày
Tín Vy Alpha Omega Đời người chóng phai
Trần Thế Ăn Năn Sám Hối Hãy ăn năn hoán cải tâm hồn
Trầm Thiên Thu Ân Tình Giáng Sinh Tình là tình Giáng Sinh
Hương Đan - NNT Ân Tình Thánh (3 bè) Hai mươi lăm năm ân tình
Hoàng Phương Ánh Sáng Bừng Lên Hôm nay ánh sáng huy hoàng
Trần Thế Anh em hãy sám hối Anh em hãy sám hối
117 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117