VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
35 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Nguyễn Duy Cậy Trông Mẹ Mẹ ơi, đoàn con kính chào Mẹ nhân lành...
Thiên Duy Ánh Nến Phục Sinh Ánh nến phục sinh sáng soi màn đêm
Văn Duy Tùng Bài Ca Chúc Tụng Muôn tạo vật hỡi
Nguyễn Duy Bánh Thiêng Bởi Trời Tạ ơn Chúa đã ban
Thiên Duy Bộ Lễ La Vang Xin Chúa thương xót
Liên Bình Đinh, Dzuy Sơn Tuyền Ca Mừng Các Thánh Tử Đạo (2 bè) Dù thương đau xương tan thịt nát
Liên Bình Đinh, Dzuy Sơn Tuyền Ca Mừng Các Thánh Tử Đạo (4 bè) Dù thương đau xương tan thịt nát
Lm Nguyễn Duy Ca Mừng Chúa Ra Đời Đêm đã đến rồi
Ngô Duy Linh Cất Tiếng Hòa Ca Kính mừng Maria
Lm Từ Duyên Chỉ Là Phù Hoa Trần gian nối tiếp
Nguyễn Duy Chìa Khóa Phêrô Con là đá
Nguyễn Duy Chính Nhờ Ngài Chúa chấp nhận cuộc sống của con
Nguyễn Duy Cho Con Vững Tin (4bè) Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền
Nguyễn Duy Chúa Là Ánh Sáng Lạy Chúa con tin tưởng
Nguyễn Duy Vi Chúa Là Mục Tử Chúa là Mục Tử Người dẫn lối chỉ đường
35 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35