VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
21 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Kim Ân Kính Mừng Maria Kính mừng Maria đầy ơn phúc
Kim Ân Mẹ Là Nguồn Ân Sủng Mẹ ơi năm tháng qua trong tình Mẹ
Kim Ân Chúa Sống Trong tôi Ngài dìu tôi về nơi ánh sáng
Kim Long Chúng Con Kính Chào Chúng con kính chào Nữ Vương
Kim Ân Giêrusalem Mới Tôi đã thấy một trời mới và đất mới
Kim Ân Hãy Vui Lên Hãy cất tiếng hân hoan reo mừng
Kim Ân Lời Tạ Ơn Nhìn về cuối chân trời mới
Kim Long Máu Chiên Bò Máu chiên bò Chúa không ưng
Kim Ân Mẹ Tình Thương Mẹ tình thương nay con đến
Kim Long Nếu Có Thể Lạy Cha nếu có thể được
Kim Ân Ngước Trông Lên Giữa đêm trường, con lặng thầm
Khổng Vĩnh Thành Nguyện Xin Chúa Đến Nguyện xin Chúa Đấng Emmanuen
Kim Ân Niềm Vui Trong Đức Tin Cảm tạ Chúa, bao năm qua, Ngài ban cho niềm tin vẹn toàn
Kim Ân Nơi Con Ẩn Náu Chúa là nơi con ẩn náu
Kim Ân Nơi Con Ẩn Náu Chúa là nơi con ẩn náu
21 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21