VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
38 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Liên Bình Định Kính Mừng Mẹ La Vang Thương đoàn con nay Mẹ ghé thăm...
Lâm T. Vũ Magnificat Tôi hớn hở vui mừng
Liên Bình Định Mẹ Lên Trời Mẹ lên trời lãnh nhận vương quyền
Lutha Mẹ Vô Nhiễm Mẹ là nhánh huệ trinh nguyên
Lại Quốc Hùng (lời Việt) Ba Vua Hành Khúc Phương trời đông có ánh sao chiếu
Lê Đăng Ngôn Bài Ca Mùa Vọng Sương trời xin sương rơi
Lê Đăng Ngôn Bài Ca Mùa Vọng 2 Trần gian mãi đang mong chờ
Lữ Hành Bài Ca Sám Hối Năm tháng chan hòa
Linh Trần Thy Bài Tango đêm Chúa Giáng Trần Tuyết trắng rơi khắp miền
Linh Trần Thy Bao Đấng Anh hùng Kìa bao đấng anh hùng
Lm Vũ Thái Hòa Bao Năm Bao năm vì hạnh phúc nhân thế Người dấn thân
lm. Mi Trầm Bên Bờ Sông Giođan Bên bờ sông
Lữ Hành Bên Cung Lòng Chúa Lòng hân hoan vui sướng
Lê Đăng Ngôn Bên Ngài Con Ẩn Náu - TV.034 Bên Ngài con chiến đấu
Lê Đăng Ngôn Biệt Khúc Thăng Thiên Cao xanh cao xanh tầng mây
38 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38