VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
11 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Miên Ly Bàn Thánh Và Hồi Tưởng Lòng hân hoan tiến lên bàn thánh Người
Mai Lợi Bốn Mươi Ngày Chay Tịnh Trong tâm tư trầm lắng
Mai Lợi Bước Theo Ngài Ngài đã gọi con, gọi con đi giữa dòng đời
Mai Tam Đáp Ca TV 33 Sứ thần Chúa đóng trại
Martino Emmanuel Nửa đêm Con Chúa viếng thăm nhân trần
Mi Giáng Lạy Chúa Con Đây Chúa cất tiếng gọi con
Mi Giáng Lễ Dâng Tha Thiết Xin Chúa thương nhận
Mai Quân Ngàn Sao Ngàn sao lấp lánh khung trời
Marcel Dazin - Đỗ Vy Hạ (lời Việt) Nhịp Đàn Đêm Giáng Sinh Nhịp đàn vang lên hỡi các dân xa gần
Martino Niềm Vui Dâng Cao Niềm vui dâng lên cao
Mai Tam Thánh Vịnh 138 Tạ ơn Chúa đã dựng nên con
Mai Tam Thánh Vịnh 18A Tiếng các Ngài đã vang dội
Mai Lợi Về Bên Chúa Về bên Chúa khi đời con vương nỗi sầu thương
Mi Giáng Xin Hát Lời Tụng Ca Xin Hát Lời tụng Ca mừng chư Thánh hiển vinh trên trời
Mai Lợi Xuân Nguyện Cầu Mùa xuân đã đến
11 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11