VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
70 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Nguyễn Duy Cậy Trông Mẹ Mẹ ơi, đoàn con kính chào Mẹ nhân lành...
Nguyễn Chánh Lạy Mẹ La Vang Đức Mẹ Lavang đoàn con xin đến bên Mẹ
Nguyễn Bang Hanh Lạy Nữ Vương Mân Côi Lậy Nữ Vương rất thánh Mân Côi
Nguyễn Chánh 40 Năm Linh Mục Con xin cảm tạ Chúa
Nguyễn Duy Bánh Thiêng Bởi Trời Tạ ơn Chúa đã ban
Nhật Minh Bên Cha Yêu Thương Hôm nay đoàn con về miền đồng bằng
Ngọc Linh Bên Máng Cỏ Quỳ đây bên máng cỏ
Nhật Minh Bên Mẹ Fatima Từ khắp mọi nẻo đường
Nhật Minh Bên Mẹ Yêu Con xin làm cánh chim trời
Nguyễn Bách Biệt Phái Và Thu Thuế Có hai người lên đền thờ cầu nguyện
Nguyễn Chánh Bụi Tro Phận Người Thân xác này chỉ là bụi tro
Nhật Minh Ca Dâng Cảm Tạ Một tràng hoa mân côi
Nhật Minh Ca Mừng Giêsu Vua Hãy đến đây reo mừng ,mừng Giêsu Vua
Nhật Minh Ca Mừng Noel Noel Noel đêm nay Ngôi Hai giáng sinh ra đời
Nhật Minh Ca Mừng Thượng Đế Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay reo mừng
70 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70