VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
12 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Phương Anh Calvê Mặt Trời Ðã Tắt Khi mặt trời đồi Calvê....
Phạm Đức Huyến Chuỗi Ngọc Vàng Kinh Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân côi....
Phạm Trung Cảm Tạ Lòng Thương Xót Chúa Con xin cảm tạ
Phanxicô Con Đường Bé Nhỏ Con muốn làm một bông hoa nhỏ
Phạm Trung Cùng Mẹ Con Dâng Chúa Hài Nhi Cùng Mẹ con dâng con chiêm ngắm Chúa Hài Nhi
Phạm Trung Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Thúc trống lên dập dồn
Phạm Đình Nhu Đấng Công Minh Lạy Chúa Chúa là Đấng công minh
Phạm Trung Dâng Mẹ Mùa Xuân Lạy Mẹ là Mẹ mùa xuân
Phạm Trung Dâng Mẹ Việt Nam Quê Hương Con Dâng Mẹ hạt chuỗi mân côi
Phanxicô - NNT Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình Ngày đầu xuân bao người đi xa
Phạm Quang Hãy Tỉnh Thức (3 bè) Hãy tỉnh thức và hãy trông chờ
Phạm Trung Hồng Ân Gia Đình Nguyện xin Giêsu thương thánh hóa
Phạm Đức Huyến Khúc Hát Tri Ân Con xin cảm tạ
Phạm Trung Kinh Kính Mừng và Magnificat Kính mừng Maria đầy ơn phước
Phạm Đức Huyến Maria Mẹ La-Vang Avê Maria Avê Mẹ Lavang
12 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12