VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
 

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Quốc Vinh Hãy Vui Lên Hãy vui lên, can đảm lên và đừng sợ...
Quốc Vinh Lạy Chúa Lạy Chúa! Chúa mà rửa chân cho con sao?
Quang Ánh Chúa Chăn Nuôi Tôi Chúa chăn nuôi tôi đây
Quang Uy Hơi Ấm Bình An Mẹ ơi xin là suối trong ngọt môi...
Quang Uy Biết Tìm Đâu Mẹ Cha Giả như tôi có mất một người bạn
Quang Ánh Chúa Chăn Nuôi Tôi Chúa chăn nuôi tôi đây hồn tôi vui ngất ngây
Quốc Vinh Thánh Giuse Thánh Giuse là tấm gương khiết trinh