VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
103 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Thái Nguyên Bên Mẹ Chiều Về Chiều xuống âm thâm....
Thái Nguyên Chứng Nhân Mẹ Yêu Mẹ yêu ơi đây cuộc đời con dâng hiến cho Mẹ
Thái Nguyên Cùng Mẹ Dâng Hiến Tim con rộn ràng reo vang khúc nhạc mới
Thái Nguyên Hãy Nhìn Về Mẹ Ngước nhìn về Mẹ để con trông thây...
Thái Nguyên Hoa Tím Hoa buồn hoa màu tím
Thái Nguyên Hoa Trắng Mẹ ơi con dâng lên Mẹ
Thái Nguyên Hoa Vàng Con tiến dâng lên một đoá hoa vàng
Thái Nguyên Hoa Xanh Hoa xanh hoa của lòng thành
Thái Nguyên Hợp Dâng Với Mẹ Hợp dâng hy lễ lòng tha thiêt...
Thái Nguyên Kinh Ngợi Khen Vang lên lời ngợi ca cùng chúc tụng Ngài
Thái Nguyên Lời Kinh Mân Côi Mẹ ơi, con dâng Mẹ ngàn lời kinh...
Thái Nguyên Lời Kinh Yêu Mến Mẹ ơi khi chiều rơi bên thềm
Trầm Thiên Thu Ân Tình Miên Man Tình Ngài là vầng dương soi đường con đi
Trầm Thiên Thu 14 Chặng Thánh Giá Vì phàm nhân ác tâm
Trầm Thiên Thu 14 Chặng Thánh Giá Vì phàm nhân ác tâm
103 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103