VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
31 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Thái Nguyên Bên Mẹ Chiều Về Chiều xuống âm thâm....
Thái Nguyên Chứng Nhân Mẹ Yêu Mẹ yêu ơi đây cuộc đời con dâng hiến cho Mẹ
Thái Nguyên Cùng Mẹ Dâng Hiến Tim con rộn ràng reo vang khúc nhạc mới
Thái Nguyên Hãy Nhìn Về Mẹ Ngước nhìn về Mẹ để con trông thây...
Thái Nguyên Hoa Tím Hoa buồn hoa màu tím
Thái Nguyên Hoa Trắng Mẹ ơi con dâng lên Mẹ
Thái Nguyên Hoa Vàng Con tiến dâng lên một đoá hoa vàng
Thái Nguyên Hoa Xanh Hoa xanh hoa của lòng thành
Thái Nguyên Hợp Dâng Với Mẹ Hợp dâng hy lễ lòng tha thiêt...
Thái Nguyên Kinh Ngợi Khen Vang lên lời ngợi ca cùng chúc tụng Ngài
Thái Nguyên Lời Kinh Mân Côi Mẹ ơi, con dâng Mẹ ngàn lời kinh...
Thái Nguyên Lời Kinh Yêu Mến Mẹ ơi khi chiều rơi bên thềm
Trầm Thiên Thu Ân Tình Miên Man Tình Ngài là vầng dương soi đường con đi
Trầm Thiên Thu 14 Chặng Thánh Giá Vì phàm nhân ác tâm
Trầm Thiên Thu 14 Chặng Thánh Giá Vì phàm nhân ác tâm
Trần Thế 25 Năm Một Tình Yêu Lòng mừng vui
Thế Thông Alleluia Nếu Ai Yêu Thày Alleluia nếu ai yêu Thày
Tín Vy Alpha Omega Đời người chóng phai
Trần Thế Ăn Năn Sám Hối Hãy ăn năn hoán cải tâm hồn
Trầm Thiên Thu Ân Tình Giáng Sinh Tình là tình Giáng Sinh
Trần Thế Anh em hãy sám hối Anh em hãy sám hối
Thiên Duy Ánh Nến Phục Sinh Ánh nến phục sinh sáng soi màn đêm
Trầm Thiên Thu Ánh Sáng Chúa (Nhập Lễ - Rạng Đông) Hôm nay sự sáng chiếu trên chúng ta
Trầm Thiên Thu Ánh Sáng Phục Sinh Ánh sáng đã bừng lên
Trầm Thiên Thu Ánh Sao Lạ Từ hàng ngàn năm trước
Trầm Thiên Thu Bài Ca Đức Tin Lạy Thiên Chúa Đấng giàu lòng xót thương
Trầm Thiên Thu Bài Ca Rửa Chân Không không Thầy ơi
Trầm Thiên Thu Bài Ca Sám Hối Nguyện Chúa đoái thương nghe con
Trầm Thiên Thu Bài Ca Tro Bụi Này người ơi người ơi hãy nhớ
Thế Thông Bàn Thánh Và Hồi Tưởng Lòng hân hoan tiến lên bàn thánh Người
Trầm Thiên Thu Bàn Tiệc Thương Xót Của lễ hy sinh dâng lên
Trầm Thiên Thu Bảo Chứng Phục Sinh Giêsu đã phục sinh
Tri Văn Vinh Bên Bờ Sông (3 bè) Bên bờ sông Babylon
Tấn Anh Bên Bờ Sông (3 bè) Bên bờ sông xa mờ
Trầm Thiên Thu Bình An Và Chia Rẽ Thầy đã đến đem lửa xuống giữa thế gian
Thiên Duy Bộ Lễ La Vang Xin Chúa thương xót
Trầm Thiên Thu Bỡ Ngỡ Làm Chi Này anh em ơi
Trầm Thiên Thu Bông Huệ Đẫm Máu Thầm lặng miền quê trong chốn nông trại
Trần Văn Huyến Ca Hiệp Lễ (Vọng 1) Chúa ban xuống nguồn ơn phúc dư đầy
Trầm Thiên Thu Ca Mừng Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị Hân hoan ca mừng
Trầm Thiên Thu Ca Nhập Lễ - Chay I Hỡi ai nương tựa nơi Đấng Chí Tôn
Trầm Thiên Thu Ca Nhập Lễ - Chay II Lạy Chúa tiếng con kêu
Trầm Thiên Thu Ca Nhập Lễ - Chay III Chúa nói rằng
Trầm Thiên Thu Ca Nhập Lễ - Chay IV Mừng vui lên
Trầm Thiên Thu Ca Nhập Lễ - Chay V Chúa ơi xin Ngài xét xử dùm con
Trầm Thiên Thu Ca Nhập Lễ - Lễ Tro Lạy Chúa Ngài một niềm thương xót chúng sinh
Trần Văn Huyến Ca Nhập Lễ (Vọng 1) Lạy Chúa lòng con hướng về Ngài
Trầm Thiên Thu Ca Tụng Chúa Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới
Trầm Thiên Thu Ca Tụng Chúa - TV.097 Hãy ca tụng Chúa
Trầm Thiên Thu Ca Tụng Chúa Đi Ca tụng Chú đi này Gia-liêm hỡi
31 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31