VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
12 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Văn Duy Tùng Bài Ca Chúc Tụng Muôn tạo vật hỡi
Vinh Hạnh Bài Ca Mới Hát lên một bài ca mới mừng Chúa chúng ta
Văn Thanh Chúa Là Cây Nho Chúa là cây nho chúng con là ngành nho
Văn Duy Tùng Con Sẽ Trở Về Một chiều trên đồi Canvê
Vinh Hạnh Đâu Có Tình Yêu Thương (3 bè) Đâu có tình yêu thương
Văn Duy Tùng Hạt Bụi Thât nhiệm mầu cao sâu
Văn Duy Tùng Lễ Dâng Đầu Năm Dâng lên xin dâng lên Chúa trong ngày đầu năm
Vũ Mộng Thơ Linh Ca 2 (3 bè) Thân con xót xa dâng trào
Văn Duy Tùng Linh Mục Đời Đời Chúng con tạ ơn Ngài đã ban cho linh mục
Vũ Đức Hiệp - NNT Lòng Thương Xót Của Chúa Lòng yêu thương của Chúa
Văn Duy Tùng Một Giao Ước Bàn tay Chúa chạm đến hồn con
Văn Duy Tùng Một Giao Ước (bản đệm đàn) Bàn tay Chúa chạm đến hồn con
Vinh Sơn QT Một Vì Sao Xuất Hiện Một vì sao xuất hiện báo tin
Văn Chi Niềm Vui Phục Sinh Alleluia vì nay Chúa đã phục sinh
Viết Chung Sao Ngài Gọi Tôi Tôi chẳng là gì, sao Ngài gọi tôi
12 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12