VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
10 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Xuân Thánh Kính Mừng Maria Kính mừng Maria đầy ơn phúc
Xuân Đàn Ca Vang Tình Chúa Tình Chúa cao vời tựa vì sao
Xuân Đàn Cát Bụi Phận Người Người ơi hãy nhớ
Xuân Đàn Cho Con Ca Vang Cho con ca vang ân tình Thiên Chúa
Xuân Đàn Chúa Biết Con Cần Đến Ngài Giữa đời sóng gió nổi trôi
Xuân Đàn Chúa Đến Với Người Mùa đông đã về
Xuân Đàn Chúa Đỡ Nâng Đời Con Chúa đỡ nâng đời con qua bao tháng ngày
Xuân Đàn Chúa Là Hy Vọng Cuộc đời bao nhiêu đắng cay
Xuân Đàn Chúa Là Mùa Xuân Mùa xuân về trên khắp muôn nơi
Xuân Đàn Chúa Mãi Mãi Yêu Con Chúa yêu con mãi thôi
Xuân Đàn Chúa Nguồn Cậy Trông Mỗi bước chân con đi trong cuộc đời
Xuân Đàn Chúa Nguồn Tình Yêu Chúa nguồn tình yêu như biển chiều dâng sóng
Xuân Đàn Chúa Yêu Con Từ Ngàn Xưa Chúa yêu con từ ngàn xưa
Xuân Đàn Con tin Ngài Thương Đưa Lối Đời con như chiếc thuyền nan
Xuân Đàn Con Trông Cậy Vào Chúa Con trông cậy vào Chúa vì Ngài là thành lũy đời con
10 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10