VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tác Giả.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tác Giả Bài Hát (td: Kim Long): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
 

Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tác Giả Tựa Ðề Câu Ðầu
Y. Chính, Nguyễn Bách Bài Ca Ăn Năn Quỳ bên phiến đá Chúa Yê-su lòng u sầu
Y. Chính, Nguyễn Bách Bài Ca Mão Gai Chúa khoan dung từ bi, mà con người hằng gây nỗi xót xa
Y. Chính, Nguyễn Bách Bài Ca Sống Lại Được mai táng trong mồ, ba ngày sau Chúa sống lại
Y. Chính, Nguyễn Bách Bài Ca Vâng Phục Chúa Yê-su chịu đánh đòn hằn roi trên khắp thân Ngài
Yến Thu Tràng Hoa Mân Côi Đoàn con vui sướng cất tiếng hát vang lời ca...