VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Gần Bên Mẹ Fatima Ave Maria, Ave Maria Phạm Đức Huyến
Giọt Mặn Buồn khi hoàng hôn buông xuống Trầm Thiên Thu
Giọt Hồng Catarina Catarina Alexandria Thánh nữ khôn ngoan Trầm Thiên Thu
Giờ Xót Thương Chiều Canvê năm nào Người treo trên đồi cao Xuân Đường
Gioan Tẩy Giả Chúa đã gọi Gioan ngày đó Trầm Thiên Thu
Gioan Tông Đồ Chúa đã mở miệng Người Thái Nguyên
Giêsu, Bài Tình Ca Có một bài tình ca luôn thiết tha bao đời vang xa Thái Nguyên
Gioan Tiền Hô Có một người, một người được Chúa sai đến Thái Nguyên
Giọt Lệ Thống Hối Có những giọt nước mắt khóc cho tội đời... Văn Chi
Giá Máu Đức Giêsu Con chỉ là bụi tro Chúa ơi Trầm Thiên Thu
GiêSu ! Con Tìm Ngài Con đi tìm kiếm Ngài, bằng một đôi chân lê bước Sơn Dương
Giữ Lấy Lời Cha Con ơi, con ơi giữ lấy lời cha Xuân Thảo
Giêsu: Con Xin Ngài Dặm đường Emmaus chơi vơi
Giấc Mơ Chưa Tròn Dâng lên Cha từ nhân Nhất Chi Vũ
Giuse Bầu Cử Đoàn con cùng hợp hoan cầu khấn Hải Linh - Minh Đệ
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8