VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Giêsu Khởi Thắng Giêsu khởi thắng Giêsu vinh quang
Giêsu Khởi Thắng Giê-su khởi thắng Giê-su vinh quang Giê-su toàn thống trị...
Giêsu Khởi Thắng Giêsu khởi thắng
Giêsu Kitô & Remember me Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa
Giêsu: Con Xin Ngài Dặm đường Emmaus chơi vơi
Giọt Lệ Sầu Lạy Cha bao năm lưu lạc con quay về đây
Giọt Lệ Thống Hối Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn...
Giữa Cảnh Đời Giữa cảnh đời tha hương lữ thứ
Gương Thánh Gia Gia đình trên dưới thuận hoà
Giao Ước Từ đó vâng từ đó Ánh Đăng - Thiên Cung
GiêSu Dịu Dàng Ôi Giêsu biết bao dịu dàng Ánh Sáng
Giết-Sê-Ma-Ni Lòng con mong đến Ánh Thiều - Xuân Văn - Liên Bình Định
Gloria Gloria in excelsis Deo Antonio Vivaldi, Kh. Ng (lời việt)
Giêsu Ở Cùng Con Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi Đại Hồng, Nguyên Thanh
Giêsu Ở Cùng Con Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi Đại Hồng, Nguyên Thanh, NNT
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8