VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
 

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Ân Tình Miên Man Tình Ngài là vầng dương soi đường con đi Trầm Thiên Thu
Ân Tình Giáng Sinh Tình là tình Giáng Sinh Trầm Thiên Thu
Ân Tình Thánh (3 bè) Hai mươi lăm năm ân tình Hương Đan - NNT
Ân Tình Chúa Tháng năm trên đường đời, có biết bao đắng cay ngọt bùi Trần Thế
Ân Tình Chúa Biết bao tình ân Chúa đã cho thế gian Liên Bình Định
Ân Tình Không Phôi Pha Yêu con từ muôn kiếp trước Cao Minh Thắng
Ân Tình Muôn Thuở Chúa Trời tình yêu ôi thật vô đối Thế Thông
Ân Tình Ngài Cao Vời Khi con gặp gian nan, Chúa đã giữ gìn, ban ơn Trần Thế
Ân Tình Cảm Tạ Này hồn con dâng hiến Đào Trung
Ân Tình Chúa Xin lắng nghe ân tình Chúa như giòng xanh Nguyễn Duy