VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
22 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Đã Có Mẹ La-vang Đã có Mẹ La-vang đời con không còn thất vọng Nhật Minh
Đại Dương Lòng Thương Xót Mênh mông mênh mông lòng Chúa xót thương Trầm Thiên Thu
Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Thúc trống lên dập dồn Phạm Trung
Đấng Công Minh Lạy Chúa Chúa là Đấng công minh Phạm Đình Nhu
Đấng Cứu Tinh Ở Đâu Đấng Cứu Tinh đang ở đâu Lữ Hành
Đấng Cứu Trợ Chúa là Đấng đã cứu trợ Trầm Thiên Thu
Đáp Ca Lễ Vọng Thánh Phêrô Phaolô, TV18A Tiếng các Ngài đã vang dội Nguyễn Paul
Đáp Ca Lễ Vọng TV18A Trời cao tường thuật vinh quang Thiên Chúa Nhật Minh
Đáp Ca TV 23 Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi Loan Hảo
Đáp Ca TV 33 Sứ thần Chúa đóng trại Mai Tam
Đất Tốt Trên đất này thật là tốt Nguyễn Duy
Đâu Có Tình Yêu Thương (3 bè) Đâu có tình yêu thương Vinh Hạnh
Đau Khổ Dẫn Đến Vinh Quang Trên núi cao Ngài đã biến hình Nguyễn Duy
Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình Ngày đầu xuân bao người đi xa Phanxicô - NNT
Đây Chiên Thiên Chúa Gioan giới thiệu Chúa Giêsu Nguyễn Duy
22 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22