VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
 

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Ơn Phù Trợ - TV.123 Ơn phù trợ của tôi Lê Đăng Ngôn
Ơn Cha Xin chúc tụng Cha nguồn yêu thương và miên viễn Trầm Thiên Thu
Ơn Cha Nghĩa Mẹ Chúa đưa con vào đời qua bàn tay mẹ Giang Ân
Ơn Cứu Độ Hân hoan hân hoan vì Chúa ban muôn ơn lành Lê Đăng Ngôn
Ơn Phù Trợ Chúng Ta Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa Nguyễn Chánh
Ơn Thiêng Chúa Trời Ơn thiêng Chúa Trời, bao la ví biển khơi Thế Thông
Ơn Chúa Gọi Chúa không gọi con ra khỏi thế giới Nguyễn Duy
Ơn Gọi Hiệp Thông Ơn gọi này Chúa đã dành cho con Nguyễn Duy