VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
17 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Bên Mẹ Chiều Về Chiều xuống âm thâm.... Thái Nguyên
Ba Vua Hành Khúc Phương trời đông có ánh sao chiếu Lại Quốc Hùng (lời Việt)
Bài Ca Chiến Thắng Chúa đã chiến thắng tử thần Cao Minh Thắng
Bài Ca Chúc Tụng Muôn tạo vật hỡi Văn Duy Tùng
Bài Ca Đức Tin Lạy Thiên Chúa Đấng giàu lòng xót thương Trầm Thiên Thu
Bài Ca Mới Hát lên một bài ca mới mừng Chúa chúng ta Vinh Hạnh
Bài Ca Mùa Vọng Sương trời xin sương rơi Lê Đăng Ngôn
Bài Ca Mùa Vọng 2 Trần gian mãi đang mong chờ Lê Đăng Ngôn
Bài Ca Phương Đông Từ nơi phương đông xa xôi Hải Nguyễn
Bài Ca Rửa Chân Không không Thầy ơi Trầm Thiên Thu
Bài Ca Sám Hối Năm tháng chan hòa Lữ Hành
Bài Ca Sám Hối Nguyện Chúa đoái thương nghe con Trầm Thiên Thu
Bái Ca Thống Hối Dòng lệ thống hối ăn năn Hiền Hòa
Bài Ca Tro Bụi Này người ơi người ơi hãy nhớ Trầm Thiên Thu
*Bài Tango đêm Chúa Giáng Trần *Tuyết trắng rơi khắp miền Linh Trần Thy
17 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17