VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
63 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Calvê Mặt Trời Ðã Tắt Khi mặt trời đồi Calvê.... Phương Anh
Cậy Trông Mẹ Mẹ ơi, đoàn con kính chào Mẹ nhân lành... Nguyễn Duy
Chúc Khen Danh Me Lời con, tiếng ca dịu dang... Hải Ánh
Chứng Nhân Mẹ Yêu Mẹ yêu ơi đây cuộc đời con dâng hiến cho Mẹ Thái Nguyên
Chuỗi Ngọc Dâng Mẹ Này lời kinh thắm nồng, đẹp tưa ngàn đóa hồng... Cao Minh Thắng
Chuỗi Ngọc Vàng Kinh Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân côi.... Phạm Đức Huyến
Cùng Mẹ Dâng Hiến Tim con rộn ràng reo vang khúc nhạc mới Thái Nguyên
Ca Dâng Cảm Tạ Một tràng hoa mân côi Nhật Minh
Ca Hiệp Lễ (Vọng 1) Chúa ban xuống nguồn ơn phúc dư đầy Trần Văn Huyến
*Ca Kịc Giáng Sinh *Vườn xuân dương thế Hải Nguyễn
Ca Mừng Các Thánh Tử Đạo (2 bè) Dù thương đau xương tan thịt nát Liên Bình Đinh, Dzuy Sơn Tuyền
Ca Mừng Các Thánh Tử Đạo (4 bè) Dù thương đau xương tan thịt nát Liên Bình Đinh, Dzuy Sơn Tuyền
Ca Mừng Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị Hân hoan ca mừng Chân phước Cao Thanh hoàng
Ca Mừng Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị Hân hoan ca mừng Trầm Thiên Thu
Ca Mừng Chúa Ra Đời Đêm đã đến rồi Lm Nguyễn Duy
63 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63