VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
7 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Dâng Hoa Dâng hoa, dâng hoa trọn tình con yêu Mẹ
Dâng Hoa, Dâng Lòng Dâng hoa dâng lòng dâng lên cửu trùng Nữ Vương Thiên Đang.. Hoàng Kim
Dã Tràng Xe Cát Chỉ là phù vân Trầm Thiên Thu
Da-kêu Có một người, một người thu thuế Trầm Thiên Thu
Dân Chúa Hỡi Dân Chúa hỡi mau tiến Hoàng Kim
Dân Ta Ơi Dân Ta hỡi dân ta ơi Trầm Thiên Thu
Dâng Bánh Rượu Lễ vật này xin dâng lên Chúa Nhật Minh
Dâng Cha Ngày Xuân (3 bè) Ngày đầu xuân xin dâng lên Hương Đan - NNT
Dâng Cha Nhân Hiền xin dâng lên Cha nhân hiền Nhật Minh
Dâng Chén Cứu Độ Con sẽ lấy là sẽ lấy gì Trầm Thiên Thu
Dâng Chúa Chúa ơi thân con đây
Dâng Chúa Ba Ngôii Cùng tiến đi lên Trầm Thiên Thu
Dâng Chúa Cung Đàn Đàn con rung tích tịch tình tang Nguyễn Ngọc Tiến
Dâng Chúa Đời Linh Mục Cùng dâng lên Chúa Nguyễn Chánh
Dâng Chúa Hài Nhi Đêm mùa đông con không có gì Xuân Đàn
Dâng Chúa Hiến Lễ Đời Con Xin dâng Chúa hiến lễ Hải Ánh
Dâng Chúa Mùa Xuân Một mùa xuân mới đến Xuân Đàn
Dâng Chúa Mùa Xuân Tươi Xuân nay xuân lại về Liên Bình Định
Dâng Chúa Niềm Đau Xin dâng lên từng nỗi đau này Nhật Minh
Dâng Chúa Tuổi Thơ Xin dâng Cha bánh rượu Liên Bình Định
Dâng Chúa Tuổi Thơ Xin dâng lên Thiên Chúa Trầm Thiên Thu
Dâng Chúa Tuổi Thơ Lạy Chúa con lấy gì mà dâng hiến Ngài Nguyễn Duy
Dâng Chúa Xuân Xuân nay đã đến Liên Bình Định
Dâng Gia Đình Trước ngai Mẹ nhân từ Nhật Minh
Dâng Gia Đình Và Quê Hương Tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình Nguyễn Ngọc Tiến
Dâng Giáo Xứ Dâng lên Chúa Trần Thế
Dâng Lễ Cầu Hồn Này bánh thơm rượu lành hvh
Dâng Lễ Giao Thừa Giây phút giao thừa Nguyễn Chánh
Dâng Lễ Khấn Dòng Xin dâng lên trước Thiên nhan Nguyyễn Chánh
Dâng Lễ Mùa Xuân 3 Xin dâng lên Chúa Nguyễn Chánh
Dâng Lễ Mùa Xuân 4 Xuân đã về người ơi Nguyễn Chánh
Dâng Lễ Ngày Xuân Dâng lên Chúa đây bánh thơm với ly rượu lành Trầm Thiên Thu
Dâng Lễ Noen (3) Mùa giáng sinh đã về con biết dâng gì cho Chúa Nguyễn Chánh
Dâng Lễ Noen 4 Nào ta theo ánh sao Nguyễn Chánh
Dâng Lễ Phục Sinh Dâng lên Chúa bánh rượu tinh tuyền Trần Thế
Dâng Lễ Với Thánh Tôma Cùng với thánh Tôma Trầm Thiên Thu
Dâng Lễ Xuân Xin dâng lên Chúa một mùa xuân đã về Nguyễn Chánh
Dâng Lên Chúa Dâng lên Chúa rượu bánh thơm ngon Nhật Minh
Dâng Lên Chúa Tuổi Trẻ Tuổi trẻ chúng con Nha Trang - Nguyễn Duy
Dâng Lên Chúa Xuân Ngày đầu năm chúng con sum họp về đây Đinh Dũng
Dâng Lên Chúa Xuân Mùa xuân đã trở về đây Hải Nguyễn
*Dâng Lên Chúa Xuân *Mùa xuân đã trở về đây Hải Nguyễn
Dâng Lên Chúa Xuân Ngày đầu năm chúng con sum họp về đây Đinh Công Huỳnh
Dâng Lên Mẹ Tình Yêu Dâng lên Mẹ tình yêu Xuân Đàn
Dâng Lên Việt Nam Hương trầm tỏa ngợp trời cao Nhất Chi Vũ
Dâng Lòng Thống Hối Hôm nay con trở về Trầm Thiên Thu
Dâng Mẹ Đứng trước thánh nhan Mẹ Trần Minh Hứa
Dâng Mẹ Gia Đình Từ muôn phương chúng con hợp về đây Nhật Minh
Dâng Mẹ Hương Lửa Lòng Từng ngọn nến lung linh Nhật Minh
Dâng Mẹ Hương Trầm Đây hương trầm hương thơm nồng Nhật Minh
7 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7