VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
21 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Dâng Hoa Dâng hoa, dâng hoa trọn tình con yêu Mẹ
Dâng Hoa, Dâng Lòng Dâng hoa dâng lòng dâng lên cửu trùng Nữ Vương Thiên Đang.. Hoàng Kim
Dã Tràng Xe Cát Chỉ là phù vân Trầm Thiên Thu
Da-kêu Có một người, một người thu thuế Trầm Thiên Thu
Dân Chúa Hỡi Dân Chúa hỡi mau tiến Hoàng Kim
Dân Ta Ơi Dân Ta hỡi dân ta ơi Trầm Thiên Thu
Dâng Bánh Rượu Lễ vật này xin dâng lên Chúa Nhật Minh
Dâng Cha Ngày Xuân (3 bè) Ngày đầu xuân xin dâng lên Hương Đan - NNT
Dâng Cha Nhân Hiền xin dâng lên Cha nhân hiền Nhật Minh
Dâng Chén Cứu Độ Con sẽ lấy là sẽ lấy gì Trầm Thiên Thu
Dâng Chúa Chúa ơi thân con đây
Dâng Chúa Ba Ngôii Cùng tiến đi lên Trầm Thiên Thu
Dâng Chúa Cung Đàn Đàn con rung tích tịch tình tang Nguyễn Ngọc Tiến
Dâng Chúa Đời Linh Mục Cùng dâng lên Chúa Nguyễn Chánh
Dâng Chúa Hài Nhi Đêm mùa đông con không có gì Xuân Đàn
21 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21