VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
 

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Em Đâu Có Sợ Em đâu có sợ Nguyễn Duy
Em Vào Nhà Chúa Thiếu nhi chúng con Trầm Thiên Thu
Emmanuel Mùa vọng lại về Thiên Duy
Emmanuel Nửa đêm Con Chúa viếng thăm nhân trần Martino
Exultet (bản ngắn) Mừng vui lên đoàn thiên sứ vui lên Nguyễn Văn Hòa
Exsultet Cùng hân hoan! Hỡi muôn các cơ binh thiên thần trên trời. DGM Phaolô Nguyễn văn Hòa