VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
 

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Fatima, Lời Mẹ Nhắn Nhủ Một ngày đầu thu Nhật Minh
Fatima ngày 13-5 Đạn bom gây thế chiến, gây chết chóc ưu phiền Hàn Thư Sinh
Fatima Lời Mẹ Khuyên Ngày xưa nơi làng Fatima Đinh Công Huỳnh
Fatima Sứ Điệp Bình An Lạy Mẹ Fatima, Nữ Vương bình an Hoàng Bổn
Fatime Tiếng Mẹ Gọi Con Fatima, ba tiếng ngân nga con nay hân hoan Lm Nguyễn Đức Vượng