VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Gia Đình Thánh Gia đình Nadarét Nguyễn Duy
Giấc mơ Thiên Đàng Nơi gian trần ưu sầu Trầm Thiên Thu
Giai Điệu Phục Sinh Từ trong cõi chết Trầm Thiên Thu
*Giáng Sinh An Bình *Một đêm năm xưa Thiên Duy
Giáng Sinh Tạ Ơn Mừng Chúa ra đời Giêsu tuyệt vời Trầm Thiên Thu
Giáng Sinh Tạ Ơn (Thiếu nhi) Mừng Chúa ra đời Giêsu tuyệt vời Trầm Thiên Thu
Giáng Sinh Về (Thiếu nhi) Giáng sinh về rồi Trầm Thiên Thu
Giao Thừa Giờ đây vang vang khúc hát giao thừa Trầm Thiên Thu
Giao Ước Từ đó, vâng từ đó Liên Bình Định, Ánh Đăng
Gieo Bước Ngày hạnh phúc Chúa ơi Hải Hồ - Trần Định - Thu An
Gieo Hạt Đức Tin Theo Đức Ki-tô đi vào lòng đời Trầm Thiên Thu
Giêrusalem Mới Tôi đã thấy một trời mới và đất mới Kim Ân
Giêrusalem Ơi Giêrusalem ơi đây thành đô nơi ta dừng chân Nhật Minh
Giêsu Đấng Cứu Độ Đức Giêsu Kitô Đấng duy nhất cứu độ Nhật Minh
Giêsu Giêsu Nhìn thập giá ngất cao Thành Tâm
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8