VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
27 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Hãy Nhìn Về Mẹ Ngước nhìn về Mẹ để con trông thây... Thái Nguyên
Hoa Tím Hoa buồn hoa màu tím Thái Nguyên
Hoa Trắng Mẹ ơi con dâng lên Mẹ Thái Nguyên
Hoa Vàng Con tiến dâng lên một đoá hoa vàng Thái Nguyên
Hoa Xanh Hoa xanh hoa của lòng thành Thái Nguyên
Hợp Dâng Với Mẹ Hợp dâng hy lễ lòng tha thiêt... Thái Nguyên
Hương Lòng Kính Mẹ Dâng hoa năm sắc trước toà Mẹ
Hai Con Khác Nhau Khi cha nhờ làm vườn nho Nguyễn Bách
Hài Nhi Bé Thơ Hài Nhi bé thơ nhự nơi đơn sơ Ngọc Cẩn
Halleluia Lễ Kitô Vua Halleluia Vạn chúc Đấng ngự đến nhân danh Chúa Cao Thanh hoàng
Hân Hoan Tiến Lên HNâ hoan nhịp chân bước Linh Trần Thy
Hân Hoan Tiến Lên Hân hoan nhịp chân bước Linh Trần Thy
Hân Hoan Trong Chúa Hãy hân hoan trong Chúa Nhật Minh
Hang Bêlem (1 trang) Đêm đông lạnh lẽo Hải Linh
Hang Bêlem (4 bè) Hang Bêlem đây hang Bêlem Hải Linh - Vũ Văn Tuynh
27 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27