VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
17 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Khúc Hát Dâng Hoa Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa Hải Triều
Kính Mừng Maria Kính mừng Maria đầy ơn phúc Kim Ân
Kính Mừng Maria Kính mừng Maria đầy ơn phúc Xuân Thánh
Kính Mừng Mẹ La Vang Thương đoàn con nay Mẹ ghé thăm... Liên Bình Định
Kinh Ngợi Khen Vang lên lời ngợi ca cùng chúc tụng Ngài Thái Nguyên
Khải Hoàn Ca (4 bè) Cùng hát chúc khen Ngài vinh thắng Nguyễn Bách
Khải Hoàn Ca (4 bè) Cùng hát chúc khen Ngài vinh thắng Nguyễn Bách - Nguyễn Lam Sơn
Khẩn Cầu Khi trách mắng con Trầm Thiên Thu
Khẩn Cầu - TV.037 Khi trách mắng con Trầm Thiên Thu
Khấn Thánh gioan Phaolô II Lạy Thánh Gioan Pholô hai La Thập Tự, Liên Bình Định
Khấn Thánh Gioan Phaolô II Lạy thánh Gioan Phaolô hai La Thập Tự (hòa âm Liên Bình Định)
Khấn xin Ngài Dủ Thương Con đi giữa cuộc đời Xuân Đàn
Khát Xưa trên Thập Tự Trầm Thiên Thu
Khi Chúa Là Của Con Khi Chúa là đối tượng của con Lữ Hành
Khi Nguyện Cầu Có hai người lên đền thờ nguyện cầu Trầm Thiên Thu
17 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17