VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lạy Mẹ La Vang Đức Mẹ Lavang đoàn con xin đến bên Mẹ Nguyễn Chánh
Lạy Nữ Vương Mân Côi Lậy Nữ Vương rất thánh Mân Côi Nguyễn Bang Hanh
Lời Kinh Mân Côi Mẹ ơi, con dâng Mẹ ngàn lời kinh... Thái Nguyên
Lời Kinh Yêu Mến Mẹ ơi khi chiều rơi bên thềm Thái Nguyên
Là Ánh Sáng Các con là ánh sáng trần gian Nguyễn Duy
Là Bụi Tro Sẽ Trở Về Bụi tro Hỡi người hãy nhớ Liên Bình Định
Là Kẻ Tội Nhân Là kẻ tội nhân hồn con sầu đau Tri Văn Vinh
Lần Đầu Rước Chúa Lần đầu tiên con được lên rước Chúa lm. Kim Long
Lần Đầu Tiên Lần đầu tiên trong đời
Lần Đầu Tiên Con Rước Chúa Lần đầu tiên con được rước Đạt Đức
Lạy Cha Đường Calvê chiều ấy Hải Nguyễn
Lạy Cha Lạy Cha lạy Cha con phó linh hồn trong tay Cha Nhật Minh
Lạy Cha Hằng Hữu Lạy Cha hằng hữu con xin dâng lên Cha Đỗ Vy Hạ
Lấy Chi Đáp Đền Ta mong được là dòng nước trong Nhật Minh
Lạy Chúa Con Đây Chúa cất tiếng gọi con Mi Giáng
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28