VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
27 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Magnificat Tôi hớn hở vui mừng Lâm T. Vũ
Mẹ Là Nguồn Ân Sủng Mẹ ơi năm tháng qua trong tình Mẹ Kim Ân
Mẹ Lên Trời Mẹ lên trời lãnh nhận vương quyền Liên Bình Định
Mẹ Việt Nam Ngày ngày con hát ca vang Hải Ánh
Mẹ Vô Nhiễm Mẹ là nhánh huệ trinh nguyên Lutha
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Ngàn lời kinh con dâng Mẹ chí nhân Ðỗ Vy Hạ
Magnificat Hồn tôi réo rắt tung hô Lê Đình Thông - Liên Bình Định
Mãi Tận Xa Mãi tận xa trên đồi hoa Hoàng Kim - Cát Minh (hòa âm)
Mãi Tới Bao Giờ Lạy Chúa Ngài quên con tới mãi bao giờ Nhật Minh
Mạnh Tin Này Bà Bà có lòng mạnh tin Nguyễn Duy
Maranatha Con khô héo mỏi mòn hoài vọng đợi trông Lữ Hành
Maria - Mẹ Lên Trời Maria được Chúa đưa lên trời Đạt Đức
Maria Mẹ La-Vang Avê Maria Avê Mẹ Lavang Phạm Đức Huyến
Maria Mẹ Nguồn Cậy Trông (2 bè) Mẹ Maria Mẹ nguồn cậy trông Liên Bình Định
Maria Mẹ Nguồn Cậy Trông (3 bè) Mẹ Maria Mẹ nguồn cậy trông Liên Bình Định
27 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27