VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Magnificat Tôi hớn hở vui mừng Lâm T. Vũ
Mẹ Là Nguồn Ân Sủng Mẹ ơi năm tháng qua trong tình Mẹ Kim Ân
Mẹ Lên Trời Mẹ lên trời lãnh nhận vương quyền Liên Bình Định
Mẹ Việt Nam Ngày ngày con hát ca vang Hải Ánh
Mẹ Vô Nhiễm Mẹ là nhánh huệ trinh nguyên Lutha
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Ngàn lời kinh con dâng Mẹ chí nhân Ðỗ Vy Hạ
Magnificat Hồn tôi réo rắt tung hô Lê Đình Thông - Liên Bình Định
Mãi Tận Xa Mãi tận xa trên đồi hoa Hoàng Kim - Cát Minh (hòa âm)
Mãi Tới Bao Giờ Lạy Chúa Ngài quên con tới mãi bao giờ Nhật Minh
Mạnh Tin Này Bà Bà có lòng mạnh tin Nguyễn Duy
Maranatha Con khô héo mỏi mòn hoài vọng đợi trông Lữ Hành
Maria - Mẹ Lên Trời Maria được Chúa đưa lên trời Đạt Đức
Maria Mẹ La-Vang Avê Maria Avê Mẹ Lavang Phạm Đức Huyến
Maria Mẹ Nguồn Cậy Trông (2 bè) Mẹ Maria Mẹ nguồn cậy trông Liên Bình Định
Maria Mẹ Nguồn Cậy Trông (3 bè) Mẹ Maria Mẹ nguồn cậy trông Liên Bình Định
Maria, Nữ Vương Các Gia Đình Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương các gia đình Trần Thế
Mau Chân Đi Về Bêlem Nào ta mau bước về Bêlem Hải Nguyễn
Máu Chiên Bò Máu chiên bò Chúa không ưng Kim Long
Mầu Nhiệm Thập Giá Chúa còn ở xa Trầm Thiên Thu
Mầu Nhiệm Thập Giá Chúa còn ở xa Trầm Thiên Thu
Mau Tiến Về Mau mau ta tiến về Trần Minh Hứa
Mẹ Bảy Hoa Trước tòa cao sang đoàn con xin tiến dâng Mẹ hiền Nhật Minh
Mẹ Còn Đứng Đó Mẹ còn đứng đó trong chiều ấy Nhật Minh
Mẹ Đầy Ơn Phúc Hỡi Mẹ đầy ơn phúc Thành Tâm - Hạt Cát
Mẹ Gia Đình Yêu Thương Xin Đức Mẹ Lavang thương dạy con Phạm Trung
Mẹ Hằng Cứu Giúp Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng con khi gặp đời sống bần hàn Xuân Đàn
Mẹ Là Ánh Sáng Mẹ là ánh sáng soi đường con trong đêm tối Hải Nguyễn
Mẹ Là Tình Thương Avê Maria Mẹ là tình thương ban xuống cho nhân loại Phạm Trung
Mẹ La Vang - Mẹ Việt Nam Mẹ La Vang Phêrô Trần Hữu Sự - Thu An
Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam Mẹ La Vang khắp muôn dân chào kính Trần Hữu Sự - Thu An
Mẹ Lên Trời Mẹ lên trời giữa một ngày đẹp tươi Nhật Minh
Mẹ Lên Trời Mẹ lên trời trong muôn ngàn hào quang Đạt Đức
Mẹ Nhân Ái Như con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi Hạt Cát
Mẹ Tình Thương Mẹ tình thương nay con đến Kim Ân
Mẹ Tình Yêu Con quỳ đây Xuân Đàn
Mẹ Về Trời Mây êm trôi gió đưa Xuân Đàn
Mến Chúa Yêu Người Mến Chúa yêu người Nguyễn Duy
Mơ Về Bến Xưa Có những lần nghe lòng trống vắng Trầm Thiên Thu
Mơ Về Nhà Chúa Lạy Chúa, bao năm con hằng mơ về Lữ Hành
Mối Tìmh Giêsu Mối tình lặng lẽ trong con tim Giang Ân
Mối Tình Huyền siêu Khúc nhạc tình yêu làm đắm say tình người Hiền Hòa
Môn Đệ Chân Chính Ai kiếm tìm và thực thi ý Chúa Nguyễn Duy
Môn Đệ Chúa Muốn nên con của nước trời Nguyễn Duy
Mong Hồn con hằng mong chờ Đấng Thiên Sai Trầm Thiên Thu
Mong Chờ Chúa Đến Mong chờ Chúa đến đem bình an cho đời Trầm Thiên Thu
Mong Đợi Chúa Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của tôi Nhật Minh
Mông Triệu Mẹ lên trời một ngày vui sáng Trầm Thiên Thu
Một Chúa Yêu Thương Vì yêu thương Nguyễn Duy
Một Đời Theo Chúa Một đời con theo Chúa chẳng ngại chi Thế Thông
Một Đời Vui Từng bước con đi theo tiếng Chúa kêu mời Trầm Thiên Thu
8 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8