VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
33 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Năm Canh Sáu Khắc Suốt cả đêm năm canh Trầm Thiên Thu
Năm Chiếc Bánh Năm chiếc bánh và hai con cá Nguyễn Duy
Năm Sắc Hoa Con xin dâng tiến lên Mẹ Nhật Minh
Nào Hỡi Dân Xion Nào hỡi dân Xion nầy Chúa sắp đến rồi
Nay Con Đến Đàn nhịp nhàng tấu vang vang trời Nhật Minh
Nay Con Xin Dâng Đây một mùa hoa xinh tươi Nhật Minh
Này Con Xin Đến Này con xin đến Xuân Đàn
Này Con Xin Đến Nầy con xin đến Chúa ơi, Chúa ơi lm. Mi Trầm
Này Đây Trinh Nữ Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai Hải Triều
Này Đoàn Em Bé Này đoàn em bé
Này Đời Con Chúa Ơi Này đời con Chúa ơi Xuân Đàn
Này Người Ngủ Mê Này người ngủ mê Thức dậy đi thôi Hoàng Kim
Nên Thánh Ai mà chẳng muốn nên thánh Nguyễn Duy
Nép Lòng Bên Chúa Cuộc đời bao nhiêu bóng tối Xuân Đàn
Nếu Có Thể Lạy Cha nếu có thể được Kim Long
33 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33