VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
3 Pages:   
  1  2  3

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Phận Người Chúa ơi, đời người sao chóng qua Nhật Minh
Phêrô Con Là Đá Phêrô Con Là Đá Nhật Minh
Phó Thác Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót Trầm Thiên Thu
Phó Thác Đời Con Cho Ngài Đời con như cánh bèo trôi Xuân Đàn
Phúc Âm Hóa Đức Kitô là Một Trầm Thiên Thu
Phúc Cho Người - TV.001 Phúc người không theo mưu toan Lê Đăng Ngôn
Phúc Lành Của Chúa Kìa Chúa chúc lành Nguyễn Duy
Pháp Trường Máu Phá trường Việt Nam vang dậy chiêng trống Đan Tâm
Phó Thác Này tấm thân con sao Cha đành tâm xa cách. Nguyễn Duy
Phục Sinh Mừng vui lên muôn dân ơi! Nguyên Thanh
Phúc Thật Tám Mối Phúc cho ai có lòng nghèo khó vì Nước Trời là của họ Trần Thế
Phó Thác Cậy Trông Bôn ba nơi trần thế nhưng con vẫn trông lên trời Nguyễn Mộng Huỳnh
Phải Chăng Phải chăng tôi bất hạnh không ngựa xe quyền quý Ngọc Cẩn
Phận Hèn Kiêu Sa Con có là chi, hỡi Ngài Trầm Thiên Thu
Phận Người Bụi Tro Phận người bụi tro, hãy nhớ mình là bụi tro Lê Đăng Ngôn
3 Pages:   
  1  2  3