VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
 

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Ra Khơi Noi gương Chúa Giê - su dấn thân vì sự sống Trầm Thiên Thu
*Ra Khơi Giữa Lòng Đời *Người sai tôi đi đi giữa lòng đời Nguyễn Ngọc Tiến
Ra Về An Bình Ra về ra về là chúng con về Trầm Thiên Thu
Ra Về Bình An Thánh lễ đã hết chúng con về Chúa nhé Lữ Hành
Ra Về Với Mẹ Ra về Đạt Đức
Răn Kẻ Được Mời Khi ngươi dọn bữa tiệc và mời khách lại ăn Nguyễn Bách
Reo Ca Lạy Chúa hồn con ngóng trông lên Ngài Lữ Hành
Reo Mừng Thiên Chúa Hãy reo mừng Thiên Chúa Trầm Thiên Thu
Rồi Sau Ba Hôm Chính vì tội nhân gian Tri Văn Vinh
Rộn Ràng Tin Yêu Đoàn con hân hoan tiến vào Trầm Thiên Thu
Rước Chúa Lần đầu con rước Chúa Trầm Thiên Thu
Rước Chúa Lần Đầu Hôm nay con được rước Chúa
Rước Lễ Lần Đầu Vui thật là vui Hàn Thư Sinh
Rước Lên Cung Thánh Đây người thân được rước lên cung thánh Hàn Thư Sinh
Ru Hài Nhi Thánh Gió mùa đông theo sông uốn khúc. Phạm Đức Huyến
Ra Khơi Giữa Lòng Đời Người sai tôi đi, đi giữa lòng đời Nguyễn Ngọc Tiến
Reo Mừng Lên Khắp hoàn cầu nào cùng reo mừng lên Thái Nguyên
Rước Lá Các trẻ Do Thái cầm cành ô-liu đi đón Chúa
Rước Lá 1 Các trẻ Do Thái trải áo trên đường Thái Nguyên
Rước Lá 2 Các trẻ Do Thái cầm cành Oliu Thái Nguyên
Rượu Nho Thắm Nồng Đây rượu nho thắm nồng nàn tiến dâng lên Chúa Trời Thế Thông
Rượu Nồng Bánh Thơm Rượu nồng bánh thơm con dâng Cha cực thánh Ngọc Khánh
Rước Tình Lên Chúa Hôm nay rước tình lên Thiên Chúa