VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
7 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Sa Mạc Bình An Lao xao chiều nắng vàng Lê Đăng Ngôn
Sắc Hoa Lòng Con Ngàn sắc hoa nở tươi khi tháng năm về Trầm Thiên Thu
Sắc Màu Yêu Thương Một đời khiêm nhu, một đời trung thành Trầm Thiên Thu
Sám Hối Ôi lạy Chúa xin hãy ban cho con Nguyễn Bách
Sám Hối Sám hối đi người ơi Lê Đăng Ngôn
Sám Hối Nguyện xin Chúa từ nhân Trầm Thiên Thu
Sáng Danh Thiên Chúa Muôn Đời Sáng danh Thiên Chúa muôn đời
Sao Chúa Bỏ Con Lạy Chúa Trời sao bỏ con Tri Văn Vinh
Sao Ngài Gọi Con Sao Ngài gọi con Ngài gọi con đi Thu An - Liên Bình Định
Sao Ngài Gọi Con (2 bè) Sao Ngài gọi con? Ngài gọi con đi Thu An
Sao Ngài Gọi Con (4 bè) Sao Ngài gọi con? Ngài gọi con đi Thu An
Sao Ngài Gọi Con (với đàn tranh) Sao Ngài gọi con? Ngài gọi con đi Thu An
Sao Ngài Gọi Tôi Tôi chẳng là gì, sao Ngài gọi tôi Viết Chung
Sao Sáng Đức Tin Ngàn sao sáng Trầm Thiên Thu
Sion Hãy Vui Mừng Này Sion hãy vui mừng vì Chúa đến Lê Đăng Ngôn
7 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7